Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Cypr i Polska podpisują protokół ustaleń w dziedzinie nauki, edukacji, kultury i sportu

Cypr i Polska podpisały w czwartek memorandum porozumienia w dziedzinie nauki, edukacji, kultury i sportu. Umowa o współpracy została podpisana podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim przez ministra edukacji Prodromosa Prodromou oraz wiceministra spraw zagranicznych RP Piotra Warzyka, w ramach oficjalnej wizyty Prezydenta RP na Cyprze.

W komunikacie prasowym Ministerstwa Edukacji podano, że porozumienie o współpracy zbiega się z 60. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami i potwierdza bliskie stosunki dwustronnej przyjaźni i współpracy.

Porozumienie promuje współpracę dwustronną w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i młodzieży. Ostateczny tekst umowy został ratyfikowany w czerwcu podczas posiedzenia powołanej w tym celu cypryjsko-polskiej komisji wspólnej. Obie strony mogą teraz promować wymianę informacji, dobrych praktyk, materiałów edukacyjnych i specjalistów w dziedzinach takich jak edukacja cyfrowa i środowiskowa oraz uczenie się dorosłych.

Współpracę można również nawiązać w ramach programów UE, takich jak Erasmus+, eTwinning, Europejski Korpus Solidarności oraz forów międzynarodowych, takich jak Komitet Finansowy ONZ i UNESCO.

READ  Kim Nilsson, Dan Bewley i Jack Holder napisali Speedway GP 2023 na pozycjach, gdy Max Fricke stracił 3 miejsce w powtórce