Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

WHO pomaga wspierać polski system opieki zdrowotnej w oczekiwaniu na repatriację ukraińskich pracowników służby zdrowia – Polska

WHO pomaga wspierać polski system opieki zdrowotnej w oczekiwaniu na repatriację ukraińskich pracowników służby zdrowia – Polska

Podczas pobytu w Polsce ukraińscy uchodźcy wnoszą cenny wkład do krajowego systemu opieki zdrowotnej.

W lutym 2022 roku miliony uchodźców przekroczyły zachodnią granicę lądową do Polski w największym ruchu ludności od czasów II wojny światowej. Rok później Polska nadal gości największą populację ukraińskich uchodźców, z 1,5 miliona osób objętych ochroną tymczasową.

Choć polski rząd i obywatele ciepło witają swoich sąsiadów, sytuacja ta doprowadziła do znacznej presji na system opieki zdrowotnej, zwłaszcza kadrowej, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi.

Choć wielu ukraińskich lekarzy chętnie udziela wsparcia, napotykają oni na istotne przeszkody, takie jak brak znajomości języka polskiego i różnych kwalifikacji wymaganych do pracy w polskiej służbie zdrowia. W odpowiedzi WHO ściśle współpracuje z polskim Ministerstwem Zdrowia, aby zapewnić wsparcie i wskazówki wykwalifikowanym ukraińskim pracownikom służby zdrowia, aby mogli zastosować swoje umiejętności i wykształcenie w krajowym systemie opieki zdrowotnej.

Dr Olha Kompaniets jest urologiem, który przed kryzysem na Ukrainie pracował w Kijowskim Instytucie Nerek. Mieszkała z mężem, innym lekarzem i ich 17-letnim synem. Kiedy wybuchła wojna, jej mąż natychmiast wstąpił do wojska jako chirurg polowy. Do pociągu ewakuacyjnego wsiadł 1 marca 2022 roku wraz z mieszkającą już w Krakowie 23-letnią córką i synem.

Podróż była bardzo trudna. Kiedy dr Kompaniiets przyjechała do Polski, choć fizycznie była bezpieczna, stwierdziła, że ​​stres związany z podróżą, niepokój związany z sytuacją na Ukrainie i trudności z przystosowaniem się do nowych okoliczności odbiły się na jej zdrowiu psychicznym.

Szukała profesjonalnej pomocy u specjalistów i wolontariuszy z zakresu zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej (MHPSS) w Krakowie.

Program MHPSS pomógł dr. Kompanietsowi lepiej radzić sobie w nowej sytuacji, co skłoniło go do kontynuowania znajomości języka polskiego i wypełnienia niezbędnych dokumentów, aby móc praktykować medycynę w kraju. Ubiegał się o tymczasową licencję lekarską przyznawaną polskim pracownikom służby zdrowia. W międzyczasie rozpoczął naukę języka polskiego i znalazł pracę administracyjną w klinice w Limanowej, co pozwoliło mu poznać terminologię medyczną.

READ  Polskie reformy sądownictwa niezgodne z prawem UE: ETS - JURIST - Aktualności

Zrozumienie procesu ubiegania się o tymczasową licencję lekarską w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej i uzyskanie niezbędnych dokumentów może stanowić wyzwanie dla osób, które uzyskały uprawnienia medyczne poza Unią Europejską (UE). WHO współpracuje z polskimi władzami nad uruchomieniem infolinii dedykowanej lekarzom, dentystom i pielęgniarkom, którzy uzyskali swoje kwalifikacje w krajach spoza UE, w tym na Ukrainie.

Infolinia udziela szczegółowych informacji na temat uzyskania tymczasowej licencji lekarskiej oraz przeprowadza ukraińskich uchodźców przez system opieki zdrowotnej, udzielając jasnych wskazówek, jak uzyskać dostęp do leczenia i leków w Polsce.

WHO we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie opracowała bezpłatny kurs online, który zawiera podstawowe informacje o krajowym systemie opieki zdrowotnej dla ukraińskich lekarzy i dentystów. Kurs ten jest ważnym narzędziem skutecznej integracji lekarzy z Ukrainy z polskim systemem. Mechanizm okazał się skuteczny, a WHO opracowuje obecnie inne kursy online, aby pomóc ukraińskim pracownikom służby zdrowia.

Dr Kompaniets został przyjęty do Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnie w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu współpracuje z polskimi kolegami na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Urologii Szpitala Wojewódzkiego św. Łukasza. Jego profesjonalizm i doświadczenie zrobiły wrażenie na zarządzie.

„Dla nas dobro pacjentów jest na pierwszym miejscu. Nie możemy iść na ustępstwa, jeśli chodzi o wysoką jakość leczenia. Jesteśmy otwarci w podejściu do rekrutacji, ale warunkiem koniecznym jest, aby personel znał nie tylko swoje specjalistyczną wiedzę, ale także polską praktykę lekarską i język” – powiedziała dyrektor St. Luke’s Anna Czech. Firma Dr. Companies wykonuje świetną robotę.

Dr Kompanies skorzystał z zakresu swojej pracy. „Po miesiącach oczekiwania bardzo się cieszę, że w końcu mogę pracować nad swoją karierą medyczną. Życie w Polsce jest bardzo dobre; Tutejsi ludzie są bardzo przyjaźni, a moja współpraca z polskimi lekarzami i pielęgniarkami układa się wyjątkowo” – mówi.

READ  W Polsce to Sony potwierdza „testową” przepustkę wideo PlayStation Plus

„Oczywiście, kiedy wojna się skończy, chcę wrócić do domu, do Kijowa. Kiedy tam dotrę, chcę powitać w Polsce wszystkich, którzy pomogli mojej rodzinie i mnie w tych trudnych czasach” – dodał dr Kompaniets.

Dr Paloma Cuchi, przedstawiciel WHO w Polsce, wyjaśnia korzyści płynące z projektu: „Uchodźcy z ochroną czasową w Polsce muszą pracować. Ułatwianie pracownikom służby zdrowia wykonywania zawodu zapewnia utrzymanie ich umiejętności i kontynuację pracy w sektorze ochrony zdrowia. Ukraińscy i polscy pracownicy służby zdrowia mogą skorzystać na wymianie wiedzy i doświadczeń.

Dr Guchy kontynuuje: „Odkryliśmy również, że ukraińscy uchodźcy z ograniczoną znajomością języka polskiego lepiej współpracują z pracownikami służby zdrowia, którzy mogą porozumiewać się w ich języku. Pomoc lekarzom-uchodźcom w kontynuowaniu pracy oznacza, że ​​po powrocie na Ukrainę ukraińska system będzie korzystał z ich umiejętności i doświadczenia przy odbudowie krajowej infrastruktury.

Rola WHO w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie

WHO współpracuje z rządami i partnerami w celu świadczenia usług zdrowotnych w nagłych wypadkach, poprawy lokalnych usług zdrowotnych oraz włączania uchodźców do krajowych systemów i programów opieki zdrowotnej.