Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Sprzedaż detaliczna i budowlana wykazuje oznaki ożywienia w Polsce  stan

Sprzedaż detaliczna i budowlana wykazuje oznaki ożywienia w Polsce stan

Sprzedaż detaliczna wykazała pierwsze oznaki rocznego wzrostu od stycznia, wzrastając o 2,3% rok do roku. Produkcja budowlana również wzrosła o 9,8% rok do roku, co oznacza mocny początek czwartego kwartału dla polskiej gospodarki. Ożywienie to powinno być kontynuowane w związku z ożywieniem konsumpcji prywatnej i publicznej, a w 2024 r. PKB może wzrosnąć o około 3%.

Dobry początek czwartego kwartału dla handlu detalicznego otwiera drogę do ożywienia konsumpcji

Sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w październiku o 2,8% r/r (wobec naszych 2,3% i konsensusu 1,4%) po spadku o 0,3% r/r miesiąc wcześniej. Był to pierwszy realny wzrost sprzedaży towarów od początku roku 2022/23. Dane sezonowe pokazały wzrost sprzedaży piąty miesiąc z rzędu. Największe dwucyfrowe wzrosty zanotowano w sprzedaży paliw (16,7% r/r) i samochodów (12,3% r/r). Sprzedaż dóbr trwałych innych niż motoryzacyjne w dalszym ciągu spadała. Dwucyfrowe spadki zanotowano w kategorii meble, RTV i AGD (-10,9% r/r) oraz w grupie obejmującej prasę, książki i pozostałą sprzedaż w sklepach niespecjalistycznych (-11,1% r/r).

Po miesiącach spadków sprzedaż detaliczna ponownie wzrosła

Sprzedaż detaliczna towarów, % r/r

Źródło: Dane organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Początek czwartego kwartału tego roku jest zachęcający dla handlu detalicznego. Utrzymuje się ożywienie realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. W październiku płace realne w sektorze przedsiębiorstw wzrosły rok do roku o około 6%. Od początku roku nastroje konsumentów – w tym chęć dokonywania dużych zakupów – systematycznie się poprawiają. Oczekujemy, że w czwartym kwartale konsumpcja gospodarstw domowych będzie rosła rok do roku, a dalsze ożywienie będzie kontynuowane w 2024 r.

Oczekuje się, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy sięgnie 3%, napędzany głównie wzrostem spożycia prywatnego i publicznego. Konsumpcję prywatną wspierać będzie wzrost realnych dochodów do dyspozycji w związku z niższą inflacją, natomiast spożycie publiczne czerpać będzie z wysokiej wartości świadczeń socjalnych (ponad 800 emerytur) oraz planowanych podwyżek wynagrodzeń w służbach publicznych i administracji.

Dynamika produkcji budowlanej pozostaje bliska dwucyfrowej wartości

Produkcja budowlana wzrosła w październiku o 9,8% rok do roku po 11,5% we wrześniu, nieco poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 10,5%. Rocznemu wzrostowi sprzyjała większa liczba dni roboczych (22 w porównaniu do 21 w roku poprzednim) oraz sprzyjające warunki pogodowe dla działalności budowlanej (średnia temperatura powietrza wyniosła 10,9°C, o 2,1°C więcej niż średnia wieloletnia dla w tym miesiącu). W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła o 2,5% m/m po 11,4% we wrześniu, choć po wyłączeniu sezonowym spadła o 1,1% m/m.

Prawie dwucyfrowy wzrost w budownictwie

Produkcja budowlana, % r/r

Źródło: Dane organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W ujęciu kompozycyjnym produkcja w budownictwie kubaturowym w październiku spadła (1,1% r/r po 3,9% we wrześniu), budownictwo inżynieryjne utrzymało się na wysokim poziomie (+17,6% r/r po +17,9% we wrześniu), a rozwój biznesu spowolnił Specjalistyczne. Nieznacznie (7,1% r/r w październiku po 10,0% w poprzednim miesiącu).

Utrzymujący się silny rozwój budownictwa inżynieryjnego łączymy z inwestycjami publicznymi współfinansowanymi z funduszy europejskich. Grudzień tego roku oznacza koniec dostępu do środków z perspektywy fiskalnej na lata 2014-2020, a koniec perspektywy budżetowej zwykle skutkuje zaległościami w wydatkach.

Wzrostowi produkcji budownictwa mieszkaniowego sprzyjał łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych, związany z dużą popularnością rządowego programu wsparcia kredytów hipotecznych (rozpoczęty w lipcu) oraz niższe oprocentowanie kredytów po obniżkach stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski (o 75 punktów).podstawa we wrześniu i wrześniu). 25 punktów bazowych w październiku) i ulgę w rezerwie regulacyjnej. Czynniki te poprawiły zdolność kredytową kredytobiorców i wsparły popyt na kredyty hipoteczne.

Branża budowlana wpisuje się w scenariusz ożywienia polskiej gospodarki. W nadchodzących miesiącach zakładamy dalszą poprawę sytuacji w budownictwie. Sytuację w inżynierii lądowej będą sprzyjać dobre perspektywy szybkiego uwolnienia środków unijnych, w tym z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności, już na początku 2024 r. Bez tego napływu obserwowalibyśmy spadek napływu środków europejskich w porównaniu do 2023 r. .

Perspektywa ożywienia gospodarczego, któremu towarzyszy inflacja CPI znacznie powyżej celu, oznacza, że ​​RPP może powstrzymać się od dalszych obniżek stóp procentowych. Nasz bazowy scenariusz zakłada, że ​​krajowe stopy procentowe pozostaną niezmienione do końca 2024 roku (przy głównej stopie na poziomie 5,75%).