Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wzrost PKB Polski w 2024 r. wyniesie 2,3%

Wzrost PKB Polski w 2024 r. wyniesie 2,3%

Gospodarka Polski i Unii Europejskiej powoli wychodzi ze spowolnienia. PKB Polski w 2023 roku wzrósł o 0,3%, co jest zbliżone do średniej dla 27 krajów UE – Komisja Europejska szacuje 0,6%. Ożywienia można spodziewać się w przyszłym roku. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy Polski w 2024 r. wyniesie około 2,3%, podczas gdy Komisja Europejska optymistycznie oczekuje, że wyniesie on 1,3%. Systematycznie spowalnia także inflacja. Jego średnia wartość w Polsce w 2023 r. wyniosła 11,6%. W kolejnym roku dynamika cen obniży się do 5,1%. Jednocześnie utrzymana zostanie dwucyfrowa dynamika wynagrodzeń, która w 2024 roku wyniesie 10,3%. Takie wnioski można wyciągnąć z raportu „Przegląd Ekonomiczny PEI: Zima 2023”, opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Wzrost gospodarczy w Polsce i Unii Europejskiej przyspieszy w ciągu najbliższych dwóch lat

W 2023 r. UE uniknie recesji, choć wzrost PKB będzie słabszy niż oczekiwano. Komisja Europejska szacuje, że w 2023 r. wzrost gospodarczy grupy spowolni z 3,4% do 0,6%. Jednak kolejny rok będzie lepszy. Komisja Europejska spodziewa się wzrostu PKB UE w 2024 r. o 1,3%. Jedyną gospodarką, która wpadnie w recesję będzie Szwecja, której PKB spadnie o 0,2%, głównie z powodu problemów na lokalnym rynku nieruchomości. Prognoza komisji jest jednak stosunkowo optymistyczna – dzisiejszy konsensus rynkowy sugeruje wzrost nie większy niż 0,9% rok do roku.

Polska, podobnie jak Unia Europejska, również jest na ścieżce wzrostu gospodarczego. Rok 2023 zakończymy PKB na poziomie 0,3%. W 2024 roku spodziewamy się przyspieszenia, czyli wzrost gospodarczy powinien oscylować wokół 2,3%. Należy jednak zaznaczyć, że na tle dotychczasowej kondycji polskiej gospodarki osiągnięcia te pozostają skromne.

„Głównym czynnikiem wzrostu będzie konsumpcja gospodarstw domowych. Przyszły rok przyniesie jednak niewielkie zakłócenia w inwestycjach. Gospodarki te powrócą do szybkiego wzrostu w 2025 r. – oprócz poprawiającej się sytuacji gospodarczej na świecie, wzrost będą wspierane także przez programy Krajowego Funduszu Rozwoju Plan naprawy.” Dzięki temu możemy spodziewać się przyspieszenia wzrostu PKB do 3,5% w 2025 roku – zauważa Jakub Rybacki, szef zespołu PEI Macro.

Inflacja jest niższa, ale spada wolniej

READ  Prezydent RP podpisuje ustawę o turbinach wiatrowych w celu odblokowania funduszy unijnych - EURACTIV.com

W marcu br. można było zaobserwować wyraźne spowolnienie dynamiki cen, przy spadku CPI z 18,6% w lutym do 6,5% w listopadzie. Tendencja ta utrzyma się w 2024 r., choć nie tak gwałtownie. Oczekujemy, że w 2024 r. inflacja wyniesie średnio 5,1%, co stanowi niewielką zmianę w stosunku do obecnych wyników. Pytaniem będzie, jak trudna będzie inflacja bazowa i podwyżki cen energii w drugiej połowie roku. Na tym tle ceny żywności nieznacznie wzrosną, ale spadną ceny paliw.

„Inflacja utrzyma się także powyżej celu BOJ w 2025 r. Spodziewamy się wysokiego wzrostu cen usług i inflacji bazowej. Istotny wpływ będą miały także ceny energii – będzie to w dalszym ciągu efekt ożywienia cen rynkowych po szoku energetycznym. W dodatkowo inflacja wzrośnie o „Prawie jeden w związku z przywróceniem wyższej stawki VAT na żywność. Na koniec 2025 r. inflacja ma kształtować się blisko 4,5%. Po usunięciu zmian regulacyjnych wynik ten powinien być zbieżny z górną granicą dopuszczalnego zakresu zmienności celu NBP” – prognozuje Siergiej. Droshin, starszy analityk w zespole makroekonomii Wyspy Księcia Edwarda.

Zwiększ pensje

Od drugiej połowy 2023 r. siła nabywcza konsumentów ponownie wzrosła, a zamożność stale się zwiększała. W czwartym kwartale płace wzrosły o około 11% w stosunku do roku poprzedniego, a inflacja spadła do 6,5%. Do tej pory taka różnica pojawiała się jedynie w okresach boomów konsumpcyjnych – dziś stanowi nadrobienie zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tempo wzrostu wynagrodzeń ulegnie jednak spowolnieniu. Wyniki badań ekonomicznych wskazują na spadek presji płacowej. Coraz mniej firm ankietowanych przez Narodowy Bank Polski zapowiada podwyżkę – w czwartym kwartale odsetek ten spadł z 43,1% do 37,6%.

„Wysokie tempo wzrostu płac będzie powiązane z decyzjami menedżerów. W styczniu płaca minimalna wzrośnie o 22% rok do roku. Znaczące zwiększenie środków nastąpi także w obszarach edukacji i budżetu. Dlatego spodziewamy się, że pomimo spowolnienia dynamika płac pozostanie wysoka” – komentuje Sebastian Sajnoj, analityk z zespołu makroekonomicznego Wyspy Księcia Edwarda.

***

READ  Polska – PKB 2028

Polski Instytut Ekonomiczny jest publicznym think tankiem gospodarczym działającym od 1928 roku. Jego badania obejmują przede wszystkim makroekonomię, energię, klimat, handel zagraniczny, prognozowanie gospodarcze, ekonomię cyfrową i ekonomię behawioralną. Instytut dostarcza raporty, analizy i rekomendacje dotyczące głównych obszarów gospodarki i życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt z mediami:
Ewy Balika-Sawiak
Dołącz do nas
Telefon komórkowy: +48 727 427 918
E-mail: [email protected]