Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Umowa o świadczenie usług toruje drogę do polsko-kanadyjskiej współpracy SMR: firmy

Umowa o świadczenie usług toruje drogę do polsko-kanadyjskiej współpracy SMR: firmy

14 października 2022

Umowa Master Services podpisana pomiędzy Laurentis Energy Partners i Synthos Green Energy będzie wspierać rozwój i wdrażanie Małych Reaktorów Modułowych (SMR) w Polsce. Umowa umożliwia współpracę międzynarodową obu firm, począwszy od wczesnego planowania projektu.

Kasprów, Guibourgé-Czetwertyński, Smith and Laurentis Energy Partners Prezes Dominique Minière podczas ceremonii podpisania (fot. Laurentis)

Dostawca usług SMR Laurentis jest spółką zależną będącą w całości własnością Ontario Power Generation (OPG), zapewniającą wiedzę fachową w zakresie pełnego cyklu rozwoju obiektów jądrowych, od wykonalności i planowania po budowę, rozruch i eksploatację. Synthos Green Energy jest częścią Grupy Synthos, której właścicielem jest polski prywatny inwestor i przemysłowiec Michał Sołowow.

OPG ogłosiło w grudniu 2021 r., że będzie współpracować z GE Hitachi Nuclear Energy w celu rozmieszczenia BWRX-300 SMR w zakładzie w Darlington, w celu stworzenia pierwszego komercyjnego SMR w Kanadzie już w 2028 r. W tym samym miesiącu GE Hitachi jądrowa poinformowała spółka energetyczna, a BWXT Canada i Synthos Green Energy zamierzają wspierać wdrażanie SMR w Polsce, a w lipcu br. Orlen Synthos Green Energy (OSGE) – wspólne przedsięwzięcie Synthos Green Energy i PKN Orlen – złożyło wniosek do Krajowego Agencja Energii Atomowej (Państwowa Agencja Atomistyki) w celu oceny technologii BWRX-300 SMR. OSGE planuje rozmieścić w Polsce flotę BWRX-300 SMR w celu uruchomienia pierwszej floty do końca tej dekady.

Porozumienie zostało podpisane w polskim Ministerstwie Klimatu i Środowiska po spotkaniu ministra energetyki Ontario Todda Smitha i polskiego podsekretarza stanu ds. zagranicznych Adama Giborja تشيiwińskiego.

„Ta umowa jest dowodem na to, że świat patrzy na Ontario jako lidera w dziedzinie czystej energii i nowych technologii jądrowych – takich jak SMR – które mogą zapewnić ogromne możliwości gospodarcze i środowiskowe” – powiedział Smith.

„Fakt, że technologia BWRX-300 została wybrana przez doświadczonych energetyków z Kanady – kraju z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży jądrowej – potwierdza, że ​​podjęliśmy właściwe decyzje i jesteśmy na dobrej drodze” – Rafa Caspro, dyrektor generalny Synthos Green Energy powiedział. „Współpraca z kanadyjskimi podmiotami, takimi jak Laurentis Energy Partners, pozwoli nam wyciągnąć wnioski z pierwszych planowanych na świecie wdrożeń BWRX-300, aby przyspieszyć rozwój projektów w Polsce”.

READ  Rosyjskie sankcje nadal obciążają słabą gospodarkę i społeczeństwo Europy

BWRX-300 to chłodzony wodą SMR o mocy 300 MW z obiegiem naturalnym i pasywnymi systemami bezpieczeństwa, który wykorzystuje podstawy projektowania i licencjonowania dla projektu reaktora na wodę gotowaną ESBWR, zatwierdzonego przez amerykańską Komisję Regulacji Jądrowych GE Hitachi.

Opracowane i napisane przez Global Nuclear News