Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Energia odnawialna to wielka sprawa dla Polski – EURACTIV.com

W ostatnich latach Polska nadała energetyce wiatrowej i słonecznej znaczący impuls regulacyjny, mając na celu znaczne ograniczenie zużycia węgla i zwiększenie roli źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. Polskie firmy z sektora energetycznego są w pełni wyposażone w zieloną zmianę, która napędza coraz więcej możliwości inwestycyjnych, korzystnych ekonomicznie i ekologicznie.

Projekty dotyczące wody morskiej w polskim regionie Morza Bałtyckiego, realizowane przez członków PKEE, odegrają kluczową rolę w przesunięciu ambitnego przejścia sektora energetycznego w kierunku nisko- i zerowej emisji. W następstwie epidemii COVID-19 rozwój projektów dotyczących wody morskiej odegra rolę w ożywieniu gospodarki poprzez zwiększenie inwestycji nie tylko w sektorze gospodarczym, ale także w przemyśle stoczniowym i innych powiązanych polskich branżach.

Zgodnie z Polską Polityką Energetyczną (PEP2040) do 2040 r., łączna moc zainstalowana w wodzie morskiej wyniesie 11 gigawatów do 2040 r., przy instalacjach fotowoltaicznych i do 2040 r. co najmniej 10 i 16 gigawatów przybrzeżnych projektów wiatrowych.

Nie ma wątpliwości, że energię elektryczną ze źródeł odnawialnych należy uznać za kluczowy czynnik powodujący dekorbonizację gospodarki UE poprzez elektryfikację wszystkich sektorów zastosowań końcowych. Znajdujemy również miejsce na odnawialne i niskoemisyjne emisje w celu uzupełnienia dekarbonizacji ciężko redukujących złóż. Dzięki wspólnym wysiłkom polski sektor energetyczny ma potencjał do zastąpienia węgla materiałami odnawialnymi. Aby wszystkie niezbędne działania były możliwe, do równania należy dodać dwie liczby.

Poznaj krawędzie

Stabilność finansowa jest na pierwszym miejscu. Cały polski projekt morski będzie kosztował 22 22,5 mld do 2040 roku. Według PEP2040 koszt transformacji sektora energetycznego sięgnie 200 200 miliardów.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w najsłabszych krajach członkowskich powinien być dodatkowo wspierany przez takie narzędzia jak fundusz modernizacyjny oparty na EU ETS oraz fundusz innowacji, które powinny być zwiększane proporcjonalnie do nowych zobowiązań klimatycznych. Te dodatkowe zasoby powinny być przeznaczone wyłącznie na inwestycje na dużą skalę oraz na zmianę składu energetycznego, aby bezpośrednio wspierać dekorponizację. Jednocześnie przeznaczanie większej części wpływów z aukcji opartych na EDS UE na wsparcie konwersji energii mogłoby pomóc zmniejszyć ogromną lukę inwestycyjną dla krajów o różnych punktach startowych.

READ  Wojna Rosja-NATO obawia się „błędnej kalkulacji” Polski i Ukrainy | Świat | Aktualności

Definiowanie kryteriów stymulujących rozwój transgranicznych projektów inwestycyjnych w całej UE, takich jak joint venture między państwami członkowskimi, może obejmować innowacyjne rozwiązania, takie jak joint venture lub inwestycje w formatach międzynarodowych i regionalnych. Federacja, od teraz jest to powszechny sposób rozwijania projektów wiatru morskiego.

Aby skutecznie zintegrować odnawialne źródła energii, inwestycje mają kluczowe znaczenie w wykorzystaniu sieci energetycznych, ponieważ większość odnawialnych źródeł energii jest z nimi bezpośrednio połączona. W przypadku Polski tylko gaz ziemny może zagwarantować w najbliższych latach zabezpieczenie niezbędne do zbilansowania OZE i utrzymania bezpieczeństwa dostaw. Oprócz klasyfikacji z kryteriami dotyczącymi gazu ziemnego oczekujemy nowych przepisów dotyczących reprezentacji. Lista inwestycji zrównoważonych środowiskowo powinna obejmować wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, w tym wytwarzanie energii i ciepła z gazu ziemnego. Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa pośredniego w celu zastąpienia stałych paliw kopalnych może znacznie zmniejszyć negatywny wpływ sektora energetycznego na środowisko, zwłaszcza poprzez przygotowanie instalacji na gazy zeroemisyjne, unikając efektu lock-in, takiego jak wodór.

Wojna pod górę

Druga dodatkowa liczba w równaniu musi być w doskonałej równowadze, aby odzwierciedlić obciążenia, z jakimi borykają się państwa członkowskie, i w sposób zrównoważony rozszerzyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zbliżająca się rewizja Zamówienie na energię ze źródeł odnawialnych i inne działania 55 dotyczy pakietu Szybko zmieniający się polski sektor energetyczny może przynieść zmiany, które przyniosą trochę gadania za kółkiem.

Jedną z obaw polskich firm jest rozszerzenie lub zaostrzenie kryteriów zrównoważonego rozwoju od biomasy do produkcji energii. Rozszerzenie granic zrównoważonego rozwoju o dodatkowe ograniczenia dotyczące rodzajów pasz, które mają być wykorzystywane do produkcji energii i małych instalacji, może zagrozić osiągnięciu celów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Mówiąc o celach, musimy pamiętać, że zwiększenie obecnego celu w zakresie energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu, a jednocześnie wiążące się z nim, jest jedną z opcji rozważanych w przypadku lokalnego ogrzewania i chłodzenia.

READ  Nie, wyjazd Bidena do Polski nie odbył się

To, wraz z możliwością rewizji definicji „wydajnego lokalnego ogrzewania i chłodzenia” w ramach ruchu na rzecz efektywności energetycznej w celu wyeliminowania możliwości spełnienia definicji z wysokosprawną kogeneracją gazu ziemnego, może stanowić poważne obciążenie dla scentralizowanego rozwoju dla zaspokajają potrzeby energetyczne w miastach, poprawiają wydajność, emisje i emisje oraz emisje Wielkoskalowe systemy ogrzewania i chłodzenia pomagają zapewnić tanią kontrolę temperatury. Polska ma mniej więcej dobrze rozwinięty system ciepłowniczy. Do nich przylega 40% domów. Co więcej, elektrociepłownie mogą osiągnąć poziom sprawności około 90%, znacznie zmniejszając zużycie energii pierwotnej i znacząco przyczyniając się do instalacji wydajnych systemów ogrzewania i chłodzenia, które zapewniają czyste ciepłownictwo dla wielu użytkowników końcowych.

W przypadku polskich sieci ciepłowniczych jedyną możliwą alternatywą jest przejście z węgla na gaz ziemny, ponieważ odnawialne źródła energii mają znacznie ograniczony potencjał wykorzystania jako biopaliwa, co może być jeszcze mniejsze poprzez zaostrzenie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Co więcej, potencjał większego wykorzystania technologii zielonych gazów w perspektywie 2030 r. jest mocno wątpliwy. Wykorzystanie energii odnawialnej i ciepła odpadowego w ciepłownictwie nie zawsze jest uzasadnione ekonomicznie lub technicznie, ponieważ ich potencjał jest zróżnicowany w całej UE.

O ile polska energetyka może być zielona, ​​o tyle zmiana tak naprawdę nie jest teorią. Potrzebujemy na to trochę czasu, przy pewnym wsparciu finansowym i regulacyjnym oraz trwałej, stopniowej poprawie, wystarczającej motywacji, aby nikogo nie zawieść. Ponieważ wszyscy wiemy, że Zielony Ład to wielka sprawa dla nas wszystkich.