Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Ukraina wzywa Polskę do zaprzestania zamykania granic przez kierowców ciężarówek – EURACTIV.com

Ukraina wzywa Polskę do zaprzestania zamykania granic przez kierowców ciężarówek – EURACTIV.com

Ukraiński rząd wezwał Polskę, aby w poniedziałek powstrzymała kierowców ciężarówek protestujących przeciwko bezczynności rządu w związku z utratą działalności na rzecz zagranicznych konkurentów podczas wojny Rosji z Ukrainą, zamykając w poniedziałek drogi prowadzące do trzech przejść granicznych z Ukrainą.

Kierowcy ciężarówek planują wstrzymać ruch handlowy do czasu, aż Warszawa i Bruksela ponownie nałożą ograniczenia na działalność transportową ukraińskich firm transportowych przed rosyjską inwazją.

Decyzja ta nastąpiła po protestach rolników, które przy zastosowaniu podobnej taktyki doprowadziły do ​​nałożenia przez Polskę zakazu importu ukraińskiej żywności. „Zrobimy to tak samo, jak rolnicy: będziemy kontynuować protest, dopóki rząd nie dostrzeże problemu i nie zareaguje” – powiedział Jacek Sokol, właściciel małej firmy transportowej.

Od początku wojny na Ukrainie kierowcy ciężarówek z Ukrainy zostali zwolnieni z konieczności uzyskiwania zezwoleń na przekroczenie polskiej granicy, a polskie podmioty utworzyły firmy z Rosji i Białorusi. Dzięki zwolnieniu ukraińskie ciężarówki przekroczyły polską granicę około 900 000 razy w porównaniu do 180 000 ciężarówek rocznie przed wojną.

Demonstranci domagają się przywrócenia ograniczeń w liczbie wjeżdżających do Polski ciężarówek zarejestrowanych na Ukrainie oraz zakazu wjazdu do Polski firm transportowych z kapitałem spoza Unii Europejskiej.

Ich protest został odrzucony zarówno przez polski rząd, jak i Unię Europejską, która wezwała kierowców ciężarówek do zniesienia blokady i umożliwienia wznowienia transportu. Rząd Ukrainy wezwał Warszawę do podjęcia działań.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zaric zaapelował w oświadczeniu: „Wzywamy polskich demonstrantów, aby zaprzestali blokady na granicy i wybrali inne formy obrony swoich praw, które nie utrudniają przemieszczania się przez granicę”.

Odnosząc się do zamknięcia drogi stwierdził, że takie metody mogą służyć jedynie interesom „naszego wspólnego wroga, rosyjskich terrorystów”, szkodząc jednocześnie interesom Kijowa i Warszawy.

Minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakow ogłosił, że Ukraina jest gotowa na „konstruktywny dialog”, uwzględniający interesy firm transportowych obu krajów – napisał na X (dawniej Twitterze).

READ  Nintendo ugrzęzło w twórczej rutynie

Opracowane przez UE zwolnienie, przedłużone do czerwca przyszłego roku, umożliwia ukraińskim kierowcom ciężarówek przekraczanie granic UE bez dodatkowych zezwoleń. Umowa nie pozwala im jednak na odbieranie i zrzucanie ładunków na terenie bloku.

(Aleksandra Krzysztosik | Euractiv.pl)

Przeczytaj więcej z EURACTIV