Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

UE wszczyna postępowanie sądowe przeciwko Polsce w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego

BRUKSELA (Reuters) – Komisja Europejska wszczęła w środę postępowanie w sprawie naruszenia wobec Polski orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w lipcu i październiku, które kwestionowały pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym.

„Komisja uważa, że ​​te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego naruszają ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz wiążącego skutku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – stwierdziła Komisja. .

Akcja prawna Komisji Europejskiej, powiernika traktatów unijnych, jest eskalacją sporu z Warszawą o praworządność, który rozpoczął się wraz z przejęciem władzy przez rządzącą polską nacjonalistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku.

Starcie opóźniło udostępnienie Polsce miliardów euro z unijnych funduszy naprawczych, ponieważ komisja twierdzi, że polskie sądy nie są niezależne od wpływów politycznych, co oznacza, że ​​fundusze nie są chronione przed nadużyciem.

Komisja stwierdziła w oświadczeniu, że podjęła kroki zmierzające do naruszenia, ponieważ orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego pozbawiły osoby chcące wystąpić do sądów polskich z prawem do skutecznej ochrony sądowej zapisanego w traktatach Unii Europejskiej.

„Komisja ma wreszcie poważne wątpliwości co do niezależności i bezstronności Trybunału Konstytucyjnego i uważa, że ​​nie spełnia on już wymogów Trybunału ustanowionego wcześniej przez prawo” – stwierdziła komisja.

Premier Polski Mateusz Morawiecki powiedział, że nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i że źle zinterpretowała przyznane jej uprawnienia.

„Myślę, że coraz więcej państw członkowskich UE jest zdania, że ​​powinno się skończyć z (UE) kompetencjami” – powiedział.

Polska ma dwa miesiące na odpowiedź na wysłane w środę oficjalne pismo notyfikacyjne. Jeżeli Komisja nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią Warszawy, może przesłać Polsce uzasadnioną opinię, w której zwraca się o przestrzeganie prawa UE, ponownie z dwumiesięcznym okresem na odpowiedź.

Wtedy komisja mogłaby pozwać Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który mógłby nakładać na Warszawę dzienne kary do czasu wykonania tego zobowiązania. Takie dzienne kary nałożyła już na Polskę w dwóch innych przypadkach, które obecnie wynoszą 1,5 miliona euro (1,70 miliona dolarów) dziennie.

READ  Ellen R. Mancini 1937-2022 | Wiadomości, sport, praca

(1 dolar = 0,8850 euro)

(Dodatkowe raporty Jana Stropchevsky’ego; Dodatkowe raporty Paula Florkevicha i Alana Sharlisha; Redakcja Barbary Lewis)