Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Hiszpania i Polska wycofują się ze wspólnych ćwiczeń wojskowych, WIE

Hiszpania i Polska wycofują się ze wspólnych ćwiczeń wojskowych, WIE

Źródło: Katimerini

W nieoczekiwanym zbiegu okoliczności Hiszpania i Polska zdecydowały się wycofać ze wspólnych ćwiczeń wojskowych z udziałem Turcji i państwa pseudokomunistycznego. Decyzja została podjęta po staraniach dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej.

Turcja przeprowadziła ćwiczenia wojskowe „Phoenix of Anatolia – 2023”. MSZ Cypru przekonywało, że Turcja próbuje włączyć do ćwiczeń nielegalną organizację secesjonistyczną na terenach, które formalnie i jednostronnie okupowała. Wywołało to poważne obawy i skłoniło Cypr do podjęcia natychmiastowych działań.

Podkreślając powtarzalność tego typu incydentów, prezydent Christodoulits podkreślił znaczenie ostrożności dla państw zaproszonych na ćwiczenia Turcji, w tym organizowane w ramach NATO.

We współpracy z Biurem Dyplomatycznym Prezydenta i MON Ministerstwo Spraw Zagranicznych inicjowało misje dyplomatyczne różnych szczebli. Dzięki tym wysiłkom odkryto, że uczestniczące państwa, Hiszpania i Polska, nie miały wcześniejszej wiedzy o włączeniu nielegalnego podmiotu separatystycznego. W rezultacie zarówno Hiszpania, jak i Polska szybko poinformowały odpowiednie władze o swojej decyzji o wycofaniu się z ćwiczeń.

Prezydent Christodoulits zabrał głos w tej sprawie podczas 55 Pansybirskiego Kongresu ETYK. Zapytany o wspólne ćwiczenia powiedział, że MSZ wszczęło śledztwo w tej sprawie. Według wstępnych doniesień Turcja zorganizowała ćwiczenia i zaprosiła fałszywy rząd.

Podkreślając powtarzalność tego typu incydentów, prezydent Christodoulits podkreślił znaczenie ostrożności dla państw zaproszonych na ćwiczenia Turcji, w tym organizowane w ramach NATO. Wezwał ich do dokładnego zbadania z wyprzedzeniem, czy inni uczestnicy będą zaangażowani. Prezydent ostrzegł, że działania Turcji mają na celu promowanie statusu państwa fałszywego.

Wycofanie się Hiszpanii i Polski ze wspólnych ćwiczeń wojskowych niewątpliwie wywołało wstrząs w uczestniczących krajach. Jak ten rozwój wpłynie na dynamikę i przyszłość szkolenia, dopiero się okaże. W miarę narastania napięć i kontynuowania wysiłków dyplomatycznych społeczność międzynarodowa będzie bacznie obserwowała rozwój sytuacji i jej konsekwencje dla stabilności w regionie.

[This article was translated from its Greek original]