Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

W Polsce obserwuje się słabe ożywienie w przemyśle  Stabilizuje

W Polsce obserwuje się słabe ożywienie w przemyśle Stabilizuje

W ujęciu miesięcznym po dwóch miesiącach wzrostu produkcja spadła o 0,1%. Potwierdza to, że wskaźniki ekonomiczne, takie jak Wskaźniki Menedżerów Zakupów, zarówno z Polski, jak i Niemiec, poprawiły się, ale pozostają na niskim poziomie.

Po raz kolejny największe roczne spadki zanotowano w branżach okołoeksportowych, takich jak przemysł sprzętu elektrycznego (16,6% r/r) oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (13,0% r/r). Wzrosty odnotowano natomiast w obszarach związanych z popytem krajowym, takich jak przemysł odzieżowy (19,1% w ujęciu rocznym), farmaceutyczny (13,5% w ujęciu rocznym) i inne. Mocno rośnie także produkcja w obszarach związanych z inwestycjami i energetyką, takich jak naprawa, konserwacja i montaż maszyn i urządzeń (19,6% rok do roku). Silny wzrost odnotowaliśmy także w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (17,2% r/r). Sugeruje to, że na początku IV kw. br. w strukturze PKB w dalszym ciągu powinniśmy obserwować wzrost inwestycji i spadek eksportu.

Ogólny obraz danych o przemyśle na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wskazuje na powolną poprawę, choć obecnie dzieje się to głównie w branżach powiązanych z popytem krajowym. Poprawa wskaźników koniunktury w kraju i u głównych partnerów handlowych Polski wskazuje, że najgorsze dla branży ma już za sobą i przełom roku przyniesie dalszą poprawę aktywności.

Natomiast spadek inflacji PPI przyspieszył w październiku do 4,1% z 2,7% r/r we wrześniu (po rewizji). Wynika to głównie z wysokiej bazy odniesienia na rok 2022, choć w ujęciu miesięcznym zaobserwowaliśmy także spadek. W porównaniu do września ceny gwałtownie spadły w sektorze wytwarzania i przetwórstwa koksu oraz produktów rafinacji ropy naftowej, w związku ze światowymi cenami surowców energetycznych i umocnieniem złotego. W większości sektorów produkcyjnych odnotowano jednak spadki z miesiąca na miesiąc. Uważamy, że najbliższe miesiące będą charakteryzowały się dalszym spadkiem cen producentów.