Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Ukraińscy rolnicy proszą Polskę o budowę kolei szerokotorowej do portu w Gdańsku

Prośba o nowe połączenie kolejowe o szerokości 1520 mm została zgłoszona w komunikacie na stronie Ukraińskiej Rady Rolnej, opublikowanym 28 października.

Apel do prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego podpisały następujące ukraińskie stowarzyszenia rolnicze:

  • Ogólnoukraińska Rada Rolnicza;
  • Stowarzyszenie Rolnicze Ukrainy;
  • Ukraińskie Stowarzyszenie Agrobiznesu;
  • Ogólnoukraiński Związek Gmin Samorządnych;
  • Związek Hodowców Drobiu Ukrainy;
  • oraz Ukraińska Federacja Rolnicza.

Zgodnie z listem jednym z największych i najbliższych Ukrainie portów europejskich jest port w Kłajpedzie na Litwie, który posiada znaczne wolne moce przeładunkowe.

Jednak ze względu na różnice w trasach pomiędzy Polską, Ukrainą i krajami bałtyckimi, zawartość samochodów ciężarowych musi być przeładowywana na przejściach granicznych między krajami lub wagony kolejowe muszą być przearanżowane, uniemożliwiając pełne wykorzystanie eksportu-importu. Potencjał portu w Kłajpedzie.

Z kolei wykorzystanie transportu drogowego lub kontenerów jako alternatywy dla transportu kolejowego sprawia, że ​​ładunki masowe (węgiel, ruda, ziarno, metal) bardzo nie nadają się do transportu dalekobieżnego i podnosi ich koszt do niekonkurencyjnego poziomu. Dodatkowo w przypadku korzystania z terminali kontenerowych przepustowość kolei będzie ograniczona przez ich przepustowość, co uniemożliwi pełne wykorzystanie przepustowości.

Rolnicy stwierdzili, że nowa linia kolejowa przyniosłaby Polsce i Ukrainie znacząco pozytywne efekty finansowe i gospodarcze – nie tylko poprzez zwiększenie możliwości eksportowo-importowych, ale także poprzez zjednoczenie przestrzeni gospodarczej Polski, krajów bałtyckich i Ukrainy.

Ukraińscy rolnicy powiedzieli, że taki projekt mógłby zostać zrealizowany poprzez przebudowę istniejącej sieci kolejowej i budowę wspólnej linii lub budowę oddzielnej linii kolejowej.

W czerwcu 2022 r. polski wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował, że na budowę takiej kolei szerokotorowej uzyskały już wstępną zgodę rządów Polski i Ukrainy.
Źródło: Nowy Głos Ukrainy

READ  Polska: Nowe zasady dotyczące nakazów wstępnych w sprawach dotyczących własności intelektualnej