Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Skarb 1000 monet odkryty we wschodniej Polsce | Dziedzictwo Codzienne

W pobliżu wsi Janiówka w województwie lubelskim odkryto duży skarb w ceramicznym słoju.

Odkrycia dokonał wynalazca Michael Lodis, który badał pola uprawne w poszukiwaniu części sprzętu rolniczego, które przypadkowo zniknęły w wierzchniej warstwie gleby.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i utrzymaniu zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. Pan Lodis zawiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) w Lublinie.

W Polsce prowadzenie amatorskich poszukiwań artefaktów przy użyciu wykrywacza metali do celów komercyjnych lub osobistych jest zabronione, chyba że uzyskano na to zezwolenie władz lokalnych.

Fot.: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Z badań archeologów wynika, że ​​monety zostały celowo umieszczone w ceramicznym słoju w warstwie podziemnej, w tym 1000 koron i XVII-wiecznych szylingów litewskich.

Cały skarb waży 3 kg i obejmuje warstwy monet sprasowanych w słoju, 115 monet rozrzuconych w wyniku działalności rolniczej, 62 mocno utlenione monety i kilka kawałków tkaniny.

Nie ustalono jeszcze, dlaczego skarb został celowo zakopany. Skarby mogą być postrzegane jako symbol niepokoju, często zakopywane z powodu konfliktów lub bezpieczeństwa finansowego.

W XVII wieku region ten był częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów, narażony na wielokrotne najazdy wojsk rosyjsko-kozackich w 1655 r. i Szwecji w 1656 r. – tzw. „potop”.

Skarb został przekazany do dalszych badań do Działu Archeologii Muzeum Południowych Potlazzi w Białej Podlaskiej.

Opiekun Zabytków Województwa Lubelskiego

Źródło zdjęcia podpisu: Lubelski Kurator Zabytków Województwa Lubelskiego

READ  Hili Properties bada akwizycje na polskiej Litwie