Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

RWE osiąga ważne kamienie milowe w polskim projekcie morskiej energetyki wiatrowej

RWE Renewables, poprzez swoją polską spółkę zależną, jest właścicielem Baltic Trade & Invest Sp. z oo pozytywna decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II.

Decyzja ta określa warunki środowiskowe dla realizacji morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II, która będzie zlokalizowana na polskim Bałtyku w pobliżu miasta Ustka i ma planowaną moc 350 MW.

RWE poinformowało, że jest to pierwsza ocena oddziaływania na środowisko polskiego projektu morskiej energetyki wiatrowej, która została oceniona w ramach procedury transgranicznej (umowa ESPOO), z udziałem duńskich i szwedzkich interesariuszy.

Cała kampania OOŚ dla lokalizacji morskiej farmy wiatrowej trwała dwa lata i była prowadzona przy udziale polskich instytutów naukowych i firm: m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Morskiej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Oceanografii PAN Nauk, a także usługi badawcze 3Bird i Tringa .

Niemiecka firma powiedziała, że ​​uzyskanie pozwolenia środowiskowego jest kamieniem milowym w rozwoju pierwszego projektu offshore RWE u wybrzeży Polski.

Zgodnie z ostateczną decyzją inwestycyjną, prace budowlane mogą rozpocząć się już w 2024 roku. Po pełnym uruchomieniu farma wiatrowa będzie w stanie wyprodukować wystarczającą ilość zielonej energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby ok. 350 tys. polskich gospodarstw domowych.

Port Ustka jako baza do obsługi i konserwacji

RWE wybrało port Ustka do obsługi i utrzymania projektu FEW Baltic II.

Odpowiednia przedwstępna umowa dzierżawy została niedawno podpisana z Zarządem Portu Ustka.

Dzięki planowanemu terminalowi serwisowemu w polskim porcie RWE zamierza przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki i społeczeństwa, tworząc do 50 nowych miejsc pracy w perspektywie długoterminowej. Stacja paliw ma być gotowa do 2025 r., początkowo z dwoma załogowymi statkami transportowymi. RWE planuje obsługiwać swoją farmę wiatrową przez co najmniej 25-30 lat z tego portu.