Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Viaplay Q3: Trwa „kompleksowe dokapitalizowanie”.

Viaplay Q3: Trwa „kompleksowe dokapitalizowanie”.

Po długim opóźnieniu borykający się z trudnościami serwis transmisji strumieniowej Viaplay opublikował wyniki za trzeci kwartał, ujawniając, że dochód operacyjny za ten kwartał spadł o -321 mln SEK (28,1 mln euro). Inne wydarzenia kwartalne obejmowały:

  • Organiczna sprzedaż Grupy wzrosła o 7%, a odnotowana sprzedaż netto osiągnęła 4 536 mln SEK
  • Sprzedaż organiczna Viaplay wzrosła o 17 procent, a Viaplay reprezentuje obecnie 52 procent sprzedaży netto grupy
  • IAC w wysokości -253 mln SEK, głównie związane z kosztami restrukturyzacji i zwolnień
  • Zaraportowany całkowity dochód operacyjny w wysokości 538 mln SEK, w tym ACI w wysokości 36 mln SEK
  • Zysk netto -693 mln SEK i zysk na akcję -8,85 SEK

W obszernym oświadczeniu Jorgen Madsen Lindemann, prezes i dyrektor generalny, powiedział: „Właśnie ogłosiliśmy kompleksową propozycję dokapitalizowania Grupy, aby sprostać stojącym przed nami wyzwaniom finansowym i zapewnić przyszły rozwój Grupy. Jest to następstwem naszego strategicznego przeglądu całej działalności i szeroko zakrojonych rozmów z kluczowymi akcjonariuszami i naszymi dostawcami długów, a także obejmuje renegocjację naszych umów kredytowych i proponowany zastrzyk nowego kapitału do grupy.

Od czasu zaprezentowania naszej nowej strategii i planu w lipcu w raporcie za drugi kwartał wdrożyliśmy szeroki wachlarz działań mających na celu poprawę naszych wyników operacyjnych i sytuacji finansowej. Obejmowało to wprowadzenie naszego nowego, specyficznego dla kraju modelu operacyjnego, program znaczącego cięcia kosztów, który niestety doprowadził do zmniejszenia zatrudnienia o ponad 30%, a także renegocjację umów dystrybucyjnych z partnerami, aby skupić się na wartości, a nie na wolumenie . Oraz podpisywanie nowych umów biznesowych z dostawcami treści, które poprawią nasz zwrot z inwestycji. Umowy te obejmowały nowe i innowacyjne partnerstwo strategiczne z Formułą 1 w Holandii, zapewniające naszą rentowność i dodatkową wartość dodaną dla abonentów tego sportu i fanów Formuły 1.

Nasza podstawowa działalność w krajach skandynawskich, Holandii i Viaplay Select cieszy się stabilnym wolumenem abonentów Viaplay, wysokim poziomem średniego przychodu na użytkownika (ARPU), znacznie ulepszonym zestawem treści i rosnącą sprzedażą treści na platformy stron trzecich. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów w zakresie przychodów i rentowności na koniec roku dla tej działalności, co rozpoczęliśmy w lipcu.

Działalność międzynarodowa niezwiązana z podstawową działalnością w krajach bałtyckich, Polsce i Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu osiągała wyniki poniżej oczekiwań, ale była lepsza rok do roku dzięki szeregowi wdrożonych przez nas inicjatyw mających na celu oszczędności kosztów. Obecnie spodziewamy się, że w ciągu całego roku odnotujemy wyższe niż wcześniej zakładano straty z tytułu tej działalności, ze względu na szereg inicjatyw biznesowych, których nie możemy rozpocząć teraz, gdy wycofujemy się z rynków. Ścieżka do rentowności tej działalności nie jest ani jasna, ani realistyczna, dlatego właśnie osiągnęliśmy porozumienie w sprawie sprzedaży naszej działalności w Wielkiej Brytanii i pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych opuścimy rynki bałtyckie i polskie do lata 2025 r. Wyjście z tych operacji przynoszących straty wyniesie w nadchodzących latach około 2,2 miliarda koron szwedzkich. Ponadto osiągnęliśmy porozumienie w sprawie sprzedaży naszej działalności w zakresie produkcji treści Paprika Studios, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy, co zwiększy naszą koncentrację na krajach nordyckich.

Siedmioprocentowy organiczny wzrost sprzedaży grupy w trzecim kwartale był głównie spowodowany 17-procentowym organicznym wzrostem sprzedaży w Viaplay, który obecnie stanowi 52 procent sprzedaży netto grupy. Nasz organiczny wzrost sprzedaży w krajach nordyckich wyniósł 3 procent, przy czym firma Viaplay osiągnęła organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 9 procent i stanowiła 43 procent naszej całkowitej sprzedaży netto w krajach nordyckich. Wzrost sprzedaży Viaplay odzwierciedla pozytywny rozwój średniego przychodu na użytkownika (ARPU) na prawie wszystkich rynkach. W dalszym ciągu optymalizowaliśmy naszą bazę abonentów i ustaliliśmy jasne wymagania dotyczące zwrotu z naszych inwestycji marketingowych, w związku z czym zresetowaliśmy nasz docelowy poziom liczby abonentów na koniec roku, aby odzwierciedlić bardziej stabilną ścieżkę rozwoju, gdzie naszym priorytetem jest dokładne ustalanie cen i opakowanie naszych bardzo silnych treści oferując.

W trzecim kwartale skandynawskie rynki reklamowe w dalszym ciągu znajdowały się pod presją, a nasza łączna sprzedaż reklam spadła w ujęciu organicznym o 10 procent, ponieważ wzrost sprzedaży cyfrowych usług VOD nie był w stanie zrównoważyć spadków sprzedaży linearnej telewizji i radia. Zwiększamy nasze zasoby reklam cyfrowych i spodziewamy się kontynuacji wzrostu w tym sektorze, w miarę jak kupujący coraz częściej przenoszą się na platformy cyfrowe.

5-procentowy organiczny wzrost sprzedaży w ramach naszej skandynawskiej subskrypcji liniowej i pozostałej sprzedaży odzwierciedla wzrost sprzedaży w kanale hurtowym, przychodów z sublicencji i sprzedaży stronom trzecim za pośrednictwem naszego studia. Sprzedaż hurtowa za pośrednictwem kanałów liniowych stanowi około 90 procent tej linii, a wzrost odzwierciedla wzrost cen i nowe umowy z obecnymi partnerami.

Dochody operacyjne Grupy przed ACI i IAC były, zgodnie z oczekiwaniami, niższe rok do roku, ponieważ w dalszym ciągu odnotowywaliśmy znaczne straty na rynkach międzynarodowych niezwiązanych z podstawową działalnością, a na zyski krajów nordyckich miała wpływ niższa sprzedaż reklam, inflacja kosztów treści i utrzymujący się negatywny rozwój sytuacji w kursach wymiany walut.

Kontrola jakości w tym kwartale dotyczyła przede wszystkim naszego programu praw pracowniczych, który był niezbędny do dostosowania działalności zgodnie z naszą nową strategią i planem, a także w kontekście warunków firmowych i rynkowych.

Nadal odczuwamy presję związaną z rosnącymi wcześniej poniesionymi kosztami oryginalnych treści, inflacją praw sportowych i negatywnym wpływem walut. Nasza prognoza sprzedaży na cały rok 2023 pozostaje niezmieniona, ale obecnie spodziewamy się całorocznych strat operacyjnych przed ACI i IAC w wysokości około 1–1,15 miliarda SEK, ze względu na słabe wyniki działalności międzynarodowej niezwiązanej z podstawową działalnością. Nasze oczekiwania dotyczące sprzedaży i rentowności naszej podstawowej działalności w 2024 roku pozostają niezmienione, podobnie jak nasze oczekiwania dotyczące stopniowego wzrostu marż w kolejnych latach w kierunku długoterminowego celu, jakim są dwucyfrowe marże EBITDA.

Rozumiemy obecny stan i przyszły potencjał naszej działalności, produktów i ludzi. Wspaniale jest widzieć energię, entuzjazm i przygodę naszego zespołu, szczególnie w tych trudnych czasach. Mamy wiele do wspólnego osiągnięcia, a proponowane dokapitalizowanie biznesu jest niezbędnym elementem zmiany pozycji Grupy na bardziej zrównoważoną przyszłość, ponieważ nasza uwaga i zasoby skupiają się na tych rynkach, na których możemy konkurować w dłuższej perspektywie i gdzie nasze produkty są trafne, popularne i generujące rozsądne zyski.

Na początku tygodnia Premier Sports ogłosił, że odkupi swój biznes od Viaplay.

READ  „Polska Anna” znalazła się wśród ikon Bradforda obchodzonych w ramach Street Art Project

Bank inwestycyjny Jefferies odpowiedział na ustalenia.