Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Zrozumienie, co Polska wnosi do stołu

Zrozumienie, co Polska wnosi do stołu

Oczekuje się, że 6 lutego prezydent Polski Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhäuser-Duda złożą wizytę państwową w Kigali, aby wzmocnić istniejącą współpracę dwustronną w różnych dziedzinach.

Czytaj więcej: Polski prezydent oczekiwany jest w Kigali

Jego wizyta następuje około 8 miesięcy po wizycie ministrów spraw zagranicznych obu krajów Podpisano umowę na przeszkolenie personelu konsularnego. Rozmawiano także o wspieraniu wymiany gospodarczej, nawiązaniu współpracy w obszarach rolnictwa, inżynierii i technologii informatycznych.

Wizyta Dudy jest częścią jego podróży misyjnej do krajów Afryki Wschodniej, w tym do Kenii i Tanzanii. Zdaniem polskiej prezydencji wizyty te wpisują się w rozpoczętą w 2017 roku polską misję międzynarodową mającą na celu budowanie relacji z krajami Afryki. Jego plan podróży po Rwandzie przewiduje, że odbędzie dwustronne rozmowy z prezydentem Paulem Kagame, podpisze umowy o współpracy między obydwoma krajami, odwiedzi Pomnik Ludobójstwa w Kigali i weźmie udział w polskim forum biznesowym.

Czytaj więcej: Rwanda i Polska podpisują trzy umowy w celu zacieśnienia współpracy

Rwanda i Polska na przestrzeni lat zacieśniły stosunki dwustronne w różnych dziedzinach szkolnictwa wyższego. Bezpieczeństwo, rolnictwo, handel i inwestycje itp. Obecnie w Polsce studiuje ponad 1500 studentów z Rwandy, co stanowi największą liczbę studentów zagranicznych z jednego kraju.

W 2021 roku Rwanda otworzyła ambasadę w stolicy Polski, Warszawie. Później, w grudniu 2022 r., w Kigali została utworzona Ambasada RP w Rwandzie, co dało dalszy impuls szybko rozwijającej się współpracy między obydwoma krajami.

Czytaj więcej: Rwanda, Polska ustanawia Rwandyjską Akademię Dyplomatyczną

W lipcu 2023 r. oba kraje podpisały porozumienie o harmonizacji podatków, którego celem jest poprawa efektywności systemu podatkowego Rwandy poprzez zmniejszenie luki podatkowej, unikania opodatkowania, uchylania się od opodatkowania i cyfryzację administracji podatkowej. Protokół ustaleń zapewnił solidną podstawę do dzielenia się wiedzą, informacjami i najlepszymi praktykami związanymi z zarządzaniem podatkami.

W ciągu ostatnich pięciu lat Polsce udało się zwiększyć przestrzeganie przepisów, podwoić podatek dochodowy i zmniejszyć luki w podatku VAT, zatem Rwanda ma wiele do zaoferowania w zakresie najlepszych praktyk w zakresie skutecznej administracji podatkowej.

READ  „Polska jest pierwszym krajem, który zareagował na dużą ekspansję Rosji na Ukrainę”

Świadoma udanych reform Polski w obszarach opodatkowania i automatyzacji systemu podatkowego, Rwanda była skłonna przeprowadzić tę pierwszą, aby przyspieszyć własne reformy. Protokół ustaleń został podpisany między obydwoma krajami w następstwie trwających w Rwandzie reform podatkowych mających na celu obniżenie stawek podatkowych, rozszerzenie podstawy opodatkowania, poprawę przestrzegania przepisów podatkowych i ograniczenie uchylania się od płacenia podatków.

Czytaj więcej: Dlaczego Polska chce więcej inwestować w Rwandzie

Porozumienie Deregulacyjne koncentruje się głównie na podatku od wartości dodanej (VAT), w szczególności na zmniejszaniu luki podatkowej, zwalczaniu przestępstw podatkowych, dostarczaniu rozwiązań przeciwko szarej strefie, a także proponowaniu reform mających pomóc przedsiębiorcom. Dostarcza Urzędowi Skarbowemu Rwandy (RRA) wglądu w polskie rozwiązania w zakresie przenoszenia zysków z tytułu erozji bazy podatkowej w oparciu m.in. o standardy OECD.

Protokół ustaleń umożliwia Rwandzie promowanie cyfryzacji swojej administracji podatkowej, w szczególności wykorzystania systemów cyfrowych do wykrywania przestępstw podatkowych, ulepszania usług cyfrowych dla podatników, składania cyfrowych deklaracji podatkowych i faktur oraz poprawy efektywności administracji podatkowej.

Polska znana jest ze swojej wiedzy i potencjału w sektorze przemysłowym, szczególnie w produkcji i tworzeniu wartości dodanej, a większość swojej żywności eksportuje do Europy Środkowo-Wschodniej. Na początku 2020 r. odwiedzająca grupa biznesowa wyraziła zainteresowanie projektem Kabiro Agribusiness Hub Project (GAHP), komercyjnym ekosystemem rolniczym mającym na celu rozwój zaawansowanego, nowoczesnego łańcucha wartości na około 15 600 hektarach gruntów ornych.

W grudniu 2022 r. podczas Forum Biznesu Rwanda-Polska, które odbyło się w Kigali, polskie i rwandyjskie przedsiębiorstwa badały możliwości inwestycyjne w różnych sektorach, w tym w edukacji, finansach, komunikacji i zdrowiu.

Agroprzetwórstwo, górnictwo i technologie informacyjne Oto kilka innych obszarów, w których Rwanda może odnieść korzyści Jeśli jesteśmy w sojuszu z Polską.

Między innymi dobre stosunki dwustronne dają lokalnemu sektorowi prywatnemu w dużej mierze szansę wykorzystania Polski jako bramy do penetracji kolejnych rynków europejskich. Rwanda chce dywersyfikować swój rynek eksportowy, a Polska jest jednym z docelowych rynków europejskich.

READ  Luca Doncic i Słowenia dominują w Polsce

Czytaj więcej: Polscy inwestorzy badają możliwości rolnictwa w Rwandzie

Zachęcamy polskich inwestorów do inwestowania w Rwandzie To drugie to dobre środowisko biznesowe. Rwanda należy do nielicznych gospodarek Afryki Subsaharyjskiej, które w dalszym ciągu poprawiają swój klimat biznesowy.

Polscy inwestorzy odbyli kilka wizyt w Rwandzie, aby zbadać możliwości handlowe i inwestycyjne, a niektórzy wyrazili zainteresowanie sektorem rolnictwa i przetwórstwa rolnego. Polscy inwestorzy zauważyli, że Otwarty na współpracę A ich doświadczenie w gospodarce Rwandy może zostać wykorzystane z korzyścią dla Rwandyjczyków.

Kraj środkowoeuropejski jest dwuizbową republiką parlamentarną liczącą ponad 38 milionów mieszkańców; Większość to katolicy.

Według Banku Światowego od 2023 r. polska gospodarka i produkt krajowy brutto (PKB) będą szóstymi co do wielkości w UE z kwotą 1,7 biliona dolarów, a eksport towarów i usług będzie wart około 62,6% PKB na koniec 2022 r. Była to jedyna gospodarka europejska, która uniknęła recesji w 2008 roku. W 2019 roku przyjęła ustawę zwalniającą pracowników poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego.

Chociaż Polska jest członkiem Jednolitego Rynku Europejskiego, nie akceptuje euro jako prawnego środka płatniczego i utrzymuje swoją walutę, złoty polski.

Eksporterów i inwestorów do Polski przyciąga duża liczba ludności, dobrze wykształcona i konkurencyjna siła robocza, duże perspektywy wzrostu gospodarczego oraz położenie zapewniające szeroki dostęp do rynku UE liczącego 448,4 mln obywateli. Według najnowszych danych 62 proc. pracuje w sektorze usług, 29 proc. w przemyśle i 8 proc. w rolnictwie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewiduje jednak, że PKB Polski spadnie z 4,9 proc. w 2022 r. do 0,9 proc. w 2023 r. Spowolnienie to wynika głównie z inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę.

Wiodące sektory w przeszłości obejmowały motoryzację, lotnictwo, sprzęt i oprogramowanie informatyczne, produkty spożywcze, transport, farmaceutyki, produkcję papieru, urządzenia i usługi finansowe.

Historia, przyroda, ciekawostka

READ  Czołg Army M1 Abrams jadący w Polsce znany jest jako „koń bez imienia”

Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej. Naturalnie jest to kraj poprzecinany wspaniałymi lasami i rzekami, rozległymi równinami i wysokimi górami. Warszawa to mieszanka nowoczesnej zabudowy z zabytkową architekturą, która w większości uległa poważnym zniszczeniom podczas II wojny światowej.

Ciekawostki o Polsce, w której znajduje się największy na świecie zamek – Zakon Krzyżacki w Malborgu – i pierwszy na świecie odwrócony dom zbudowany w lesie.