Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wzrost płac w leśnictwie, górnictwie i energetyce zwiększa zyski w Polsce

Wzrost płac w leśnictwie, górnictwie i energetyce zwiększa zyski w Polsce

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w lipcu 2022 r. wzrosło o 15,8% rok do roku, nieco szybciej niż inflacja. Ekonomiści twierdzą, że za wzrost odpowiadają przede wszystkim podwyżki i premie w sektorach leśnym, wydobywczym i energetycznym.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – w firmach zatrudniających powyżej dziewięciu osób – wyniosło 6778,63 zł (1427 euro) lub nieco poniżej 4868 zł netto (1025 euro), szybciej niż oczekiwali 12,8% analityków. Wynagrodzenia z miesiąca na miesiąc wzrosły o 3,4%.

Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w lipcu 2022 r. w porównaniu do czerwca 2022 r. wynika m.in. emerytury” – napisał w oświadczeniu GUS.

W raporcie stwierdzono, że „na wzrost płac w lipcu 2022 r. wpływ miały również podwyżki wynagrodzeń wraz z ich rekompensatami, premia z tytułu inflacji, a także dodatkowe jednorazowe dotacje m.in. w dziale „Górnictwo i kopalnictwo”.

Silny wzrost płac w lipcu nastąpił po dwóch miesiącach, kiedy płace rosły wolniej niż inflacja, która w ubiegłym miesiącu osiągnęła 15,6%, najwyższy od 25 lat. Od początku roku średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 13,2%.

„Płace to historia nowego rekordu nominalnych podwyżek” – powiedzieli analitycy mBanku, dodając, że „wymagana jest duża dawka sceptycyzmu”.

„Płace są poważnie zakłócane przez górnictwo. Roczna dynamika [of wage growth] Zwiększył się z +17% do +81%. Oznacza to, że sekcja ta zwiększyła dynamikę płac o około dwa punkty procentowe” – napisali na Twitterze, dodając, że bez podwyżek dla górnictwa wzrost płac w Polsce wyniósłby 13,8%.

W ujęciu miesięcznym wynagrodzenia w górnictwie wzrosły o 26,1%.

Analitycy Pekao Banku dodali również, że niespodzianką był również wzrost wynagrodzeń w sektorze leśnym. Ich zdaniem nagrody wypłacone z okazji obchodzonego co roku Święta Lasu były w tym roku wyjątkowo wysokie.

READ  Kiplinger Personal Finance: po polsku i chroń swoją równowagę | Wiadomości biznesowe

Sektor leśny odnotował najwyższą miesięczną dynamikę płac, wzrastając w ciągu miesiąca o 62,6%. W ujęciu rocznym wynagrodzenia pracowników leśnych wzrosły o 33,4%.

„Na szczęście recesja w Polsce ogarnęła rynek pracy” – mówią analitycy Pekao. „W rzeczywistości trochę się posunęliśmy”.

Wzrost PKB Polski spowalnia w II kwartale 2022 r.

Ekonomiści od kilku miesięcy wskazują, że polski rynek pracy kurczy się, a niedobory siły roboczej w takich sektorach jak transport, budownictwo czy informatyka wywierają presję na płace. W czerwcu stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 5% po raz pierwszy od 1990 r., kiedy kraj dopiero rozpoczynał transformację postkomunistyczną.

Rosyjska inwazja na Ukrainę pogłębiła niedobór niektórych polskich gałęzi przemysłu, ponieważ duża liczba ukraińskich imigrantów – głównie mężczyzn – wróciła, aby pomóc w obronie ojczyzny.

Ukraińscy uchodźcy wypełniają luki na polskim rynku pracy, ale ryzykują utknięcie na stanowiskach wymagających niskich kwalifikacji

Główne źródło obrazu: Jennifer Lim Tamkian / Unsplash