Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Seszele i Polska w celu zacieśnienia współpracy w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Seszele i Polska w celu zacieśnienia współpracy w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania


Pobierz logo

Seszele i Polska są zainteresowane kontynuacją współpracy w kilku kluczowych sektorach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak turystyka, kultura, handel i inwestycje.

Temat ten został omówiony podczas spotkania Desygnowanego Ambasadora RP w Republice Seszeli Jego Ekscelencji Pana Miroslava Gujedu z Głównym Podsekretarzem ds. Zagranicznych Ambasadorem Vivian Vuk Taff.

Ambasador Vuk Tev zwrócił również uwagę, że współpraca między oboma krajami odbywa się poprzez członkostwo Polski w Unii Europejskiej. „UE jest cenionym partnerem w kluczowych sektorach, takich jak bezpieczeństwo morskie, środowisko i zmiana klimatu, sprawowanie rządów, rybołówstwo i niebieska gospodarka, i jesteśmy wdzięczni za ich pomoc przez ostatnie 46 lat.Wyraził to ambasador Phuk Taff. Dodała, że ​​w tym roku odbędzie się dziesiąta sesja dialogu politycznego między Unią Europejską a Seszelami, czyli dialogu na wysokim szczeblu z wyższymi urzędnikami państwowymi.

Ze swojej strony desygnowany ambasador Gojdź wyraził swoje zaangażowanie w zapewnienie, że oba kraje będą nadal rozwijać swoją współpracę i odkrywać nowe możliwości dalszej współpracy poprzez ogólną umowę o współpracy. Desygnowany ambasador dał do zrozumienia, że ​​chce usprawnić komunikację między naszymi krajami, a także promować handel i wymianę międzyludzką. Dodał, że jednym ze sposobów, w jaki można to osiągnąć, jest powołanie konsula honorowego na Seszelach.

Ambasador Phuk Teff wezwał również do wdrożenia wielowymiarowego wskaźnika podatności na zagrożenia, aby pomóc małym rozwijającym się państwom wyspiarskim (SIDS) w uzyskaniu preferencyjnych pożyczek. Desygnowany na ambasadora zapewnił Gujdew, że przekaże tę sprawę rządowi polskiemu do rozpatrzenia.

Na zakończenie ambasador Vuk Tav życzył desygnowanemu ambasadorowi Gojdźowi udanej wizyty i wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach.

Dystrybuowane przez Grupę APO w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Turystyki – Departament Spraw Zagranicznych Republiki Seszeli.

Niniejsza informacja prasowa została wydana przez APO. Treści nie są monitorowane przez zespół redakcyjny African Business, a treść nie została zweryfikowana ani zatwierdzona przez zespoły redakcyjne, audytowanych czytelników ani weryfikatorów faktów. Za treść niniejszego ogłoszenia wyłączną odpowiedzialność ponosi emitent.

READ  Firma miliardera warta ponad 100 miliardów Ksh do działania twierdzi, że bogactwo nie jest jego Kenia News