Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

W grudniu klimat biznesowy w Polsce pogorszył się w większości sektorów

W grudniu klimat biznesowy w Polsce pogorszył się w większości sektorów

Z raportów wynika, że ​​wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w Polsce za grudzień 2023 r. ukształtowały się na podobnym lub niższym poziomie w porównaniu z listopadem, co wskazuje na ostrożny lub negatywny odbiór wśród podmiotów gospodarczych. GUS podaje, że z wyjątkiem handlu detalicznego wskaźniki koniunktury we wszystkich badanych sektorach kształtują się poniżej wieloletnich średnich.

Wskaźniki specyficzne dla sektora podkreślają różnice między branżami. Kluczowy sektor polskiej gospodarki w sektorze przetwórstwa przemysłowego odnotował znaczący spadek wskaźnika koniunktury z -12,1 w listopadzie do -14,4 w grudniu.

W grudniu 2023 r. nastąpi pogorszenie ogólnego klimatu biznesowego w Polsce, przy czym większość sektorów, zwłaszcza produkcyjnych, wykazuje spadek optymizmu – podaje GUS. Z wyjątkiem nieco bardziej odpornego handlu detalicznego, wszystkie sektory znajdują się poniżej swojej długoterminowej średniej, co sugeruje, że we wszystkich branżach powszechne są ostrożne lub negatywne nastroje.

Podobnie handel hurtowy odnotował spadek, choć mniej gwałtowny, z minus 0,9 do minus 2,1 w tym samym okresie. Handel detaliczny, który charakteryzuje się dużą odpornością, w dalszym ciągu wykazywał spadek wskaźnika koniunktury, przesuwając się z minus 0,2 do minus 1,9, podał w komunikacie GUS.

Biuro informacyjne Fiber2Fashion (KD)


READ  Czy Ukraina może obejść się bez opłat za tranzyt rosyjskiego gazu? | Biznes | Wiadomości gospodarcze i finansowe z niemieckiej perspektywy | DW