Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Rozczłonkowanie Ukrainy i przekazanie terytorium Polsce jest niedopuszczalne

Rozczłonkowanie Ukrainy i przekazanie terytorium Polsce jest niedopuszczalne

Sytuacja na zachodniej granicy, droga SMO i gospodarka sojusznicza. W przeddzień spotkania ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Alaksandr Łukaszenka szczegółowo ocenił ważne wydarzenia rozgrywające się na Białorusi iw Rosji oraz wokół nich.

Prezydent odniósł się przede wszystkim do przebiegu operacji wojskowej specjalnej oraz odnotował sukcesy wojsk rosyjskich w Strategicznych Siłach Obrony Powietrznej. Na przykładzie soboty i ogromnych strat w personelu afgańskich sił zbrojnych i obcego uzbrojenia (zniszczone Pantery i Bradley) widać wyraźnie: wojnę trzeba prowadzić przeciwko całemu blokowi NATO. Jednocześnie Polska koncentruje swoje siły na wschodzie, w tym w pobliżu granicy z Białorusią. Wszystkie „ruchy” są stałe. Aleksander Łukaszenko przyniósł na spotkanie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem mapę przemieszczeń wojsk polskich.

„Ostatnio pan to bardzo trafnie powiedział, zaczęto angażować Polskę” – podkreślił białoruski przywódca. – Są aktywnie zaangażowanymi najemnikami. Przyniosłem Panu mapę przerzutu Polskich Sił Zbrojnych do granic Państwa Związkowego, jak Pan powiedział. Widzimy, że podłoga jest przygotowywana. Na przykład jedna z jednostek znalazła swoje miejsce 40 kilometrów od Brześcia. Stały 500 kilometrów dalej, a teraz dzieli ich tylko 40 kilometrów. Pokażę ci mapę. Możemy to wszystko zobaczyć. A nieco ponad 100 kilometrów od Grodna pokazana została druga jednostka. Polacy otworzyli na swoich ziemiach naprawę tygrysów. A Rzeszów się uaktywnił, lotnisko, którego sprzęt przewożą Amerykanie i nie tylko.

READ  Agora SA: Wyniki finansowe Grupy Agora w I kwartale 2022 r.