Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Z badania wynika, że ​​większość polskich firm zatrudnia Ukraińców

Z badania wynika, że ​​większość polskich firm zatrudnia Ukraińców

Z badania przeprowadzonego przez ośrodek analityczny Gremi Personal wynika, że ​​80 proc. polskich firm zatrudnia obecnie Ukraińców, podczas gdy w jednej trzeciej firm Ukraińcy stanowią obecnie 10-20 proc. pracowników.

Ukraińcy w Polsce. kto jest kim?

W interesie ukraińskiej mniejszości narodowej byłoby „umiejscowienie” jej przedstawicieli we wszystkich głównych polskich partiach politycznych.

Zobacz więcej

Badanie wykazało, że Ukraińcy zajmują stanowiska wymagające wysokich i niskich kwalifikacji w 43 procentach firm, podczas gdy 18 procent firm twierdzi, że zatrudnia wyłącznie wysoko wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy.

I tyle samo zadeklarowało, że zatrudnia Ukraińców tylko na stanowiska o niskich kwalifikacjach.

W 5 proc. badanych firm Ukraińcy stanowią ponad 50 proc. zatrudnionych.

Badanie wykazało również, że większość respondentów (66 proc.) stwierdziła, że ​​pracownicy z Ukrainy szybko przystosowali się do nowych warunków pracy i nie mieli trudności z adaptacją.

Wpływ Ukraińców na polską gospodarkę rośnie z miesiąca na miesiąc ze względu na ich ciągłą emigrację do Polski oraz, zdaniem pracodawców, dużą motywację do pracy.

Według stanu na 24 lutego 2022 r. przez Polskę przewinęło się ich ponad 11,889 mln, z czego 10,095 mln wróciło do kraju.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w Polsce przebywają dwa miliony ukraińskich uchodźców.

źródło:

READ  Dyrektor generalny Kinexus Group kieruje sojuszem Southwest Michigan, aby pomóc Ukraińcom