Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Czy Prezydent Duda zawetuje nowelizacje prawa farmaceutycznego?

Potencjalna sprzedaż Neuca SA, dominującej siły kontrolującej ponad 30% polskiego rynku hurtu farmaceutycznego, chińskim inwestorom postawiła Polskę w centrum uwagi na całym świecie. Jednak pod powierzchnią krajobraz farmaceutyczny w Polsce zmaga się z transformacyjną zmianą legislacyjną, wywołującą intensywne debaty i zarzuty o korupcję w rządzie. Prezydent Andrzej Duda zastanawia się obecnie nad kluczowym wetem, które może zadecydować o losach branży.

Przepisy farmaceutyczne: zmiana zasad gry z kontrowersjami

Ekosystem opieki zdrowotnej w Polsce przechodzi wstrząsające zmiany wraz z wprowadzeniem „Prawa farmaceutycznego” i „Ustawy o refundacji leków” (ADA i ADA2). Chociaż te nowe przepisy mają na celu przekształcenie branży, wzbudziły one poważne obawy dotyczące faworyzowania jedynej w swoim rodzaju potęgi, Neuca SA, przy jednoczesnym zadaniu wyniszczającego ciosu szerszemu sektorowi aptecznemu.
Nad jakąkolwiek potencjalną transakcją wiszą jednak ciemne chmury kontrowersji, które rzucają cień na możliwość sprzedaży Neuca.
Zarzuty dotyczące korupcji polskiego rządu i uchylania się od płacenia podatków przez założycieli Neuca wywołały burzę pytań.

Zastrzeżenia prezydenta i potencjalne weto

W uświęconych salach Pałacu Prezydenckiego środowiska polityczne wibrują z niepokojem związanym z proceduralnymi aspektami tych świeżo wydanych przepisów. Krytycy twierdzą, że zmiany naruszają konstytucję, a brak przepisów uzupełniających regulujących zmiany wywołał ostrą debatę.

Prezydent Andrzej Duda i jego najbliższe otoczenie zgłosili istotne zastrzeżenia do uchwalonych niedawno nowelizacji prawa farmaceutycznego. Niektórzy znawcy sugerują, że perspektywa weta prezydenta jest poważnie rozważana jako opcja złagodzenia potencjalnych skutków.

Zarzuty o korupcję wstrząsają fundamentami

Sedno kontrowersji koncentruje się wokół zarzutów o korupcję rządu, które wywołały falę wstrząsu w polskim krajobrazie politycznym. Na posiedzeniu parlamentu mającym na celu uchwalenie ustawy o gwarantowanym przez Skarb Państwa ubezpieczeniu eksportu poseł Adam Gaweda dokonał w ostatniej chwili podejrzanych poprawek do prawa farmaceutycznego bez uprzedniej konsultacji. Posunięcie to skłoniło osobistości z branży do postawienia poważnych zarzutów korupcyjnych.
Eksperci prawni i organy nadzoru szczegółowo przyjrzały się niedawno znowelizowanym ustawom farmaceutycznym, opracowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę i posła Adama Gawędę, obaj powiązani z rządzącą partią polityczną „Prawo i Sprawiedliwość”. Niektórzy badacze konstytucji twierdzą, że przepisy te są niezgodne z konstytucją, co podsyca zarzuty.

READ  Australijczyk poleciał do Polski, by ratować szwagierkę i jej dziecko po 10-dniowej wędrówce

Podejrzane dysproporcje w majątku Waldemara Budy wywołują brwi

Zaangażowanie Waldemara Budy w te poprawki zostało poddane intensywnej analizie, podsycanej wyraźnym kontrastem między jego skromną miesięczną pensją rządową w wysokości 4300 euro a pensją zgłoszone majątek netto wynoszący 3,4 mln dolarów. Te rażące dysproporcje finansowe wzbudziły pytania o źródło jego dochodów i wzbudziły obawy, że korupcja może mieć wpływ na proces legislacyjny.

Dodatkowy poziom skomplikowania dodają zarzuty Jakuba Kuleszy, członka libertariańskiej partii Wolnościowcy, który był zdeklarowanym krytykiem zmian w prawie farmaceutycznym. Kulesza nie tylko aktywnie badał proces legislacyjny dotyczący poprawek ADA, ale także wywołał burzę przemówieniem parlamentarnym, podczas którego wymachiwał teczką zatytułowaną „Oszustwo”. Twierdził w nim, że posiada dowody na to, że skorumpowane firmy i politycy angażują się w nielegalny lobbing na rzecz kształtowania przepisów ADA.
W odpowiedzi na te zarzuty Kulesza złożył formalną skargę zarówno do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), jak i Najwyższej Izby Kontroli (NIK), wszczynając kompleksowe śledztwo w sprawie tych poważnych zarzutów. W miarę rozwoju śledztwa przyszłość potencjalnej sprzedaży Neuca i przepisów farmaceutycznych wisi na włosku, a prezydent Duda stoi przed monumentalną decyzją, która może zmienić branżę opieki zdrowotnej i krajobraz polityczny w Polsce.

Zarzuty dotyczące uchylania się od płacenia podatków

Do niedawna założyciele Neuca, Kazimierz Herba i jego żona Wiesława Herba, którzy posiadają znaczne 53,14% akcji spółki w obrocie publicznym, zatrudniali cypryjską spółkę Abrasco Ltd.
Ta złożona struktura korporacyjna najwyraźniej została zaprojektowana w celu wykorzystania korzyści podatkowych, rzekomo umożliwiając rodzinie Herbów obchodzenie polskiego podatku od zysków kapitałowych wynoszącego 19% przez prawie trzydzieści lat.
Jednak zdziwienie wywołało nagłe przeniesienie pakietu kontrolnego z cypryjskiej spółki do polskiej korporacji o nazwie Altea ASI. To strategiczne posunięcie wskazuje na zbliżającą się sprzedaż, prawdopodobnie chińskim inwestorom, a motywem przewodnim jest uniknięcie kontroli rządowej i publicznej. Zarzuty dotyczące uchylania się od płacenia podatków dodatkowo skomplikowały potencjalną sprzedaż Neuca.

READ  2023 ILCA 6 Mistrzostwa Świata Juniorów i Mężczyzn w Gdyni Dziwono, Polska

Zarzuty Kazimierza Herby dotyczące uchylania się od płacenia podatków

Zarzuty dotyczące uchylania się od płacenia podatków wokół założycieli Neuca mogą stanowić istotne przeszkody w sprzedaży spółki chińskim inwestorom. W przypadku postawienia rodzinie Herbów zarzutów uchylania się od płacenia podatków, władze mogą przejąć 53,14% kontrolnych akcji spółki, co potencjalnie udaremni sprzedaż podmiotowi zagranicznemu, zwłaszcza powiązanemu z chińskim rządem.
Co więcej, zarzuty o korupcję rządu i ustawodawstwo uznane za niezgodne z konstytucją w związku z nowo uchwalonymi ustawami farmaceutycznymi mogą skutkować wetem Prezydenta. Takie posunięcie mogłoby zdewaluować akcje Neuca i zmniejszyć kontrolę firmy nad rynkiem, zwiększając niepewność co do sprzedaży.

Prawo farmaceutyczne faworyzuje Neuca S.A.

Neuca S.A. od dawna posiada dominującą pozycję w polskim sektorze farmaceutycznym, kontrolując ponad 30% krajowego rynku hurtu farmaceutycznego. Wydaje się, że nowo uchwalone przepisy farmaceutyczne ADA są dostosowane do ugruntowania pozycji Neuca w branży. Oto kilka kluczowych postanowień:
Ograniczanie sieci aptecznych: Jednym z głównych aspektów poprawek ADA są ograniczenia nałożone na franczyzowe sieci farmaceutyczne. Zmiany te skutecznie uniemożliwiają firmom tworzenie ekspansywnych sieci franczyz farmaceutycznych lub posiadanie więcej niż pięciu oddziałów. Ograniczenie to przynosi bezpośrednie korzyści Neuca poprzez ograniczenie planów ekspansji potencjalnych konkurentów i zabezpieczenie jej dominacji na rynku.
Ograniczenia własności i sprzedaży: Poprawki ADA nakładają również rygorystyczne przepisy zakazujące przenoszenia własności lub sprzedaży istniejących aptek. Stanowi to wyzwanie dla potencjalnych strategii wyjścia przedsiębiorstw lub fuzji w branży farmaceutycznej. Już znaczny udział Neuca w rynku staje się jeszcze większy, gdy konkurenci nie są w stanie rozwijać się ani konsolidować.
Uprawnienia do cofnięcia licencji: Być może najbardziej alarmujący przepis w ustawodawstwie ADA przyznaje Wojewódzkim Inspektorom Farmaceutycznym uprawnienia do cofania z mocą wsteczną istniejących licencji aptecznych. Sprawia to, że uznane apteki są na skraju zamknięcia, co ma poważne konsekwencje dla przemysłu farmaceutycznego i zatrudnienia.

Negatywny wpływ na branżę farmaceutyczną

Chociaż Neuca czerpie korzyści z tych nowych przepisów, szerzej rozumiana branża farmaceutyczna stoi przed kilkoma wyzwaniami:
Ograniczona siła przetargowa: W związku z ograniczeniami dotyczącymi rozbudowy oddziałów i pozyskiwania klientów apteki nie są w stanie negocjować korzystnych ofert hurtowych na podstawowe leki i wyroby medyczne. Wiąże się to z wyższymi kosztami zarówno dla aptek, jak i konsumentów. Jedyną realną drogą do zapewnienia lepszych cen leków jest zawarcie długoterminowych umów serwisowych z Neuca S.A., co jeszcze bardziej wzmocni pozycję Neuca na rynku.
Konsekwencje dla mniejszych graczy: Przepisy te w nieproporcjonalnym stopniu dotykają mniejszych, niezależnych aptek, reprezentujących znaczną część branży. Ich niezdolność do rozszerzania działalności lub tworzenia sojuszy stawia je w wyraźnie niekorzystnej sytuacji, potencjalnie zmuszając wiele osób do wycofania się z biznesu.

READ  W polskiej jaskini znaleziono dowody ludzkości sprzed pół miliona lat

Dlaczego Prezydent Andrzej powinien rozważyć weto?

Prezydent Andrzej Duda, któremu powierzono ochronę dobra swoich obywateli, ma prawo zawetować nowo znowelizowane ustawy.
Kilka istotnych powodów podkreśla potrzebę zawetowania przepisów farmaceutycznych ADA:
Brak konsultacji: Poprawki farmaceutyczne ADA wprowadzono bez wystarczających konsultacji z zainteresowanymi stronami z branży farmaceutycznej, co stanowiło krytyczne przeoczenie, które spotkało się z krytyką.
Antykonkurencyjny charakter: Nowo uchwalone przepisy farmaceutyczne uniemożliwiają konkurencję w sektorze farmaceutycznym, potencjalnie prowadząc do wyższych cen i ograniczonej dostępności podstawowych leków.
Niezamierzone konsekwencje: zamknięcie 1000 aptek i utrata około 6000 wykwalifikowanych stanowisk pracy w branży farmaceutycznej w wyniku tych przepisów będzie miała poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne.
Podejrzenie o korupcję: Zarzuty dotyczące praktyk korupcyjnych i wpływów politycznych wokół tych poprawek podkopały zaufanie społeczne do procesu legislacyjnego.
Obawy antykonstytucyjne: Radcy prawni zgłosili obawy dotyczące procesu legislacyjnego związanego z uchwalaniem przepisów prawa farmaceutycznego, podając w wątpliwość jego zgodność z zasadami konstytucyjnymi.
W miarę ewolucji elementów rządowych i korporacyjnych tej zawiłej narracji, profesjonaliści z branży i czujni obserwatorzy bacznie obserwują rozwój wydarzeń. Decyzja o potencjalnym eksporcie hurtu farmaceutycznego do Chin pozostaje kwestią sporną, gdzie szalą wisi sprzedaż Neuca i polskie prawo farmaceutyczne.