Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wiele pozostaje do zrobienia w zakresie praworządności w Polsce Dusk

Wiele pozostaje do zrobienia w zakresie praworządności w Polsce Dusk

Po ciągłym pogarszaniu się praworządności i systematycznych atakach na standardy demokratyczne i prawa człowieka za poprzedniego polskiego rządu, perspektywa odnowy demokracji pod rządami Donalda Tuska budzi pewne emocje.

Pomijając jednak emocje, należy jeszcze sprawdzić zaangażowanie i, co ważniejsze, zdolność nowego administratora Warszawy do przywrócenia w Polsce praworządności, z poszanowaniem obietnic złożonych przez Tuska.

W miarę jak Tusk i jego rząd powrócą do „unijnej rodziny”, instytucje UE powinny zdawać sobie sprawę z takiego zaangażowania i tego, jak może ono przełożyć się na praktykę.

Polska w dalszym ciągu znajduje się pod obserwacją unijnej administracji pod kątem powtarzających się naruszeń prawa za poprzedniego rządu, w tym w ramach dobrze znanej procedury z art. 7, czyli mechanizmu, za pomocą którego UE pociąga państwa członkowskie do odpowiedzialności za naruszenie jej podstawowych wartości.

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego również nadal się toczą, a wiele decyzji zarówno Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozostaje niezrealizowanych.

Środki te nie są wcale przestarzałe ani niesprawiedliwe, lecz stanowią niezbędny element odpowiedzialności politycznej i powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności, gdy wybrane rządy obejmą urząd, zobowiązując się do zapewnienia zgodności z wartościami UE. Nierozsądnym byłoby wykorzystywanie niedawnych przemian politycznych jako pretekstu do złagodzenia presji na Polskę, ignorowania wyzwań demokratycznych stojących przed tym krajem i niedoceniania przeszkód, które należy pokonać, aby doprowadzić do nowej zmiany przywództwa. Skutki zbyt szybkiego resetu systemu

Kraj nie wyszedł jeszcze z lasu.

„Pełen nominatów politycznych”

Szkody wyrządzone wartościom UE w ciągu ośmiu lat rządów PiS są głębokie i dalekosiężne. Pilnej reformy wymaga wymiar sprawiedliwości – w tym Trybunał Konstytucyjny – i prokuratura, wciąż kontrolowana przez władzę wykonawczą i obsadzona nominacjami politycznymi przez poprzedni rząd.

Przywrócenie ich niezależności i usunięcie kontrolowanej politycznie Krajowej Rady Sądownictwa jest niezbędne do przywrócenia kontroli i równowagi demokratycznej oraz praworządności w Polsce. Przywrócenie poszanowania standardów konstytucyjnych i kontrola to kolejny ważny krok, bez którego kpina prawna realizowana przez rząd PiS będzie miała swoje konsekwencje w nowej kadencji, czego dowodem są Maciej Wasik i Mariusz Kamiński, niedawna afera korupcyjna związanych z antynarodowymi byłymi przywódcami.

READ  Kończy je druga połowa powstania Litwy przeciwko Polsce – eliminacje FIBA ​​olimpijskie Canos, Litwa 2020

Rzeczywiście w każdej demokracji godnej swojej nazwy Prezydent powinien pełnić funkcję strażnika Konstytucji i praworządnych innych instytucji publicznych, mieć odwagę kwestionować wyrok sądu i uniewinniać przestępcę przed jego rozprawą. Orzekane przez sądy w kraju.

Główną przeszkodą na drodze do realnych reform jest zakaz wspieranego przez PiS prezydenta Dudy jakichkolwiek działań nowo wybranego rządu.

Zachowując prawo weta w stosunku do uchwalonych przez parlament ustaw, prezydent może w efekcie skutecznie blokować wysiłki większości parlamentarnej na rzecz reformy ustroju i blokować rozwój demokracji w Polsce.

Są jednak powody do optymizmu.

Nowy minister sprawiedliwości, były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodner, wydał niedawno szereg oświadczeń skierowanych do sądów krajowych, przypominając sędziom o znaczeniu przestrzegania europejskich i międzynarodowych standardów prawnych.

Ponadto w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego wydawane są obecnie zastrzeżenia, że ​​w przypadku zasiadania w składzie sędziego nieustawowego, Trybunał nie spełnia kryteriów uznania go za niezawisły sąd.

Nowy rząd angażuje się w przywrócenie poszanowania pierwszeństwa prawa UE poprzez szybkie i pełne wdrożenie orzeczeń sądów luksemburskiego i strasburskiego. Systemy ochrony praw człowieka działają.

Polski rząd wyraził zamiar zacieśnienia współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Prokuraturą Europejską.

Po latach trudnej współpracy mogłoby to spowodować drastyczną zmianę podejścia polskiego rządu do tych spółek i zintensyfikować wspólne wysiłki Polski i UE na rzecz zwalczania korupcji publicznej na dużą skalę i zapewnienia odpowiedzialności za przestępstwa finansowe przeciwko państwu i budżetowi UE. .

Są to obiecujące kroki w stronę przywrócenia praworządności w Polsce i przyszłych relacji Warszawy z UE.

Aby jednak dokonać realnej zmiany, która przywróci polską demokrację i zapewni zgodność ze wspólnie ustalonymi standardami i wartościami, UE musi zażądać, aby każdy proces reform przebiegał według jasnego, terminowego i wspólnie uzgodnionego planu działania. Aktualne aktywności.

READ  Delegaci Miast Siostrzanych Tylera dołączają do grilla, tańca w dyplomacji obywatelskiej w Polsce

Argument finansowy mógłby zostać wzmocniony także poprzez wstrzymanie uwalniania dla Polski środków z unijnego planu naprawy po pandemii. Praworządność i poszanowanie praw podstawowych.