Economy

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w I półroczu 2021 r.

  • W pierwszym półroczu 2021 r. krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 24 proc. obrotów akcjami GPW na rynku głównym (+2 punkty na sekundę rok do roku), rekordowy udział w pierwszym półroczu w ciągu dekady. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 55 procent obrotów (-3 punkty na drugi rok do roku), a inwestorzy instytucjonalni osiągnęli 21 procent (+1 punkt na drugi rok do roku).
  • Inwestorzy indywidualni utrzymali czołową pozycję na NewConnect ze średnim udziałem 88 proc. (-5 pkt proc. r/r). Udział inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 6 proc. (+1 pkt proc. r/r), a udział inwestorów zagranicznych również wzrósł do 6% (+4 pkt proc. r/r).
  • Udział inwestorów indywidualnych w obrotach kontraktami terminowymi spadł o 8 punktów do 34 proc., a udział inwestorów instytucjonalnych spadł o 1 punkt do 37 proc. w I półroczu 2021 r. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 9 punktów do 29 proc., co jest historycznym rekordem dla obu. I półrocze iw ciągu roku za dekadę.

Rynek Główny GPW

Największy udział w obrotach akcjami na głównym rynku GPW w I półroczu 2021 r. mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 55 proc., co oznacza spadek o 3 punkty procentowe rok do roku. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w sprzedaży wyniósł 24 proc., co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe rok do roku i rekordowy udział w I półroczu w ciągu dekady. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 21 proc. obrotów, co oznacza wzrost o jeden punkt procentowy rok do roku.

wykres 1. Struktura głównych inwestorów rynkowych w akcjach [%]

Źródło: Dane GPW na podstawie zleceń maklerskich dla członków giełdy

Nowe połączenie

New Connect jest prowadzony przez lokalnych inwestorów indywidualnych. Wypracowali 88 proc. obrotów w pierwszej połowie 2021 r., co oznacza spadek o 5 punktów procentowych rok do roku. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 6 proc. obrotów w I półroczu 2021 r., o 4 punkty procentowe więcej niż rok do roku. Udział przedsiębiorstw w ich obrotach wyniósł 6 proc., co oznacza wzrost o jeden punkt procentowy rok do roku.

READ  Globalny rynek zmywaczy do paznokci Wielkość, popyt, wzrost, trendy, segmentacja i prognoza badań do 2026 r. - Brockville Observer

Zdjęcie 2. Struktura inwestorów na NewConnect [%]

Źródło: Dane GPW na podstawie zleceń maklerskich dla członków giełdy

rynek pochodnych instrumentów finansowych

Krajowi inwestorzy detaliczni wygenerowali 34 proc. obrotów kontraktami terminowymi (-8 p.p. rok do roku) i 42 proc. obrotów opcjami (-7 p.p. rok do roku) w I półroczu 2021 r. Wzrósł udział inwestorów zagranicznych w tempie obrót kontraktami futures wzrósł o 9 punktów procentowych rok do roku, osiągając 29 procent, co jest historycznym rekordem zarówno w pierwszym półroczu, jak i przez cały rok w ciągu dekady. Udział inwestorów zagranicznych w obrotach opcjami również wzrósł do 35 proc. (+5 punktów procentowych rok do roku), najwyższego wskaźnika H1 od dekady. Udział inwestorów instytucjonalnych w obrotach kontraktami terminowymi spadł do 37 proc. w pierwszej połowie 2021 r. (-1 pp r/r), podczas gdy ich udział w obrotach opcjami wzrósł do 23 proc. (+2 pp r/r). Udział inwestorów zagranicznych i inwestorów indywidualnych w obrotach produktami strukturyzowanymi wyniósł odpowiednio 49 proc. i 51 proc.

FIGA. 3. Struktura inwestorów na rynku terminowym [%]

Źródło: Dane GPW na podstawie zleceń maklerskich dla członków giełdy

Rysunek 4. Struktura inwestorów na rynku opcji [%]

Źródło: Dane GPW na podstawie zleceń maklerskich dla członków giełdy

Rysunek 5. Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych [%]

Źródło: Dane GPW na podstawie zleceń maklerskich dla członków giełdy

katalizator

Udział krajowych inwestorów detalicznych w obrotach obligacjami Catalyst spadł o 13 pkt proc. r/r do 26% w I półroczu 2021 r. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł do 1% (+1 pkt proc. r/r), natomiast udział inwestorów zagranicznych inwestorów instytucjonalnych wzrosła o 12 punktów procentowych. w ujęciu rocznym do 73 procent, rekordowo wysokiego poziomu w ostatniej dekadzie.

READ  Polski UOKiK wszczyna postępowanie przeciwko TeleGo

Rysunek 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji [%]

Źródło: Dane GPW na podstawie zleceń maklerskich dla członków giełdy

GPW zmodyfikowała metodologię pozyskiwania danych potrzebnych do obliczania udziału poszczególnych grup inwestorów w obrotach giełdowych. Dane te są pozyskiwane ze zleceń maklerskich składanych w systemie transakcyjnym giełdy. Liczba rachunków internetowych jest określana w badaniu GPW obejmującym lokalnych brokerów. Liczba aktywnych rachunków inwestycyjnych pozyskiwana jest z systemu notowań giełdy i reprezentuje liczbę rachunków, dla których w badanym okresie został złożony do GPW co najmniej jeden wniosek.

***

GPW .historia

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekazów Majątkowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA”. Cztery dni później, w dniu otwarcia sesji GPW, akcje W obrocie znalazło się pięć spółek, a sprzedaż osiągnęła poziom 1990 zł. Od 2018 r. GPW znajduje się w rankingu FTSE Russell na jednym z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX wieku. Pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie Giełda Kupiecka powstała w Warszawie 2 maja 1817 roku i szybko stała się największym rynkiem w carskiej Rosji, odpowiadając za 5-6% światowych obrotów giełdowych. W okresie międzywojennym w Warszawie działała również prężnie działająca giełda, obejmująca 90% obrotów krajowych. Po okresie PRL i gospodarki planowej polski rynek kapitałowy mógł się ponownie rozwijać dopiero w 1989 roku, wraz z transformacją polityczno-gospodarczą.

giełda dzisiaj

Średni dzienny wolumen akcji EoB na GPW wyniósł w lipcu 2021 r. 842,2 mln zł. Na rynku głównym na koniec lipca 2021 r. notowanych było 429 spółek (382 krajowe i 47 zagranicznych), a na rynku NewConnect 367 spółek (363 krajowych i 4 zagraniczne). W ubiegłym roku Grupa GPW osiągnęła rekordową sprzedaż 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w historii zysku netto, przekraczający 151 mln zł. Według Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych w 2020 r. GPW zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i trzecie pod względem wartości ofert wstępnych. Na koniec 2020 r. GPW była również drugim co do wielkości rynkiem w Europie pod względem płynności i osiągnęła wiodącą pozycję na świecie pod względem liczby spółek notowanych w segmencie gamedev.

READ  Ponad 75% mieszkań zostało sprzedanych w najbardziej luksusowym projekcie w Polsce

Pozycja GPW w okolicy

GPW jest liderem wśród giełd w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby notowanych spółek oraz łącznej kapitalizacji spółek lokalnych. Udział GPW w obrotach na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodzi Inicjatywie Giełdy Trójmorza i aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromnym potencjale, tzw. Unicorns. Obecnie trwają negocjacje w sprawie nabycia przez GPW większościowego pakietu akcji Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

***

Grupa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Grupa GPW) Prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi, korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem oraz dostarcza indeksy i benchmarki, w tym WIBOR i WIBID. Agent indeksów FTSE Russell sklasyfikował polski rynek kapitałowy jako rozwinięty od 2018 roku. Rynki zarządzane przez GPW są największe w Europie Środkowo-Wschodniej. po więcej informacji odwiedź www.gpw.pl

About the author

Rosemary Robinson

„Nieuleczalny entuzjasta muzyki. Piwo. Totalny odkrywca. Wichrzyciel. Oddany fanatyk sieci”.

Add Comment

Click here to post a comment