Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Zełenski twierdzi, że jedynym sposobem zapewnienia pokoju jest fundamentalna reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych  Wołodymyr Zełenski

Zełenski twierdzi, że jedynym sposobem zapewnienia pokoju jest fundamentalna reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych Wołodymyr Zełenski

Sposobem na zaprowadzenie pokoju na Ukrainie i zapobieżenie dalszym agresywnym wojnom jest fundamentalna reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedział Wołodymyr Zełenski Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Prezydent Ukrainy stwierdził, że wojna pokazała potrzebę ograniczenia prawa weta, przyznania Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ możliwości jego odrzucenia oraz rozszerzenia składu stałych członków Rady poza obecne pięć mocarstw, które uzyskały uprzywilejowaną pozycję w następstwie druga wojna. Wojna światowa.

Zwracając się do Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, ukraiński prezydent powiedział, że fakt, że Rosja – państwo agresor na Ukrainie – ma również prawo weta, aby uniemożliwić Radzie Bezpieczeństwa podjęcie jakichkolwiek działań w celu powstrzymania wojny, jest nonsensem ONZ.

Zełenski powiedział: „Wszystkie środki podjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czy to przez Radę Bezpieczeństwa, czy przez Zgromadzenie Ogólne, które mogłyby powstrzymać tę agresję, zostały zniszczone przez przywilej przyznany agresorowi na tym stanowisku”.

„Musimy zdać sobie sprawę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych znajduje się w impasie w sprawach agresji. Dodał, że ludzkość nie pokłada już nadziei w Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli chodzi o obronę suwerennych granic państw.

Zełenski powiedział, że w obecnym reżimie poszukiwanie realnych rozwiązań zostało zastąpione „dążeniami do porozumienia z zabójcami”.

W ramach swojego 10-punktowego planu pokojowego przedstawił propozycje reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wyraził poparcie dla popieranej w przeszłości przez Francję propozycji, która stanowi, że w przypadku „masowych okrucieństw wobec praw człowieka” prawo weta stałych członków – Rosji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin i Francji – powinny zostać dobrowolnie zawieszone.

Zełenski przewidział, że Rosja nie zrezygnuje ze swojego przywileju i stwierdził, że Zgromadzenie Ogólne ONZ powinno mieć możliwość odrzucenia weta w Radzie Bezpieczeństwa większością dwóch trzecich głosów.

Prezydent poparł także powszechne i rosnące wezwania do rozszerzenia Rady Bezpieczeństwa w celu przyjęcia większej liczby stałych członków, co zapewniłoby szerszą reprezentację Azji oraz miejsce dla Unii Afrykańskiej, świata islamu i Niemiec.

READ  Do korespondentki CNN Sarah Sidner na żywo na Zachodnim Brzegu zwracają się wściekli Palestyńczycy: „Pieprzyć CNN”

W ciągu ostatniego roku swoje poparcie dla reformy Rady Bezpieczeństwa wyrażały także Stany Zjednoczone. Jest to kwestia wbijająca klin między Rosję, Chiny i Globalne Południe, w tym członków BRICS: Brazylię, RPA i Indie. Moskwa i Pekin historycznie sprzeciwiały się jakimkolwiek zmianom status quo, które miałyby wpływ na ich prawo weta.

Na początku posiedzenia stały przedstawiciel Rosji Wasilij Niebenzia sprzeciwił się prawu Zełenskiego do wypowiadania się jako pierwszy w Radzie. Premier Albanii Edi Rama, który przewodniczył sesji, powiedział Nebenzii: „Istnieje rozwiązanie tej kwestii. „Jeśli zgodzicie się Państwo na zakończenie wojny, prezydent Zełenski nie będzie się wypowiadał”.