Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Powstało nowe Polskie Stowarzyszenie Mediów Cyfrowych

Powstało nowe Polskie Stowarzyszenie Mediów Cyfrowych

Niektóre z wiodących polskich grup medialnych, w tym WP, Ringier Axel Springer Polska, Agora i Interia, połączyły siły, tworząc nowe ciało branżowe pod nazwą Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych (ZPWC).

Jej główną misją, na której czele stoi Maciej Kosowski, jest współpraca na rzecz rozwoju mediów internetowych oraz reprezentowanie wydawców w procesie tworzenia regulacji prawnych.
Grupa Medialna ZPR i TVN Warner Bros. Discovery jest także członkami ZPWC, a Interia planuje oficjalne przystąpienie do stowarzyszenia po zarejestrowaniu się w KRS.
Zaraz po powstaniu ZPWC przystąpiło do Konfederacji Liwiatańskiej.

Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów swoich członków, przede wszystkim poprzez wpływanie na kształt polskiego i europejskiego systemu prawnego. Ramy prawne i regulacje muszą zapewniać krajowym wydawcom równe i sprawiedliwe warunki rozwoju i konkurowania na europejskim rynku cyfrowym, szczególnie w relacjach z globalnymi firmami technologicznymi. W planach stowarzyszenia są także działania z zakresu zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi. Będzie to możliwe po przyjęciu ustawy wdrażającej dyrektywę UE z 2019 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz po spełnieniu odpowiednich wymogów określonych w odpowiednich przepisach.

Komentując powstanie stowarzyszenia Maciej Kosowski powiedział: „To bardzo ważny moment w historii polskiego rynku medialnego. Jest wiele organizacji zrzeszających media, ale nie ma takiej, która skupiałaby się wyłącznie na technologiach cyfrowych. działalność wydawniczą, która już stanowi większość Tego rynku.Wiele ważnych tematów przed nami.Polska nie wdrożyła jeszcze Dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na Jednolitym Rynku Cyfrowym, pozostaje nam jeszcze wiele do zrobienia w zakresie dostosowania do unijnych regulacji W najbliższej przyszłości wprowadzone zostanie prawo autorskie, regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. „Jestem także przekonany, że rozwój prawnych zabezpieczeń prywatności użytkowników i jej konsekwencji handlowych, jak np. wycofanie plików cookies podmiotów trzecich, będzie wymagał dalszych regulacji. w tej dyskusji musi być wyraźnie słyszalny głos wydawców cyfrowych.”

READ  Jak się dowiedzieć, czy potrzebujesz finansowania (i jak je zdobyć)