Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Średniowieczne artefakty odkryte z możliwego dworu rycerskiego w Polsce

Fot.: dr Marek Florek

Archeolodzy odkryli kolekcję średniowiecznych artefaktów z XI wiekuCz i 12Cz wieku naszej ery we wsi Doromin w województwie świętokrzyskim w południowo-środkowej Polsce.

Wykopaliska prowadziła Nadwiślańska Grupa Poszukiwawcza „Szansa”, w której archeolodzy natrafili na medalion i dwa denary z okresu rzymskiego oraz bogatą kolekcję zabytków z okresu wczesnego średniowiecza.

Jak mówi dr Marek Florek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie: „Oprócz fragmentów ceramiki, monety, denar Bolesława, ozdoby ze srebra, ołowiu i stopów miedzi, krzyże z ołowiu i brązu, noże i zamki skałkowe, brązy m.in. odważniki ołowiane i żelazne, militaria i przedmioty codziennego użytku, takie jak elementy wyposażenia jeździeckiego.

Krucyfiksy, pierścienie z drutu miedzianego, srebrne ozdoby i aplikacje przedstawiające jeźdźca sprowadzano z historycznego regionu Rusi Karpackiej lub z regionu bałtyckiego.

Podczas wykopalisk odkryto małą brązową reprezentację konia i ołowianej lancy, prawdopodobnie ozdobne symbole siły militarnej. Brązowy koń jest typu ludomierskiego, noszony przez elitę rycerską państwa wczesnopiastowskiego.

XI-XII wiek naszej ery. Jak mówi dr Florek, znaleziska sugerują, że w pobliżu Dorumina w XI-XII wieku mógł znajdować się dwór rycerski, zwłaszcza o charakterze elitarnym.

Ta interpretacja jest poparta odkryciem żelaznych obciążników w kształcie beczki i wielościennych, pokrytych brązem.

„Z relacji Ibrahima ibn Jakoba, żydowskiego kupca z Hiszpanii, który dotarł na ziemie polskie w latach 60. XI wieku, dowiadujemy się, że Mieszko I musiał pobierać podatki w postaci ciężarów i z nich opłacać swoich ludzi. dwór rycerski w Tarominie w XI-XII wieku, ich obecność, a także uzbrojenie A elementy elitarnych wyrobów nie powinny dziwić” – powiedział Florek.

Zabytki są obecnie przechowywane do dalszych badań w oddziale Santomayors Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków w Kielcach, po czym zostaną przekazane do ekspozycji Muzeum Zamkowego w Santomayors.

PAPKA

Źródło zdjęcia podpisu: Dr Marek Florek