Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Rynek zamówień publicznych w Polsce

Rynek zamówień publicznych w Polsce

Urząd Zamówień Publicznych („PPO”) złożył sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. Raporty UZP dostarczają wielu przydatnych informacji do oceny stanu sektora zamówień publicznych. Sektor, podobnie jak cała gospodarka, przechodzi burzliwy okres: najpierw z powodu pandemii Covid-19, teraz z powodu wojny na Ukrainie i hiperinflacji.

Jednak, jak pokazuje raport, zamówienia publiczne radzą sobie lepiej niż w 2020 roku.

Z najciekawszych wiadomości raport wygląda następująco:

 • Wartość zamówień udzielonych z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych („PBL„) w 2021 r. było ok. 184,6 mld zł (wzrost o ok. 1,1 mld zł w stosunku do 2020 r.);
 • Wartość udzielonych zamówień zgodnie z regulaminem PZP ustalona na ok 7,04% Produktu Krajowego Brutto (PKB) 2021 r.;
 • Wartość rynku zamówień publicznych w 2021 r. (zamówienia udzielane w ramach PZP i zwolnienia z korzystania z PZP) to ok. 297,8 mld zł (wzrost o ok. 16,8 mld zł w stosunku do 2020 r.);
 • Roboty budowlane stanowiły 39% (w 2020 r. – 43%), dostawy 31% (w 2020 r. – 31%) a usługi 30% (w 2020 r. – 26%) wartości udzielonych zamówień;
 • Liczba odwołań skierowanych do Krajowej Izby Odwoławczej w 2021 r. wyniosła 3811 (wzrost o 266 w stosunku do 2020 r.), przy czym:-
  • 48% odwołań zostało rozstrzygniętych merytorycznie; –
  • 52% odwołań zostało formalnie rozstrzygniętych (wycofanie, zawieszenie, odrzucenie odwołania).
 • 12,99% wszystkich odwołań wniesionych do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczyło sektora IT (sektor, obok budownictwa, jest sektorem najbardziej odwołanym);
 • W 2021 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego złożono średnio 2,53 oferty o wartościach powyżej progów unijnych;
 • Średni czas trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych wyniósł 39 dni (w raporcie nie było odpowiedzi na pytanie, jak długo postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trwały powyżej progów unijnych).
READ  Dlaczego UE próbuje blokować przejście Polski w stronę czystej energetyki jądrowej?

Jak widzimy, wykonawcy powinni bardzo uważnie przyjrzeć się ogłoszonym postępowaniom o udzielenie zamówienia publicznego. Zwłaszcza w obliczu możliwej recesji w nadchodzącym okresie.