Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wypędzenie Polaków z Wielkiej Brytanii. Bezdomni też wracają do kraju

Według dziennika „Rzeczpospolita” saldo za ostatnie cztery lata wynosi 2,5 tys. Polacy, którzy wrócili do ojczyzny z Wielkiej Brytanii. Są to osoby uważane za „niepożądane”, często z bagażem orzeczeń sądowych.

Tylko w pierwszych pięciu miesiącach tego roku do kraju wróciło około 140 Polaków, którzy wcześniej przebywali w brytyjskich więzieniach. Wrócili sześcioma wyczarterowanymi samolotami. To o połowę więcej niż w całym 2020 roku – więc w związku z pandemią Polska zawarła tylko trzy umowy z „niepożądanymi” ludźmi.

Rzeczpospolita przekazała informacje z MSZ: „Zgodnie z brytyjskim prawem niemal w każdym przypadku po wygaśnięciu wyroku minister spraw wewnętrznych automatycznie decyduje się na deportację ich z Anglii”.

Zobacz też: Statistica: Związek Banków Polskich

Ponadto, jak zaznacza dziennik, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE kraj może po raz kolejny deportować bezdomnych cudzoziemców. Zakaz obowiązuje od 2017 roku i został wprowadzony wyrokiem Sądu Najwyższego.

Jak czytamy, jeśli cudzoziemiec mieszkający na ulicy odmawia przyjęcia pomocy w kryzysie bezdomności, może zostać pozbawiony prawa pobytu, a w konsekwencji może zostać deportowany z Wielkiej Brytanii.

beoNNnFp

Zasada ta nie dotyczy jednak obywateli UE, którzy uzyskali status osiedleńca. Dotyczy to cudzoziemców, którzy przybyli na wyspy po 1 stycznia 2021 r., kiedy obowiązywał już nowy system imigracyjny.

beoNNnFK
READ  Zaufanie Polski do Unii Europejskiej słabnie - The First News