Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wspieranie polskiej transformacji energetycznej: Europejski Bank Inwestycyjny inwestuje w strategiczny projekt PGE dotyczący integracji odnawialnych źródeł energii i modernizacji sieci

Wspieranie polskiej transformacji energetycznej: Europejski Bank Inwestycyjny inwestuje w strategiczny projekt PGE dotyczący integracji odnawialnych źródeł energii i modernizacji sieci

Europejski Bank Inwestycyjny podpisał umowę z PGE Polska Grupa Energia SA (PGE) za 2 mld zł na sfinansowanie modernizacji infrastruktury sieci dystrybucyjnej.

Inwestycje umożliwią rozwój sieci dystrybucyjnej i jej integrację z odnawialnymi źródłami energii.

The Europejski Bank Inwestycyjny (Europejski Bank Inwestycyjny) f PGE Polska Grupa Energia SA (PGE) podpisała umowę finansowania o wartości 2 mld zł na wsparcie strategicznego projektu grupy, polegającego na rozbudowie i modernizacji infrastruktury sieci dystrybucyjnej oraz jej integracji z odnawialnymi źródłami energii. będzie bezpośrednim beneficjentem dofinansowania PGE Dystrybucja SAspółki PGE odpowiedzialnej za obsługę sieci dystrybucyjnej.

Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne liczniki, umożliwiające przystosowanie sieci dystrybucyjnej PGE do podłączenia nowo powstających odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2022-2025. Projekt jest częścią Tanfeeth Grupa PGE strategii, a jednym z jej głównych celów jest przekształcenie polskiej energetyki w model zeroemisyjny.

Przyspieszenie procesu konwersji energii jest priorytetem i oto dlaczego Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisja Europejska Stworzył inicjatywę REPowerEU. Ma to na celu dokonanie Unia Europejska uniezależnić się od rosyjskich zasobów energetycznych i skierować sektor energetyczny UE w kierunku energii odnawialnej. zgoda z PGE S.A Przyspieszyć transformację sektora energetycznego w Polska, z projektami realizowanymi w powiatach objętych polityką spójności UE (małopolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i mazowieckim). Pobudzi to również rynek pracy w tych regionach.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresy Zerwińskiej Powiedział: „Transformacja energetyczna jest priorytetem EBI, ponieważ jest to jego główny cel Polska I kompletne Unia Europejska. Dlatego jesteśmy dumni, że możemy Cię wspierać PGE Polskiej Grupy Energetycznej W swoim strategicznym planie modernizuje i rozwija sieć dystrybucji. Nowoczesne sieci transportowe umożliwią integrację odnawialnych źródeł energii, co zwiększy dywersyfikację sektora energetycznego w kraju Polska. EBI, jako bank Unii Europejskiej, dołoży wszelkich starań, aby to zapewnić Polska i Europa Może uniezależnić się od paliw kopalnych i jak najefektywniej przeprowadzić transformację sektora energetycznego w Unii Europejskiej.

READ  Pierwszy polski Apache został zatwierdzony przed zamówieniem na 96 samolotów

Współpraca PGE z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym to dobry przykład dla wszystkich instytucji finansowych w Europie Polska jak sfinansować transformację energetyczną. Pamiętajmy, że transformacja energetyki to nie tylko realizacja celów klimatycznych, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności polskiej energetyki. Istotnym elementem realizacji tej strategii są inwestycje w sieć dystrybucyjną. Zapewni to efektywne i efektywne zarządzanie wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a także jej magazynowaniem i dostarczaniem do klientów Wojciecha Dąbrowskiegoprzewodniczący PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Za środki pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego PGE przygotuje sieć do przyłączenia trwających i planowanych inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych – dodaje Wojciecha Dąbrowskiego.

PGE Polskiej Grupy Energetycznej Jest największą na świecie firmą energetyczną i producentem zielonej energii Polska, a także jako krajowy lider transformacji energetycznej. W swojej strategii, Grupa PGE Przedstawił plan transformacji i ścieżkę dekarbonizacji generacji oraz jako jedną z pierwszych inicjatyw w regionie ogłosił cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Urzędu Grupa PGE Obejmuje budowę największych farm wiatrowych w kraju morze Bałtyckie. Planowana jest budowa dwóch morskich farm PGE o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku i co najmniej 1 GW po 2030 roku. Celem strategicznym PGE jest posiadanie co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii do 2040 roku. Grupa PGE Zbuduje również 3 GW nowych mocy fotowoltaicznych, powiększy portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW oraz wybuduje magazyny energii o mocy co najmniej 800 MW, zwiększając możliwości przyłączania OZE i poprawiając niezawodność zasilania. PGE jako pierwsza polska firma energetyczna zobowiązała się do raportowania śladu węglowego we wszystkich trzech obszarach.

The Europejski Bank Inwestycyjny Jest jednym z wiodących na świecie fundatorów działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska. W 2021 r. udział inwestycji EBI poświęconych działaniom w dziedzinie klimatu i zrównoważeniu środowiskowym wzrośnie do ok 27,6 mld euro. Jako unijny bank klimatyczny EBI jest zaangażowany we wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu Europa Zostań pierwszym kontynentem, który do 2050 roku będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla i przyczyni się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

READ  Nastroje wśród polskich przedsiębiorców spadają w obliczu wojny na Ukrainie

Priorytetem było wzmocnienie spójności Europejski Bank Inwestycyjny Od swojego powstania w 1958 r. W ostatnim wieloletnim budżecie z 2007 r Unia Europejska (2014-2020), Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Obsługiwana wartość inwestycji 630 miliardów euro W strefach spójności odpowiada to około 16% PKB UE. w 2021 r., Polska Wcześniej był największym beneficjentem dofinansowania ze stref spójności Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Dofinansowanie to osiągnęło 4,5 miliarda euro23% tego finansowania pochodzi z niego Polska zrównoważona transformacja energetyczna.

Podstawowe informacje

EBI działa w około 160 krajach i jest największym na świecie wielostronnym pożyczkodawcą finansowania działań związanych ze zmianą klimatu. W planie działania Banku Klimatycznego do 2025 r Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wyznacz cztery nadrzędne cele, w tym zapewnienie sprawiedliwej transformacji dla wszystkich. Europejski Bank Inwestycyjny aspiruje do udzielania wsparcia bilion euro Inwestowanie w działania na rzecz klimatu i zrównoważony rozwój do 2030 r. oraz dostosowanie wszystkich nowych operacji do założeń i zasad Porozumienia Paryskiego.

Europejski Bank Inwestycyjny i Bezpieczeństwo Energetyczne

przez ostatnią dekadę, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego narysowałam ok 100 miliardów euro w sektorze energetycznym w Unii Europejskiej. Te terminowe inwestycje pomagają teraz Europa Wytrzymać kryzys spowodowany nagłym przerwaniem dostaw rosyjskiego gazu. Tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku Europejski Bank Inwestycyjny podpisał wsparcie finansowe na łączną kwotę ponad 8,3 mld euro W przypadku projektów efektywności energetycznej, energii odnawialnej, energii elektrycznej i magazynowania w ramach Unia Europejskaco pomaga zwiększyć odporność gospodarki europejskiej.

W październiku Rada Dyrektorów EBI podjęła decyzję o zwiększeniu wolumenu finansowania czystej energii grupy do bezprecedensowego poziomu, aby wesprzeć cel REPowerEU, jakim jest likwidacja Europa Uzależnienie od rosyjskiego importu paliw kopalnych. Dodatkowo 30 miliardów euro W ciągu najbliższych pięciu lat, oprócz silnego wsparcia, EBI już udziela sektorowi energetycznemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Unia Europejska. Szacuje się, że spersonalizowany pakiet REPowerEU będzie zawierał dodatkowy pakiet 115 miliardów euro W dodatkowe inwestycje do 2027 r., co znacząco przyczynia się do Europa niezależność energetyczna i grupa EBI Wypełnienie celu bilion euro Ta dekada w finansowaniu klimatu.

READ  „Otwarcie granicy”: zakończono przebudowę szlabanu „Kortzova-Krakowice”

PGE Polskiej Grupy Energetycznej To największa firma energetyczna na świecie Polska. Zapewnia bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła dla ponad 5 mln klientów. Udział grupy w produkcji energii elektrycznej w woj Polska około 40%. W najbliższych latach PGE będzie koncentrować się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tych opartych na energetyce wiatrowej i słonecznej. Priorytetem dla PGE jest program zewnętrzny ds Grupa PGEktóry obejmuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku i kolejnej o mocy 1 GW po 2030 roku. Grupa PGE Przyszły lider sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Polska.