Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska po raz pierwszy publikuje dane na temat tysięcy „wypychań” migrantów na białoruską granicę

Polska po raz pierwszy publikuje dane na temat tysięcy „wypychań” migrantów na białoruską granicę

Polski rząd po raz pierwszy opublikował dane dotyczące tzw. „wypychania” migrantów i osób ubiegających się o azyl, próbujących nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi. Wynika z nich, że w ciągu sześciu miesięcy od lipca 2023 r. do stycznia 2024 r. zabieg odbył się ponad 6000 razy.

W sierpniu 2021 r. ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w odpowiedzi na gwałtowny wzrost prób przedostania się przez Białoruś – głównie z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki – upoważnił funkcjonariuszy straży granicznej do zawracania osób przyłapanych na nielegalnym przekraczaniu granicy.

Kilka organizacji praw człowieka, w tym Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Praw Człowieka Migrantów, skrytykowało tę politykę jako nieludzką i nielegalną. Orzeczenia polskiego sądu również uznały to za nielegalne.

Skalę tej praktyki od dawna trudno jednak ocenić, gdyż Straż Graniczna nie prowadziła ewidencji tego, ile razy w okresie od sierpnia 2021 r. do lipca 2023 r. zawracała z Białorusi migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Takie przypadki zaliczane są do ogólnej kategorii „zablokowanych przejść granicznych”. Według danych rządowych polska straż graniczna przechwyciła w 2021 r. 33 781 przejść granicznych, a w 2022 r. 12 157 przejść granicznych.

Odmowy zaczęto rejestrować jako odrębną kategorię dopiero 5 lipca 2023 r. Teraz, w odpowiedzi na wniosek lewicowej partii Razem, MSW ujawniło, że od tej daty do 16 stycznia odbyło się 6070 sprzeciwów. 2024.

Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk – członek nowego rządu, który zastąpił PiS w grudniu 2023 r. – zauważył jednak, że pod rządami nowej administracji liczba wypychań zmalała.

READ  Nowy Krajowy Rejestr Katolicki „Błogosławieni” i Opatrzności Bożej w Polsce

Duszczyk napisał, że w okresie od 13 grudnia 2023 r. do 3 stycznia 2024 r. o 81% mniej osób objętych decyzjami o opuszczeniu terytorium Polski niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Wiceminister dodał, że nowy rząd pracuje nad bardziej kompleksową polityką graniczną i migracyjną, która „zapewni bezpieczeństwo państwa”, a jednocześnie uczyni „priorytetem” ochronę praw człowieka.

W zeszłym miesiącu w odpowiedzi na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich Duszczyk podobnie stwierdził, że rząd „wypracowuje nowe procedury wdrażania skutecznych środków ochrony granic, ale jednocześnie pozwalają na ocenę indywidualnej sytuacji każdego migranta, który znajduje się w Polsce.”

Ujawnił także, że resort planuje nakazanie Straży Granicznej powołania specjalnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych „w celu zapobiegania kryzysom humanitarnym” dla osób przekraczających granicę.

Jednak Daria Kocek-Popiołek, jedna z parlamentarzystów Razem, która zwróciła się o te dane, twierdzi, że w dalszym ciągu jest sfrustrowana brakiem bardziej kompleksowych działań nowego rządu. Jego partia należy do Lewicy (Lewicy), jednego z ugrupowań nowej koalicji rządzącej w Polsce, ale zdecydowała się nie wchodzić bezpośrednio do rządu.

„Kiedy chcemy przywrócić rządy prawa i [take] „Nie możemy przeoczyć reakcji na uchodźców wprowadzonej przez PiS i środków skierowanych przeciwko różnym grupom dyskryminacyjnym” – powiedział. „Nie rozumiemy, dlaczego rząd nie podejmuje odpowiednich działań w obliczu zachowań, które sądy określiły jako nielegalne”.

READ  Polska zamienia węgiel na gaz ziemny, jądrowy i odnawialny

„Pomysł humanitarnych odesłań jest fantazją, ponieważ nikogo nie można w humanitarny sposób zepchnąć na Białoruś” – powiedział Kocek-Popiołek portalowi informacyjnemu Interii.

W styczniu grupa 101 organizacji pozarządowych oraz 550 działaczy, artystów i naukowców wezwała nowego premiera Polski Donalda Tuska, aby położył kres rutynie wypychania praktykowanej za czasów PiS.


Notatki z Polski są prowadzone przez niewielki zespół redakcyjny i wydawane przez niezależną fundację non-profit, utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

Główny autor obrazu: MSWiA (poniżej CC BY-NC-ND 3.0 PL)