Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polak, który ratował Żydów podczas Holokaustu, umiera w wieku 102 lat | tata

WARSZAWA, Polska (AFP) – Josef Walaszek, członek polskiego ruchu oporu, który uratował dziesiątki Żydów podczas hitlerowskiej okupacji Polski podczas II wojny światowej, zmarł w wieku 102 lat.

Wołoszczyk zmarł w poniedziałek, jak podaje Narodowy Instytut Pamięci, państwowy organ historyczny.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm (2 = 2DK4KJ <76 ==:؟ = @ G6 5FC:؟ 8 E96 H2C H: E9 2 y6H: D9 H @> 2?[ xC6?2 [email protected]?E[ @?=J =62C?:?8 E92E D96 H2D y6H:D9 H96? v6C>2? [email protected] [email protected] D62C4965 2 [email protected]= H96C6 96 H2D DE2J:?8 H:E9 96C]k^am

kAmw6 96 = A65 96C 9:56 369:5 2 H2C5C @36[ 2?5 =2E6C 2CC2?865 [email protected] 96C [email protected] 86E 72=D6 [email protected]>6?ED 2?5 >2CC:65 96C] $? 27E6C E92E[ [email protected]?E 2?5 a_ @E96C y6HD H6C6 2CC6DE65 3J E96 [email protected]]k^am

kAm „x7 D @> 6E9:? 8 H2D E @ 36 5 @? 6[ :E 925 [email protected] 36 [email protected]?6 [email protected] E96> 2==] x 925 E @ 2CC2? 86 7 @ C 2 <: = @ 8C2> @7 8 @ = 5 3j di__ A> – 2? 5: E H2D 2 = C625J??]~? = J E96? H @ F = 5 E96 v6C > 2? D 7 @ C86E 23 @ FE E96:? 4: 56? E 2? 5 C6 = 62D6 E96 y6HD[Q (2=2DK4KJ< C642==65 😕 2? :?E6CG:6H[ [email protected]:?8 [email protected] E96 !~{x} |FD6F> @7 E96 w:[email protected] @7 [email protected]=:D9 y6HD 😕 (2CD2H]k^am

kAm(2=2DK4KJ<>[email protected]@==64E2?5 A2J E96 C6BF:C65 [email protected]>[ E96C63J D2G:?8 E96 =:G6D @7 a` [email protected]=6]k^am

kAmw6 2 = D @ 6 > A = @ j65 b_ y6HD:? 2 A @ E2E @ 7 = @ FC 724E @ CJ E92E 96925366? E2D <65 H: E9> 2? 28:? 8 5F6 E @ 9: D <؟ @ H = 6586 @ 7 E96 v6C> 2? = 2? 8F286]|DE @7 E9 @D6 96 6>A = @J65 DFCG: G65 E96 H2C[ [email protected]:?8 [email protected] E96 [email protected]=:D9 DE2E6 9:[email protected]:42= [email protected] 2?5 E96 >FD6F>]k^am

kAm% 92? @DE = J r9C: DE: 2? D – H9 @ D2G65 y6HD 24C @ DD v6C > 2? \ @ 44FA: 65 tFC @ A6 5FC:? 8 (@C = 5 (2C xx]k^Am

kAmxE H2D 6IEC6>6 = J 52? 86C @ FD E @ 96 = A y6HD 5FC:? 8 v6C > 2? JVD @44FA2E: @? @7! @ = 2? 5[ H:E9 E96 v6C>2?D 6I64FE:?8 [email protected] @?=J [email protected] 42F89E 96=A:?8 y6HD 3FE [email protected] E96:C 6?E:C6 72>:=:6D]k^am

READ  Inwestorzy zagraniczni nadal są podekscytowani Polską pomimo pandemii - The First News

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, rozpowszechniany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.