Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ochrona zdrowia i łagodzenie zmian klimatycznych

krzesło:

Christian Albert PeterDyrektor ds. Praktyk, Środowiska, Zasobów Naturalnych i Praktycznej Globalnej Niebieskiej Gospodarki, Bank Światowy

Wzmacniacze:

Bjorn LarsenEkonomista i Konsultant ds. Rozwoju Międzynarodowego
George’a Thurstona, Dyrektor Programu Oceny Skutków Zdrowia Człowieka i Narażenia, Wydział Medycyny Środowiskowej, New York University
Mateusz AlvaradoWiceprezes ds. badań i rozwoju w Atmospheric and Environmental Research (TBC)
Grzegorz PeszkoEkonomista, Bank Światowy

Bjorn Larsen

Bjorn Larsen Międzynarodowy ekonomista rozwoju i konsultant międzynarodowych i dwustronnych agencji rozwoju, firm konsultingowych i instytucji badawczych z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jego główne obszary doradztwa i badań to zdrowie środowiskowe i zarządzanie zasobami naturalnymi z ponad 50 krajów Azji, Ameryki Środkowej i Południowej, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej, zapewniając szkolenia i prezentacje na konferencjach w ponad 20 kraje. W ciągu ostatnich 20 lat jako konsultant przygotował ponad 100 raportów badawczych, opracowań politycznych i naukowych oraz 25 publikacji w czasopismach branżowych i książkach. Jego klientami są rządy, Bank Światowy, Program Wody i Sanitarności, Copenhagen Consensus Center (Dania), UNICEF, Światowa Organizacja Zdrowia, Brytyjski Departament Rozwoju Międzynarodowego, USAID i Kanadyjska Agencja Rozwoju Międzynarodowego, Resources for the Future (USA), Forum Economic Research (Egipt), Zarządzanie zasobami środowiska. (Wielka Brytania), ECON (Norwegia) i Unilever Research (Wielka Brytania).

George_Hurston

George Thurston Jest dyrektorem Programu Oceny Narażenia i Skutków Zdrowotnych na Wydziale Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU) oraz wiodącym badaczem skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza. Jego badania skupiły się na wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do pyłu drobnego (PM.).2,5). Jego praca obejmowała badania narażenia na zanieczyszczenie powietrza i jego wpływu na zdrowie poszczególnych grup ludzi, a także dużych grup. W 1987 roku opublikował pierwsze badania dokumentujące związek między PM2,5 Masa i jej składniki ze śmiertelnością, a także pierwsza praca wykorzystująca metody podziału źródła w celu powiązania określonych PM2,5 Źródła śmiertelne, zwłaszcza spalanie węgla. W 2012 r. prof. Thurston otrzymał prestiżową nagrodę „Hagen-Smit Prize” przyznawaną przez czasopismo naukowe środowisko atmosferyczne. Był również pionierem w łączeniu naukowców i klinicystów w celu osiągnięcia konsensusu w kluczowych kwestiach. Wspólne oświadczenie American Thoracic Society i European Respiratory Society doprowadziło do: Na czym polega szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza? Otrzymał nagrodę American Thoracic Society Public Service Award 2017. Profesor Thurston był również pionierem w badaniach nad korzyściami dla zdrowia ludzkiego wynikającymi z łagodzenia zmian klimatu, opublikowanym po raz pierwszy w Nauki ścisłe W tej kwestii w 2001 roku

READ  Będę pamiętał pobyt w Indiach – mówi odchodzący polski ambasador

Mateusz Alvarado

Mateusz Alvarado Kieruje Pionem Badań i Rozwoju AER, odpowiedzialnym za badania naukowe w zakresie jakości powietrza, teledetekcji satelitarnej, numerycznego prognozowania pogody, oceanografii fizycznej, klimatologii, mikrofizyki chmur i prognozowania sezonowego. Doświadczenie badawcze dr Alvarado obejmuje chemię atmosfery, jakość powietrza i modelowanie transportu radioaktywnego. Prowadził kilka udanych działań badawczych jako główny badacz dla klientów rządowych, organizacji non-profit i przemysłu. Naukowiec w AER od 2010 roku, dr Alvarado posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz doktorat. Posiada doktorat z fizyki klimatu i chemii w Massachusetts Institute of Technology oraz postdoktorancki pracownik naukowy z chemii atmosfery na Uniwersytecie Harvarda.

Grzegorz_Peszko

Grzegorz Peszko Główny Ekonomista ds. Środowiska, Zasobów Naturalnych i Globalnej Praktyki Niebieskiej Gospodarki w Banku Światowym. Wcześniej pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Ministerstwie Środowiska, Harvard Institute for International Development, firmach konsultingowych, polskim radiu i telewizji oraz jako tramwaj kierowca. Jego badania, polityka i prace koncentrują się na integracji ekonomii, polityki gospodarczej i finansowej, energii, środowiska i klimatu. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w ekonomice regulacji, energii, środowiska i zasobów naturalnych oraz w instrumentach finansowych i podatkowych w regionach i krajach świata. Pan Peszko był głównym autorem Trzeciego Raportu Oceniającego IPCC i był zaangażowany w projektowanie mechanizmów elastycznych w ramach Protokołu z Kioto. Wielokrotnie publikował i zasiadał w radzie czasopisma naukowego. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, magistra ekonomii zasobów naturalnych University College London oraz magistra nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.