Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

W Kadin w Polsce odbywa się seminarium na temat zdobycia złota w Indonezji 2045

W Kadin w Polsce odbywa się seminarium na temat zdobycia złota w Indonezji 2045

JAKARTA (ANTARA) – Indonezyjska Izba Przemysłowo-Handlowa (Kadin) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) współpracowały z Ed-Tech Poland i Ambasadą RP przy zorganizowaniu sympozjum „Rola technologii i nauki edukacyjnej w Złotych Indonezja 2045”.

„To sympozjum ma na celu ułatwienie interakcji pomiędzy innowatorami biznesowymi, decydentami i edukatorami w celu promowania wzajemnie korzystnych relacji dla Indonezji i Polski” – powiedział wiceprezes generalny ds. edukacji i kultury Indonezyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Hiro Dewanto podczas konferencji konferencja. Seminarium w Dżakarcie w czwartek.

„Mamy nadzieję, że dzięki temu sympozjum Indonezja stworzy przestrzeń do współpracy na rzecz osiągnięcia złotej wizji Indonezji na rok 2045” – zauważył.

Dewanto stwierdził, że sympozjum jest forum wymiany wiedzy i współpracy między liderami branży, instytucjami badawczymi i uniwersytetami w zakresie postępów w edukacji, technologii i nauce, których celem jest osiągnięcie Złotej Wizji Indonezji 2045.

Indonezyjski Minister Edukacji i Kultury Nadeem Makarim, który uczestniczył w sympozjum za pośrednictwem łącza wideo, wyraził nadzieję, że za pośrednictwem sympozjum Indonezja pójdzie za przykładem Polski w rozwoju technologii, a następnie zastosuje zdobytą wiedzę w kontekście lokalnym.

„Doceniamy inicjatywę sympozjum, mając nadzieję na zbadanie najlepszych praktyk i strategii, które mogą zacieśnić współpracę, abyśmy mogli rozwijać technologię edukacyjną i wykwalifikowanych talentów w dziedzinie technologii edukacyjnych w Indonezji” – podkreślił Makarim.

Sympozjum wyraziła Ambasador RP w Indonezji Beata Stoczyska.

Polska wita Sympozjum w wyniku wszechstronnej współpracy wielu interesariuszy jako forum spotkań i wymiany informacji pomiędzy decydentami, edukatorami i inwestorami biznesowymi. Ambasador stwierdził, że jest to konieczne, aby zbudować wzajemnie korzystne relacje między Indonezją a Polską.

W międzynarodowym sympozjum wzięło udział 75 zaproszonych gości, w tym decydenci, naukowcy i przedstawiciele branży z obu krajów.

Polska jest krajem o najszybszym tempie rozwoju w ciągu ostatnich dwóch dekad, co znajduje odzwierciedlenie w jej wyniku w badaniu PISA, który zajmuje 11. miejsce wśród 20 krajów o wysokim poziomie potencjału naukowego.

READ  Samsung Play rozpocznie eksperymenty z interoperacyjnością 4G i 5G w Polsce

Na podstawie danych o Indeksie Kapitału Ludzkiego można stwierdzić, że Polska również przekroczyła średnią światową.

Powiązane wiadomości: Polski rząd jest zainteresowany podjęciem współpracy wielosektorowej z firmą Ambon
Powiązane wiadomości: Polsce zależy na nawiązaniu współpracy gospodarczej w Północnym Sulawesi

Tłumaczone przez: Asri Mayang Sari, Cindy Freshanti Octavia
Redaktor: Rahmad Nasution
Prawa autorskie © Antara 2023