Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wyłącznie: polski minister rozmawia o stosunkach z Tanzanią

autor: Mboki Thompson

Pytanie: Polscy przedsiębiorcy inwestują w mechanizację rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w Tanzanii w ramach umowy o kredyt Polska-Tanzania w ramach pomocy ograniczonej z 2015 roku. Jakie są niektóre z kluczowych korzyści tego partnerstwa w zidentyfikowanych obszarach i jakie są nowe tereny inwestycyjne w Tanzanii ?

Odpowiedź: To część mojej wizyty w Tanzanii. Dążymy do omówienia wszystkich warunków (związanych z umową z 2015 r.) i rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych kwestii, ponieważ są niektóre z nich, jeśli chodzi o duże kontrakty, takie jak ten, a czasami musimy stworzyć głębsze zrozumienie różnych elementów.

Ale przede wszystkim postrzegamy to jako krok w kierunku wzmocnienia naszych relacji i sprawienia, by nasze społeczności biznesowe współpracowały w zarządzaniu pomocą/współpracą rozwojową, ponieważ wierzymy, że jest to bardziej zrównoważone.

Polskie firmy będą mogły współpracować ze swoimi tanzańskimi odpowiednikami i tworzyć wartość dla tanzańskiej gospodarki oraz dla siebie jako głównych motorów biznesu.

W rolnictwie z jednej strony to właśnie określiliśmy jako kluczowe dla mieszkańców Tanzanii. Z drugiej strony Polska przez wiele dziesięcioleci była krajem rolniczym. Z biegiem czasu zaczęliśmy się rozwijać w kierunku nowoczesnej gospodarki rolnej i udało nam się znaleźć rozwiązania w rolnictwie z wykorzystaniem technologii.

Obecnie dostarczamy rozwiązania dla przetwórstwa żywności, wprowadzamy magazynowanie administracyjne i bezpieczeństwo żywności nie tylko naszym klientom, ale na całym świecie.

Reklamy

Jeśli chodzi o Tanzanię, nasze wsparcie jest warte ponad 110 milionów dolarów bez ustalonego harmonogramu, ponieważ chcemy mieć zrównoważoną współpracę. Chcielibyśmy zidentyfikować nowe obszary współpracy z rządem Tanzanii, które pozwolą nam zdefiniować nasze przyszłe projekty.

Stosunki dwustronne między Polską a Tanzanią zależą od obecności silnego sektora prywatnego; W jaki sposób Ambasada RP współpracuje z lokalnymi partnerami z sektora prywatnego w celu realizacji szerszej agendy z rządem Tanzanii?

Sprowadzamy własne firmy i ułatwiamy ich tanzańskie kontakty z ich tanzańskimi odpowiednikami. Wynika to z faktu, że rząd pełni rolę facylitatora komunikacji, której celem jest zacieśnianie relacji i zbliżanie ludzi do siebie tak, aby znaleźli sposoby na osiągnięcie wspólnego celu.

READ  Niedobór ciężarówek w Wielkiej Brytanii utrzymuje się pomimo apeli zagranicznych kierowców

Mamy obecnie kilka firm działających w sektorze prywatnym w Tanzanii w obszarach takich jak sektor edukacji – uniwersytety, które zajmują się uzdatnianiem wody, a także mamy te, które koncentrują się na dostarczaniu sprzętu akademickiego mającego na celu promowanie zmiany akademickiej.

Czy polski rząd poprzez swoją ambasadę w Tanzanii prowadzi jakiekolwiek badania koniunktury w kraju i udziela informacji zwrotnych dla polskich firm, które chcą zainwestować w Tanzanii? Jeśli tak, jakie wyzwania i możliwości zostały podkreślone?

Podstawową rolą każdej ambasady na świecie jest doprowadzenie stosunków dyplomatycznych, politycznych i handlowych na jak najwyższym poziomie. Obejmuje to obserwowanie trendu krajów rozwijających się, takich jak Tanzania, które przyciągnęły potencjalne rynki z naszej społeczności biznesowej.

Postrzegamy Tanzanię jako doskonałą okazję biznesową dla wielu polskich i tanzańskich firm do współpracy.

Nasza ambasada monitoruje cały sektor biznesowy (prywatny i rządowy), otoczenie regulacyjne, zmiany prawne i inne inicjatywy biznesowe. Obserwujemy bardzo pozytywne zmiany, jeśli chodzi o podejście Tanzanii do przyciągania zagranicznych inwestycji i przedsiębiorstw. Chcemy więc skorzystać z życzliwych gestów rządu, pamiętając, że spośród wszystkich krajów Europy Środkowej Polska jest jedynym krajem, który ma swoją ambasadę w Dar es Salaam.

W środowisku biznesowym, gdy pojawiają się pewne problemy, zawsze staramy się zbadać rozwiązanie bezpośrednio z rządem Tanzanii. Na przykład jednym z takich problemów jest komponent deklaracji podatkowych, na który wskazują niektóre firmy.

Chcemy mieć pewność, że znajdziemy rozwiązania tych problemów, które po raz kolejny udowodnią wszystkim potencjalnym inwestorom, że Tanzania to stabilny rynek z bezpiecznym środowiskiem działania.

Jakie są niektóre z głównych sił politycznych, które nadal uszczelniają więź między Tanzanią a Polską po ponad 60 latach nawiązywania stosunków?

Nasze stosunki sięgają czasów sprzed niepodległości Tanzanii. Podczas II wojny światowej nasi uchodźcy znaleźli tymczasowy dom w niektórych częściach tego kraju, takich jak Arusha. To był zresztą moment, w którym zaczęły się stosunki między naszymi dwoma krajami i do dziś pozostaje to żywym wspomnieniem. Oczywiste jest, że w następnych dziesięcioleciach zdarzały się różne sytuacje. Mogę powiedzieć, że Tanzania jest obecnie tam, gdzie Polska była dwie, trzy dekady temu. Rozwój w Polsce nie był łatwy, ale nastąpił dzięki silnej inwestycji naszego kraju w zaawansowane technologie.

READ  Rynek wosków do polerowania samochodów w różnych segmentach według typu, wielkości organizacji, zastosowania i prognozy regionu do 2027 r. — dwóch Niemców

Po zaledwie trzech dekadach i wysiłkach zmierzających do unowocześnienia naszej gospodarki za pomocą najnowszych technologii, udało nam się odnieść sukces. Nasza gospodarka nie jest jeszcze w pełni rozwinięta, ale na razie jest znacznie lepiej. Myślę, że obecna sytuacja z wielkimi zmianami zachodzącymi na świecie w wyniku postępu technologicznego, Tanzania pokazuje chęć przyjęcia tego i bycia liderem w tej części regionu, kiedy spotkamy się ponownie 10-15 lat w przyszłości, nie zdziwiłbym się, gdyby zmiany, które są wprowadzane w Właściwie szybciej i skuteczniej niż te, które wprowadziliśmy.

Co skłoniło polski rząd do włączenia Tanzanii do grona odbiorców Polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) w 2016 roku, biorąc pod uwagę fakt, że oba kraje zacieśniły relacje już ponad 50 lat temu?

Nasz projekt w Tanzanii rozpoczął się w 2016 roku z powodu wewnętrznych problemów politycznych. W 2008 roku zawirowania polityczne pogłębił światowy kryzys finansowy, w wyniku którego polski rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich swoich ambasad, w tym Dar es Salaam.

Dopiero po objęciu urzędu w 2015 roku postanowiliśmy ponownie otworzyć naszą ambasadę w Dar es Salaam i wzmocnić współpracę z Tanzanią.

Zdecydowaliśmy się na współpracę z Tanzanią ze względu na jej stabilność, co czyni ją potencjalnym liderem tego regionu. Z tych i innych powodów chcemy zachować Tanzanię jako zrównoważone miejsce docelowe naszej przyszłej pomocy.

Jak polski rząd powitał pierwszą w historii kobietę prezydenta Tanzanii? Czy po nagłej zmianie przywództwa w Tanzanii nastąpiły jakieś zmiany w strategiach dwustronnych między dwoma krajami?

Kiedy otrzymaliśmy wiadomość o nagłej śmierci prezydenta Johna Magufuliego, to był szok, ponieważ było jasne, że mamy z nim i rządem Tanzanii bardzo dobrą współpracę. Doceń jego wysiłki na rzecz modernizacji Tanzanii, zwłaszcza w zakresie infrastruktury.

Jednak dostrzegamy również pozytywną zmianę władzy, która świadczy o stabilności systemów politycznych w tym kraju. To utwierdza nas w przekonaniu, że Tanzania jest stabilnym krajem, którego polityka oparta jest na zasadach zapewniających rozwój. Kiedy widzimy Jego Ekscelencję Prezydenta (Samiya Solo Hassan) nastawionego na dalszą modernizację i transformację gospodarki, przy silniejszej współpracy zewnętrznej w celu dalszej realizacji interesów Tanzanii, wierzymy, że najlepsze jeszcze przed nami.

READ  Premier Hamza Yusuf nakazuje przegląd wydatków na karty bankowe szkockiej służby cywilnej o wartości ponad 14,2 miliona funtów | Wiadomości z Wielkiej Brytanii

Jakie są jedne z największych projektów, które polski rząd realizuje obecnie w Tanzanii? Jaki jest jego poziom zrównoważenia i jakie korzyści przyniesie obywatelom?

Poza obecną umową na modernizację pojemności magazynów zboża w Tanzanii, kolejny projekt, na którym intensywnie się skupiamy, dotyczy sektora gospodarki wodnej w Dodomie i Dar es Salaam, w tym zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków oraz nowoczesnych systemów gospodarki wodnej. Jesteśmy tu już po to, aby zamknąć niektóre etapy negocjacji w celu wdrożeniowej implementacji.

Wierzę, że kiedy zaczniemy realizować ten projekt z wykorzystaniem nowoczesnych polskich technologii, będziemy mogli poważnie przyczynić się do sprawniejszego gospodarowania tym cennym zasobem w miastach Tanzanii.