Top News

Wojna na Ukrainie będzie głównym tematem przewodnictwa OBWE

Przewodnictwo Polski w OBWE w 2022 r. skupi się na pokojowym rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie w oparciu o porozumienia mińskie oraz pełne poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

“Jednym z najważniejszych przykładów ostatnich wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego jest konflikt dotyczący bezpieczeństwa, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w którym zginęło już ponad 13 000 osób. Polska w pełni popiera wszelkie wysiłki dyplomatyczne zmierzające do pokojowego rozwiązania otaczającego konfliktu” – powiedział Zbigniew Rau, polski minister spraw zagranicznych, na posiedzeniu Rady Stałej OBWE, ukraiński korespondent.

Według niego kluczowym punktem programu przewodnictwa Polski w OBWE w 2022 r. jest promowanie postępów w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów „zgodnie z polityką i zobowiązaniami OBWE” w państwach uczestniczących w OBWE.

W swoim przemówieniu polski minister spraw zagranicznych pochwalił także rolę Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE w pokojowym rozwiązaniu sytuacji na Ukrainie. „SMM będzie w stanie w pełni i skutecznie wypełniać swój mandat na całej Ukrainie” – powiedział.

1 stycznia 2022 r. Polska przyjmie roczną rotacyjną prezydencję OBWE.

.l

READ  LADO oferuje piękno chorwackich tradycyjnych tańców i pieśni w Polsce

About the author

Hanley Bennett

„Totalny maniak jedzenia. Nerd zombie. Idol z przyszłości. Wichrzyciel. Badacz mediów społecznościowych”.

Add Comment

Click here to post a comment