Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Starszy wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z wizytą w Polsce po rekordowej inwestycji 1 mld euro w 2022 r.

  • Wizyta Starszego Wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce

  • Spotyka się z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego, największych banków i inwestorów private equity

  • Omawia rynki kapitałowe i zmiany cen odniesienia

Starszy wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Jürgen Rigterink, odwiedził w zeszłym tygodniu Polskę i Ukrainę, aby spotkać się z klientami prywatnymi i władzami. Po rekordowej inwestycji w wysokości 1 miliarda euro w zeszłym roku, z czego 80 procent wspierało zieloną gospodarkę, wizyta w Polsce podkreśla ciągłe zaangażowanie Banku w ten kraj i region Europy Środkowej.

Przeczytaj o wizycie EBOR we Lwowie tutaj.

W Warszawie Jürgen Rigterink spotkał się z przedstawicielami sektora finansowego, w tym Narodowego Banku Polskiego, największych banków sektora prywatnego oraz inwestorów private equity.

W piątek 3 marca Jürgen Rigterink i Dyrektor Regionalny EBOiR na Polskę i kraje bałtyckie Elisabetta Falsetti spotkali się z Martą Käetli, starszą wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Dyskutowali o skutkach wojny na Ukrainie, trwającej trudnej sytuacji geopolitycznej oraz innych wyzwaniach stojących przed polskim sektorem bankowym, w tym o kredytach hipotecznych we frankach szwajcarskich i wakacyjnych.

Przedstawiciele EBOR skorzystali z okazji, aby z zadowoleniem powitać plan wdrożenia przejścia na wolną od ryzyka stopę procentową (RFR) WIRON z WIBOR zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

„Skarb EBOiR był obserwatorem prac grup roboczych ds. przejścia z WIBOR na WIRON i zarekomendowaliśmy zorganizowanie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia spreadu przeliczeniowego (między WIBOR a WIRON), podobnie jak miało to miejsce przy przejściu WIBOR”.

W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie nastąpiło przejście od przyszłościowych stóp referencyjnych (opartych na rynkach pożyczek międzybankowych o krótszych terminach) do wolnych od ryzyka stóp referencyjnych typu „overnight” (opartych na transakcjach referencyjnych opartych na głębszych rynkach bazowych typu „overnight”).

EBOR wspiera polskie rynki kapitałowe poprzez pomoc inwestycyjną i techniczną, w tym w zakresie strategii rozwoju krajowych rynków kapitałowych z Unią Europejską. W listopadzie 2022 r. w centrali Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie odbyła się prezentacja dotycząca przejścia z WIBOR na WIRON. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Departament Skarbu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, odpowiedzialny za GWP Benchmark.

Do tej pory EBOR zainwestował w Polsce blisko 12,5 mld euro, z rekordową inwestycją w wysokości 1 mld euro w 2022 r., w tym instrumentami zrównoważonego finansowania na rynkach kapitałowych.
READ  Najwyższe instytucje kontrolne UE szybko zareagowały na COVID-19