Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Targi Hodowlane FERMA ruszają ponownie w Polsce

Aktualności

Targi Hodowlane FERMA ruszają ponownie w Polsce

17 lutego 2022

Targi potrwają od 25 do 27 lutego 2022 r.

Targi Hodowlane FERMA w nowej lokalizacji w Pythagoras w północno-zachodniej Polsce zostaną wznowione w dniach 25-27 lutego 2022 r. po rocznej przerwie związanej z epidemią.

Coroczne Międzynarodowe Targi Producentów i Hodowców Żywca, Świń i Drobiu w Polsce są organizowane w Polsce przez FERMA DLG Agrofood Sp., filię DLG (Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego). Targi odbędą się w Hali BCTW, centrum eventowym zlokalizowanym na północny wschód od Bytcos, które przenosi się z poprzedniej lokalizacji w dź.

Hala BCTW w Bydgoszczy oferuje wiele korzyści zwiedzającym i wystawcom ze względu na swoją wielkość, dostęp do miejsc parkingowych oraz dogodne połączenia komunikacyjne dla zwiedzających ze wszystkich obszarów.

Na targach FERMA 2022 ponad 120 wystawców z Polski i zagranicy zaprezentuje szeroką gamę produktów do hodowli zwierząt, w tym genetycznie modyfikowaną żywność i dietę, leki i produkty weterynaryjne, roboty udojowe, sprzęt i maszyny do budowy domu i domu. Zbiór i konserwacja pasz dla zwierząt.

Targi Ferma to nie tylko wystawa, w której biorą udział firmy. Od momentu powstania 20 lat temu FERMA stała się platformą dla corocznej Konferencji Naukowo-Technicznej. W tym roku organizatorzy zaprosili zwiedzających do udziału w panelach dyskusyjnych dla hodowców trzody chlewnej i zwierząt gospodarskich.

Dr Thomas Schwartz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pytał: „Co jest lepsze dla producentów trzody chlewnej, a co lepsze dla środowiska – czy istnieje konflikt interesów?” Przeprowadzi dyskusję. Martin Jiaja ze Stowarzyszenia Producentów Mleka i Mleka w Polsce dołączy do panelu, aby omówić implikacje Zielonej Umowy dla Producentów Mleka.