Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce jest gospodarzem Brytyjsko-Polskiego Forum Obronnego z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową.

Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce jest gospodarzem Brytyjsko-Polskiego Forum Obronnego z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową.

Zeszłotygodniowe brytyjsko-polskie Forum Obronne, zorganizowane przez UKTI Warsaw we współpracy z BPCC i ADS London, spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony kontaktów ministerialnych wysokiego szczebla i kluczowych graczy z branży obronnej. Wydarzenie otworzyli Ambasador Robin Barnett, Anthony F. Reczek, Przewodniczący Rady Dyrektorów BPCC oraz gen. Stanisław Potlak, Radca Generalny Podsekretarza Stanu. Forum zgromadziło liczną publiczność, składającą się z ponad 100 urzędników wyższego szczebla i kadry kierowniczej. Prelegenci pochodzili z największych brytyjskich firm zajmujących się obronnością, takich jak Thales UK, Rolls-Royce, Lockheed Martin i AugustaWestland, żeby wymienić tylko kilka. Obie sesje przerodziły się w ożywioną i konstruktywną dyskusję.

Podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy Lotnictwem, Obroną i Bezpieczeństwem (ADS) Wielkiej Brytanii a Polską Izbą Producentów na Rzecz Obrony Narodowej wskazuje przyszły kierunek i wzmacnia istniejącą współpracę pomiędzy tymi dwoma głównymi polskimi i brytyjskimi stowarzyszeniami branżowymi.

Forum skupiało się na innowacyjnych technologiach i możliwościach w sektorze obronnym, co wydaje się być przyszłym kierunkiem tego sektora.

Polscy i brytyjscy kontrahenci w dziedzinie obronności, a także przedstawiciele polskiego i brytyjskiego ministerstwa obrony, armii, sił powietrznych i marynarki wojennej mieli realną okazję do omówienia wzajemnej współpracy, a także zagadnień związanych z dwustronnymi zamówieniami w dziedzinie obronności. Forum było także doskonałą okazją do networkingu.

Wystawa stołowa zgromadziła migawkę wspaniałej brytyjskiej wiedzy i doświadczenia, a także była doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych technologii w tej branży. Wśród wystawców znalazły się wiodące firmy z branży obronnej: Inmarsat Global Ltd, Selex ES Ltd, Vital Seating and Systems Ltd, Thales UK Ltd, Analytical Graphics UK Ltd, TMD Technologies Ltd oraz IFS Defence. Obie sesje, wystawowa i forum, podkreśliły potrzebę współpracy sektora biznesowego z badaniami i rozwojem.

Przemówienie Ambasadora