Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Deficyt Polski w 2024 r. będzie wysoki, ale nowy rząd ogranicza obietnice wyborcze |  Muzyka pop

Deficyt Polski w 2024 r. będzie wysoki, ale nowy rząd ogranicza obietnice wyborcze | Muzyka pop

We wrześniowym projekcie budżetu potrzeby pożyczkowe netto na 2024 rok oszacowano na rekordowe 225 mld zł (6% PKB). Zmieniony projekt nowego Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego zwiększył nowe zadłużenie o około 27 mld zł (0,7% PKB) do 252 mld zł (6,7% PKB), ale podjął pewne kroki w celu ograniczenia podaży obligacji skarbowych z twardą walutą. Posunięcie to ułatwiło pozyskanie nowych kredytów UE RePower z uwzględnieniem zaliczek, co może nastąpić jeszcze w tym roku.

Ministerstwo Finansów stanie przed wyzwaniem wprowadzenia na rynek tak dużej podaży długu, jednak wierzymy, że otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne sprzyja skutecznemu pokrywaniu potrzeb pożyczkowych.

Widzimy pewne opcje, które MinFin mógłby wykorzystać do dywersyfikacji finansowania i zaskoczenia inwestorów, którzy byli bardzo ostrożni w składaniu ofert na polskie obligacje skarbowe, biorąc pod uwagę oczekiwania, że ​​wyższa oferta może podnieść rentowności.

Po pierwsze, krajowe finansowanie potrzeb pożyczkowych może być wyższe, niż dotychczas zakładaliśmy – w III kwartale 2023 r. depozyty sektora bankowego były wyższe od kredytów o 67 mld zł. Dynamika oszczędności netto w sektorze bankowym w drugiej połowie 2023 roku jest bardzo wysoka, dlatego w przyszłym roku lokalne banki będą mogły kupić sporo obligacji skarbowych. Po drugie, Ministerstwo Finansów mogłoby wykorzystać posiadane środki i/lub zaliczki z funduszy UE, które napływają szybciej niż oczekiwano, na pokrycie potrzeb pożyczkowych na 2024 rok. Po trzecie MinFin może zwiększyć emisję obligacji w walutach obcych, biorąc pod uwagę wysoki stopień absorpcji rynku.

Również od wyborów powszechnych 15 października nowa koalicja zyskała duże zaufanie inwestorów zagranicznych. Od połowy października cena złotego wzrosła w stosunku do euro o około 20 cyfr.

Konkluzja jest taka, że ​​rok 2024 będzie rokiem luźnej polityki fiskalnej i bezprecedensowo wysokich potrzeb pożyczkowych, jednak inwestorzy chętnie to akceptują, zakładając, że w nadchodzących latach zostanie wdrożona wiarygodna ścieżka konsolidacji fiskalnej.

READ  Wspieranie polskiej transformacji energetycznej: Europejski Bank Inwestycyjny inwestuje w strategiczny projekt PGE dotyczący integracji odnawialnych źródeł energii i modernizacji sieci