Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Właściciel Patriots, Kraft, dołącza do Meek Mill na wiec Holocaustu |  Sporty

Właściciel Patriots, Kraft, dołącza do Meek Mill na wiec Holocaustu | Sporty

FOXBORO, Massachusetts (AP) – właściciel New England Patriots Robert Kraft poprowadził delegację W zestawie raper Meek Mill Na wiecu w Polsce we wtorek ku czci ofiar i ocalałych z Holokaustu.

3-kilometrowy „Marsz Żywych” to coroczne obchody upamiętniające kompleks Auschwitz-Birkenau, największego nazistowskiego obozu koncentracyjnego podczas II wojny światowej.

Ta strona wymaga javascript.

Aby móc czytać treści premium, wymagana jest obsługa JavaScript. Zrób to w ustawieniach przeglądarki, proszę.

kAm%96 6G6? E:D 36:? 8 2EE6? 565 3J zC27E 2D A2CE @ 7 9: D u @ F? 52E: @? E @ r @ > 32E p? E:D6>:E:D>[ H9:49 96 DE2CE65 😕 a_`h E@ 255C6DD 92E6 282:?DE y6HD] zC27E =: E E96 7: CDE E @ C49 2E E96 @ FED6E @ 7 E96 > 2C49[ 2 !2EC:@ED E62> DA@<6D>2? D2:5]jestem

kAmzC27E @ H2D? 6 @ 7 D6G6C2 = 46 = 63C: E: 6D H9 @ 96 = A65 25G @ 42E6 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4@>^2CE:4=6^>FD:4\? @CE9\2>6C:42\2A\E@A\? 6HD \ A9: = 256 = A9: 2 \ fe6CD \ A6 ?? DJ=G2?:2\b5d6_gbfc7`2cd7e3f6gehbfed`2h6chQm@? 3692 = 7 @ 7 |: == k^2 m[ H9@ H2D C6=62D65 7C@> AC:D@? 😕 a_`g 27E6C :?:E:2==J 36:?8 D6?E6?465 E@ EH@ E@ 7@FC J62CD 😕 ;2:= 7@C AC@32E:@? G:@=2E:@?D 😕 564256\@=5 8F? 2?5 5CF8 4@?G:4E:@?D]jestem

kAmzC27E 92D D: 46; @: 65 |: ==[ C2A >@8F= y2J + 2?5 u2?2E:4D rt~ |:4926= #F3:? 😕 E96 #67@C> p==:2?46[ 2 8C@FA E92E =@33:6D 7@C 492?86D E@ DE2E6 AC@32E:@? 2?5 A2C@=6 =2HD]jestem

k9C^m

Obóz! } u{4@G6C286i k2 9C67lQ9EEADi ^^2A? 6HD]4@>^9F3^}u{Qm9EEADi^^2A? 6HD]4@>^9F3^} u{k^2m2? 5 k2 9C67lQ9EEADi ^^ EH : EE6C]4 @ > ^ p! 0} u{Qm9EEADi^^EH:EE6C]4@>^p! 0} u{k^2mk^am

Prawa autorskie 2023 Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przepisywany ani redystrybuowany bez pozwolenia.