Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Unia Europejska (UE) po raz kolejny sprzeciwiła się szeroko zakrojonym reformom rządowym w Polsce

Fotograf: Agata Krisipovska / Bloomberg

Polska stoi przed kolejnym wyzwaniem Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł na korzyść kontrowersyjnej zasady dyscyplinarnej dla sędziów i ustawy mającej na celu ukaranie najbardziej krytycznych.

Plik Komisja Europejska oświadczyła w środę, że zawiesi polskie działania do czasu ostatecznego orzeczenia, „aby zapobiec dalszej eskalacji poważnych i nieodwracalnych szkód spowodowanych przez niezawisłość sądów oraz prawo i porządek UE”.

„Polskie prawo dotyczące sądownictwa podważa niezawisłość polskich sędziów i nie jest zgodne z nadrzędnym prawem UE” – stwierdziła komisja w oświadczeniu. „Uniemożliwia polskim sądom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa unijnego chroniących niezawisłość sądownictwa, w tym stosowanie środków dyscyplinarnych, oraz kierowanie odwołań do orzeczeń wstępnych w takich sprawach”.

Podczas gdy Unia Europejska wielokrotnie ostrzegała, że ​​powszechna transformacja sądownictwa w Polsce stanowi zagrożenie dla niezależności sądownictwa, rząd zapowiadał reformę nieefektywnego systemu sądownictwa i wezwał koalicję do trzymania się z dala od swoich spraw wewnętrznych. Krytycy konkurencyjnego prawa, które kwestionuje zasadność reform rządowych i nakłada grzywny na sędziów, mówią, że jest to środek zastraszania i maskarady przeciwników.

W zeszłym roku Wysoki Trybunał UE Zamówione Polska musi „natychmiast zawiesić” kontrowersyjny reżim dyscyplinarny dla sędziów, który okazał się porażką nacjonalistycznego rządu. Potem prowizja Na kilka tygodni przed przystąpieniem narodu do wyborów kwestionował, czy Polska odpowiednio wykonała to orzeczenie.

Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego RP orzeka mimo braku pewności prawa. Wydał orzeczenia o odebraniu immunitetu sędziom, którzy publicznie sprzeciwiali się rządowym reformom sądownictwa lub wysłali pytania dotyczące zmian w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

Komisja stwierdziła w środę, że Polska „łamie prawo UE”, umożliwiając sędziom podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na ich pracę.

READ  Unia Europejska, Polska i praworządność - Europejska Rada Stosunków Zewnętrznych

„Są to sprawy, w których sędziowie pozbawili immunitetu sędziów z zamiarem wszczęcia lub wstrzymania przeciwko nim postępowania karnego, a tym samym zawieszenia ich funkcji i obniżenia pensji” – stwierdziła komisja. „To poważnie podważa niezależność sądownictwa i jego obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony prawnej, a tym samym prawo i porządek UE jako całość”.

– Z pomocą Wojciecha Moskwy