Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wzrost gospodarczy w Polsce przyspiesza wraz z ożywieniem gospodarczym  Muzyka pop

Wzrost gospodarczy w Polsce przyspiesza wraz z ożywieniem gospodarczym Muzyka pop

Dane wyrównane sezonowo pokazują w Polsce wzrost o 1,3% kwartał do kwartału, po wzroście o 0,3% w drugim kwartale tego roku (skorygowanym z -1,4%).

Pełny raport – zawierający strukturę wzrostu – zostanie opublikowany 30 listopada. Z dostępnych danych wynika, że ​​w III kwartale 2023 r. nastąpił znacznie mniejszy spadek spożycia prywatnego w porównaniu do I półrocza. Inwestycje w dalszym ciągu mocno rosły (największa pozytywna niespodzianka w danych o PKB za 2023 rok) i koncentrowały się w dużych firmach. Zmiana stanu zapasów mogła mieć mniej negatywny wpływ na roczną dynamikę PKB w porównaniu do poprzednich kwartałów, jednak proces zmniejszania zapasów był kontynuowany. Dane bilansu płatniczego wskazują, że handel zagraniczny w dalszym ciągu pozytywnie wpływa na roczną zmianę PKB.

Polski PKB zaczął się odradzać

PKB,% r/r

Źródło: GUS.

Oczekujemy, że wygaszenie szoku podażowego i dalszy spadek inflacji będą sprzyjać ożywieniu konsumpcji, która będzie motorem gospodarki w kolejnych kwartałach. Oczekujemy, że wzrost PKB w IV kw. 2023 r. będzie bliski 2% r/r, a w całym roku około 0,4%. W 2024 roku spodziewamy się przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 2,5-3,0%.

Biorąc pod uwagę proinflacyjną strukturę wzrostu PKB zdominowanego przez konsumpcję w przyszłym roku, RPP będzie ostrożna co do dalszych obniżek stóp procentowych. Jednocześnie, przy utrzymującym się ujemnej luce popytowej i obecnym poziomie zacieśnienia polityki pieniężnej, powinniśmy spodziewać się dalszego spowolnienia inflacji, choć w wolniejszym tempie niż w ostatnich miesiącach. Nasz bazowy scenariusz zakłada utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie (5,75%) do końca 2024 roku.