Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wojna rosyjsko-ukraińska kładzie się cieniem na światowej gospodarce i bezpieczeństwie żywnościowym: Sisi – Polityka – Egipt

Podczas spotkania ze swoim polskim odpowiednikiem Andrzejem Dudą w Kairze Sisi podkreślił, jak ważne jest znalezienie alternatyw i rozwiązań konfliktu w celu uniknięcia negatywnych skutków kryzysu.

We wspólnych wypowiedziach prasowych po spotkaniu powiedział, że prezydent wymienił poglądy z Dudą – przebywającym z pierwszą wizytą w Egipcie – na temat przyczyn kryzysu i sposobów jego przezwyciężenia.

Dodał, że stanowisko Egiptu opiera się na ułagodzeniu i pokojowym rozwiązaniu konfliktu oraz dołożeniu wszelkich starań, aby to osiągnąć, zarówno na szczeblu dwustronnym, regionalnym, jak i międzynarodowym.

Prezydent przeanalizował także starania Egiptu o przyczynienie się do rozwiązania kryzysu poprzez inicjatywę powołania ministerialnej grupy kontaktowej w ramach Ligi Arabskiej.

W kwietniu ubiegłego roku grupa odwiedziła Moskwę i Warszawę, aby spotkać się z ministrami spraw zagranicznych zainteresowanych krajów, aby wezwać wszystkie strony do zrobienia miejsca na dialog i negocjacje do czasu osiągnięcia porozumienia, aby zapobiec pladze wojny i jej tragicznym skutkom gospodarczym.

Rosja i Ukraina – największy na świecie i piąty co do wielkości eksporter pszenicy – ​​łącznie odpowiadają za 29% międzynarodowej rocznej sprzedaży.

Jednak konflikt, który trwa już czwarty miesiąc, zakłócił łańcuchy dostaw nawozów, pszenicy i innych towarów z obu krajów nad Morzem Czarnym, podnosząc ceny na całym świecie.

Możliwości gospodarcze

Na poziomie bilateralnym Sisi powiedział, że rozmowy z jego polskim odpowiednikiem szczegółowo dotyczyły sposobów wzmocnienia stosunków dwustronnych na różnych polach w celu realizacji interesów narodu egipskiego i polskiego.

Dodał, że wymaga to zintensyfikowania wzajemnych wizyt na różnych szczeblach w celu pogłębienia współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania, zwłaszcza współpracy gospodarczej, która ma obiecujące możliwości.

Prezydent Egiptu wezwał też do zwiększenia wymiany handlowej, zwłaszcza w eksporcie mocznika, fosforanów, metanolu i materiałów budowlanych z Egiptu do Polski.

Zaapelował także o intensyfikację współpracy w obszarach transformacji cyfrowej, nowej i odnawialnej energii, odsalania wody, recyklingu odpadów oraz usług turystycznych i medycznych w celu skorzystania z polskich doświadczeń w tych obszarach.

READ  Wiadomości UE: Blok upada z powodu paraliżującego kryzysu migracyjnego - Zdesperowane narody przechodzą do DEFY VDL | Polityka | Aktualności

Ponadto oczekiwał transferu i lokalizacji polskiej technologii w Egipcie.

Sisi z zadowoleniem przyjął również decyzję Polski o wznowieniu lotów krajowych linii lotniczych między Kairem a Warszawą od 31 maja.

Podkreślił, że „jest to szczególnie ważne dla ułatwienia transportu i inwestycji między dwoma krajami, przyciągnięcia polskich inwestycji do Egiptu i zwiększenia napływu polskiej turystyki do egipskich destynacji”.

El-Sisi zwrócił uwagę, że Polska zajmuje piąte miejsce wśród krajów eksportujących turystykę do Egiptu.

prawa człowieka, terroryzm

Prezydent Egiptu powiedział również, że poinformował Doudę o wszystkich wydarzeniach w Egipcie w dziedzinach związanych z pracą Unii Europejskiej, takich jak prawa człowieka i walka z terroryzmem.

Al-Sisi zwrócił uwagę na decyzję Egiptu o uruchomieniu swojej pierwszej krajowej strategii praw człowieka we wrześniu 2021 r., a także na postępy poczynione w promowaniu praw obywatelskich i swobód religijnych oraz zwalczaniu ekstremizmu.

Wyraził także dążenie do poparcia Polski dla wysiłków Egiptu na rzecz eliminacji terroryzmu, podkreślając wysiłki podejmowane przez państwo na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i stabilności regionalnej i międzynarodowej.

Al-Sisi podkreślił potrzebę zdwojenia wysiłków w celu zwalczania terroryzmu na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania terroryzmu i zapewnienia terrorystom bezpiecznych schronień.

Spotkanie dotyczyło również przeglądu wysiłków Egiptu na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji z wybrzeży Egiptu do Europy przez Morze Śródziemne, biorąc pod uwagę, że wysiłki te obciążają egipską gospodarkę.

Dodał, że Egipt przyjmuje obecnie ponad sześć milionów uchodźców, z których wszyscy mają dostęp do podstawowych praw i usług w kraju.

Sisi zauważył, że miało to najlepszy efekt w przekierowaniu presji migracyjnych z Europy, której kraje doświadczyły ostatnio masowego napływu migrantów.

Podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej (V4), który odbył się w Budapeszcie na Węgrzech w październiku 2021 r., Sisi powiedział, że nie pozwala, aby jego kraj był punktem tranzytowym dla nielegalnych imigrantów chcących przedostać się do Europy.

READ  Wiceminister: Zwiększenie inwestycji, aby pobudzić wzrost w IV kwartale

Szarm el-Szejk i COP27

Ponadto Sisi pochwalił gotowość Polski do zapewnienia ekspertyzy dotyczącej goszczenia przez Egipt Konferencji Stron Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP27) w Sharm El-Sheikh w listopadzie, zwłaszcza że Polska była gospodarzem trzech poprzednich sesji szczytu.

Prezydent zaznaczył również, że osiągnął z Dudą konsensus co do znaczenia wspierania stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego przy realizacji działań związanych z łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatu.

choroba refluksowa przełyku

Ponadto spotkanie dotyczyło dziesięcioletniego sporu między Egiptem, Etiopią i Sudanem, wywołanego przez Wielką Zaporę Etiopskiego Renesansu.

Al-Sisi dokonał przeglądu wysiłków Egiptu w ciągu ostatniej dekady, aby negocjować i osiągnąć sprawiedliwe i prawnie wiążące porozumienie.

Powiedział też, że Egipt dąży do porozumienia, które gwarantuje swoim interesom wodnym oraz prawa obecnych i przyszłych pokoleń, że Nil – główne źródło wody kraju – pozostanie bez zmian, a jednocześnie zapewni osiągnięcie rozwoju cele. Słusznie dla Etiopczyków.

Sprawa palestyńska

Al-Sisi zauważył, że rozmowy dotyczyły również szeregu spraw na Bliskim Wschodzie, w tym kwestii palestyńskiej, dodając, że jest to kwestia fundamentalna w regionie.

Podkreślił wagę rozwiązania dwupaństwowego i utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego na granicach z 4 czerwca 1967 r. ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie.

Prezydent wezwał także do zakończenia polityki osadniczej i aneksji ziem palestyńskich, a także utorowania drogi sprzyjającym warunkom dla poważnych i konstruktywnych negocjacji prowadzących do trwałego rozwiązania tego przedłużającego się konfliktu.

krótki link: