Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

TVP atakuje „nienawidzących” i wyjaśnia sytuację finansową الوضع

Polskie radio TVP opublikowało oświadczenie szczegółowo opisujące wpływ pandemii na jej sytuację finansową.

Krytykuje w nim „nierzetelne publikacje” przedstawiające jej stanowisko w złym świetle, dodając, że jest to „przykład powszechnego zjawiska polegającego na tym, że hejterzy na ogół nie rozumieją faktów i liczb, na których opierają swoją nienawiść”.

TVP twierdzi, że poniosła znaczne wydatki w 2020 roku, głównie z powodu nabytych praw do transmisji ważnych wydarzeń sportowych w TVP, które ostatecznie zostały przesunięte z 2020 roku na ten rok. Choć większość planowanych wydatków została zrealizowana w 2020 roku, koszty ujęte w wyniku finansowym 2020 roku są niższe od zatwierdzonego planu o 265,5 mln zł (58 mln euro). Jest to efekt rocznego zwrotu w momencie, gdy faktycznie poniesione wydatki stają się kosztem w sensie bilansowym, księgowym i podatkowym. Sytuacja ta wynika z obowiązującej w Polsce zasady memoriałowej, a nie pieniężnej zasady obliczania wyniku finansowego spółki. Zgodnie z tą metodologią łączny wynik TVP za 2020 r. wyniósł +303,0 mln zł (wynik netto przekłada się na zysk w wysokości 198,3 mln zł). Wysoki wynik dodatni, którego nieplanowana część roboczo określana jest jako „co-profit”, to w dużej mierze efekt przesunięcia wydarzeń i transmisji na 2021 r., co przekłada się na przesunięcie w czasie zaliczenia do kosztów już poniesionych wydatków. Cykl produkcji telewizyjnej i nabyte prawa do emisji stanowią zatem odpłatny „produkt” oczekujący na sprzedaż w „magazynie”, a cena zakupu, zgodnie z zasadami rachunkowości, zostanie uwzględniona w kosztach operacyjnych dopiero w momencie sprzedaży, czyli nadawanie, które jest systematycznie realizowane w 2021 roku. Te nakłady, które już zostały poniesione, z tytułu kosztów odroczonych, będą miały w 2021 roku odwrotny wpływ finansowy do 2020 roku, czyli „stratę Covid”. Pojawi się, gdy wydatki poniesione w 2020 r. staną się dodatkowym kosztem działalności TVP w 2021 r.

READ  UE wymienia kwestie dotyczące praworządności na Węgrzech i w Polsce, które mają kluczowe znaczenie dla uwolnienia funduszy COVID أموال

Ze względu na finansowe skutki pandemii TVP spodziewa się ujemnego wyniku finansowego za 2021 r. w wysokości 84 mln zł (netto 250 mln zł). W ten sposób wpływ epidemii na gospodarkę finansową firmy w 2020 roku zakończy się dopiero w 2021 roku. Po wyniku, który powiększył się o „zysk Covida”, w 2020 roku nastąpi odwrotna „strata Covida” w 2021 roku. W wyniku opisanych anomalii i wywołanych pandemią sytuację finansową TVP w latach 2020 i 2021 należy rozpatrywać łącznie. W efekcie ubiegłoroczną „stratę Covida” zrekompensuje „strata Covida” z 2021 r. Te przejściowe anomalie w 2020 i 2021 r. zrównoważą się w okresie dwóch lat, potwierdzając stabilność sytuacji finansowej firmy. Mimo wielu trudności i zawirowań, szczególnie przyspieszonych wydatków oraz odroczonych wydarzeń i transmisji, działalność TVP w opisanym cyklu dwuletnim zakończy się ostatecznie niewielkim zyskiem.

„Ustabilizowanie sytuacji finansowej w czasie pandemii, przy zachowaniu ciągłości biznesu i produkcji telewizyjnej, a także utrzymanie dynamicznej ścieżki rozwoju to duży sukces TVP i przykład odpowiedzialnych i trafnych decyzji Zarządu.”

Telewizja kończy stwierdzeniem: „Opisana sytuacja jest ciekawym przykładem rynkowym, na którym polska telewizja poradziła sobie z negatywnym wpływem pandemii na gospodarkę finansową swojej firmy. Dziwne publikacje opisujące tę sytuację jako rzekome problemy finansowe ujawniają jedynie brak początkowych kompetencji ich autorów, a także niedociągnięć Warsztatu prasowego, w którym żaden z autorów nie kontaktował się z TVP przed publikacją.”