Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wasz polski przywódca używa pryzmatu znanego brexitowcom

Twój Lider „Droga do liberalnej demokracji otwiera się w Polsce ponownie” (FT View, 17 października) patrzy na wydarzenia tam przez pryzmat, który utożsamia państwa członkowskie UE z różnymi unijnymi zasadami prawnymi, w pewnym sensie synonimem liberalnej demokracji i porażki. Takie postępowanie jest przedstawiane jako niedemokratyczny populizm. Wielu Brytyjczyków, którzy poparli brexit, ma odmienne zdanie.

Przyznanie jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Wielkiej Brytanii na mocy ustawy o prawach człowieka Tony’ego Blaira z 1998 r. doprowadziło do bezpośredniego upolitycznienia brytyjskiego sądownictwa, które było politycznie neutralne od czasu Karty praw z 1689 r.

Po 1998 r. brytyjscy sędziowie wykorzystali swoje uprawnienia do stworzenia nowego prawa w stylu kontynentalnym, pozostając w bezpośredniej sprzeczności z opartym na precedensach brytyjskim systemem prawa zwyczajowego, który miał być apolityczny i przewidywalny.

Wyobrażam sobie, że wielu Polaków czuło się w związku z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z takimi samymi uczuciami, jakie wielu Brytyjczyków czuło przed Brexitem i nadal czuje w związku z orzeczeniami ETPC.

Czy frustracja z powodu politycznie motywowanego ETS, który stara się narzucić Polsce niechętne do współpracy, ustalone podejście do woli narodu polskiego, reprezentowanego przez wybrany w Polsce rząd, jest demokratyczna?

Nie wydaje się to liberalne ani demokratyczne.

Grzegorza Schenkmana
Londyn SW7, Wielka Brytania

READ  Ekolog z Bear Malls próbuje udowodnić, że jaskinia w Polsce jest pusta