Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Podróżuj z Kalifornii do Polski, aby przeprowadzić wywiady z ukraińskimi żołnierzami i uchodźcami i ożywić ich historie |  tata

Podróżuj z Kalifornii do Polski, aby przeprowadzić wywiady z ukraińskimi żołnierzami i uchodźcami i ożywić ich historie | tata

SAN JOSE, CA, 22 lipca 2022 (SEND2PRESS NEWSWIRE) — Kip Berdiansky, 57-letni inżynier z Doliny Krzemowej, przyjechał do Polski w maju, aby przeprowadzić wywiady z ukraińskimi żołnierzami i uchodźcami. Następnie zlecił niezależnym ukraińskim ilustratorom i animatorom przeniesienie historii na nowy kanał YouTube o nazwie „Heroes of War”.

Celem tego kanału na YouTube jest zwrócenie uwagi na wojnę ukraińską z punktu widzenia cywilów i żołnierzy.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm# FDD: 2? 4CF6 = EJ 2? 5 i 6D @7 E96D6 DE @ C:6D]k^Am

kAm” x 4C: 65 6G6CJ 52J]x H @ F = 5 = <:? E @ E96 6J6D @ 7 E96 C67F866D[ E96J H@F=5 E6== E96:C DE@C:6D 2?5 4CJ[ 2?5 E96? x H@F=5 4CJ] xE H2D 5C2:?:? 8[” D2JD q6C5:2?D<J]k^am

kAm%96*@f%f36492?? 6 = H2D; FDE 4C62E65 f^`d^a_aa 2? 5 eh @? 6H G: 56 @ D 2C6 A = 2 ?? 65 E @ 36 C6 = 62D65 6G6CJ H66 <]k^am

kAm’: 6H E96 492 ?? 6 = 2Ei k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]J @ FEF36]4 @> ^ 492 ?? 6 = ^&r\(JeDtd} = ty <} 5D! | 2zw9 "Q C6 = lQ؟ @ 7 @ == @ HQm9EEADi ^^ HHH]J @ FEF36]4 @> ^ 492? 6 = ^ & r \ (JeDtd } = ty < } 5D! | 2zw9 "k^2mk^Am

kAmp == DE @ C: 6D 92G6 2 3 = 6? 5 @ 7 =: G6:? E6CG: 6H G: 56 @:? E6CDA6CD65 H: E9 2?: > 2E: @?]%96? 2CC2E: @? @ 7 E96:? E6CG:6H:D4@? D: DE6? E E9C @ F89 @ FE E96 6? E: C6 G: 56 @]k^ Am

kAmx7 2? 😕 E6CG: 6H H: E9 z: AAq6C5: 2? D[ @C :?E6CG:6H65 DF3;64EDX 😀 @7 :?E6C6DE[ A=62D6 4@?E24E 9:> 5:C64E=J]k^am

kAm | tsxp~}{*r~}%pr%ik^Am

kAmz: AA q6C5: 2? D

kAmw6C@6D@7H2Caa lub k2 9C67lQ9EEAi ^^8>2:=]4@>Qm8>2:=]4@>k^2mk^Am

kAm | & {% x | tsxpik ^ Am

kAm’xst ~W*@F%F36Xi”&

camk^jestem

kAm}t($~&#rti z: AA q6C5: 2?D

camk^jestem

kAm%9:D AC6DD C6 = 62D6 H2D: DDF65 @? 3692 = 7 @ 7 E96? 6HD D @ FC46 Wz: AA q6C5: 2? D ^ Q C6 = lQ? @7 @ == @ HQm 6 USD? 5a! C6DD®}6HDH: C6k^2m]x? 7 @ C > 2E: @? : D 36 =: 6G65 244FC2E6 3FE?E 8F2C2? E665]$E@CJ xsi gwołowina p! su \ #g]ek ^ Am

READ  Trener piłki nożnej Sousa opuszcza Polskę, by dołączyć do Flamengo

kAm© a_aa 6 USD? 5a! C6DD®[ 2 AC6DD C6=62D6 2?5 6\>2C<6E:?8 D6CG:46 @7 }t~%#~!t®[ r2=:7][ &$p]k^am

kAm% @G:6H E96C:8:? 2 = G6CD: @?[ G:D:Ei k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]D6? 5aAC6DD]4 @> ^ H: C6 ^ 42 =: 7 @ C?: 2? \EC2G6 = 65 \ E @ \ A @ = 2? 5 \ E @ \:? E6CG: 6H\F 2E65\E96: C\DE@C:6D^Q C6 = lQ? @7 == @HQm9EEADi ^^ HHH]D6? 5aAC6DD]4 @> ^ H: C6 ^ 42 =: 7 @ C?: 2? \EC2G6 = 65 \ E @ \ A @ = 2? 5 \ E @ \:? E6CG: 6H\F 2E65\E96:C\DE@C:6D^k^2mk^Am

camk^jestem

kAmk6>ms:D4=2:>6Ci%9:D AC6DD C6=62D6 4 @? E6? E H2D?E 4C62E65 3J E96 pDD @4: 2E65! C6DD Wp! X]k^6 > mk^ Am

Copyright 2022 Send2Press Newswire