Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Raport z postępu prac za III kwartał 2023 roku od stycznia do września

Organiczny wzrost sprzedaży Grupy o 7% i organiczny wzrost sprzedaży Viaplay o 17%

Najważniejsze momenty trzeciego kwartału

  • Organiczny wzrost sprzedaży Grupy o 7% przy raportowanej sprzedaży netto na poziomie 4 536 mln SEK (3 972)
  • Organiczna sprzedaż Viaplay wzrosła o 17% i Viaplay reprezentuje obecnie 52% sprzedaży netto grupy
  • Dochód operacyjny przed dochodami spółek powiązanych (ACI) i pozycjami wpływającymi na porównywalność (IAC) w wysokości -321 mln SEK (-171)
  • IAC w wysokości -253 mln SEK (0) dotyczył głównie kosztów restrukturyzacji i zwolnień
  • Całkowity raportowany dochód operacyjny w wysokości -538 mln SEK (-100), w tym ACI w wysokości 36 mln SEK (71)
  • Zysk netto -693 mln SEK (-86) i zysk na akcję -8,85 SEK (-1,10)
  • Kompleksowy plan dokapitalizowania został dziś ogłoszony

Podsumowanie finansowe

dziewięć dziewięć
Pytanie 3 Pytanie 3 Miesiące Miesiące cały rok
(ile) 2023 2022 2023 2022 2022
Sprzedaż netto 4536 3972 13664 11021 15691
Organiczny wzrost sprzedaży 7,4% 25,4% 17,3% 18,0% 19,7%
Odnotowany wzrost sprzedaży 14,2% 30,0% 24,0% 21,0% 23,9%
Dochód operacyjny przed ACI i IAC -321 -171 -885 -88 -372
Powiązany dochód korporacyjny (ACI) 36 71 48 200 275
Pozycje wpływające na porównywalność (IAC)1) -253 0 -6577 595 510
Dochód operacyjny -538 -100 -7413 707 413
Dochód netto za ten okres -693 -86 -6867 573 323
Podstawowy zysk na akcję (SEK) -8,85 -1.10 -87,78 7.33 4.13

1) Informacje mające wpływ na porównywalność znajdują się na stronie 22 raportu za III kwartał 2023 roku.

Alternatywne miary wyników zastosowane w tym raporcie wyjaśniono i uzgodniono na stronach 20–24 raportu za III kwartał 2023 r.

Słowo od naszego Prezesa i Dyrektora Generalnego

Właśnie ogłosiliśmy kompleksową propozycję dokapitalizowania Grupy, aby sprostać stojącym przed nami wyzwaniom finansowym i zapewnić przyszły rozwój Grupy. Jest to następstwem naszego strategicznego przeglądu całej działalności i szeroko zakrojonych rozmów z kluczowymi akcjonariuszami i naszymi dostawcami długów, a także obejmuje renegocjację naszych umów kredytowych i proponowany zastrzyk nowego kapitału do grupy.

Od czasu zaprezentowania naszej nowej strategii i planu w lipcu w raporcie za drugi kwartał wdrożyliśmy szeroki wachlarz działań mających na celu poprawę naszych wyników operacyjnych i sytuacji finansowej. Obejmowało to wprowadzenie naszego nowego, specyficznego dla kraju modelu operacyjnego, główny program cięcia kosztów, który niestety doprowadził do zmniejszenia zatrudnienia o ponad 30%, renegocjację umów dystrybucyjnych z partnerami, aby skupić się na wartości, a nie na wolumenie, i podpisywanie umów handlowych Nowe partnerstwa z dostawcami treści, które poprawią nasz zwrot z inwestycji. Umowy te obejmowały nowe i innowacyjne partnerstwo strategiczne z Formułą 1 w Holandii, zapewniające naszą rentowność i dodatkową wartość dodaną dla abonentów tego sportu i fanów Formuły 1.

READ  Izraelski minister spraw zagranicznych odwiedza Polskę, by „odbudować” stosunki | Sporty

Nasza podstawowa działalność w krajach skandynawskich, Holandii i Viaplay Select cieszy się stabilnym wolumenem abonentów Viaplay, wysokim poziomem średniego przychodu na użytkownika (ARPU), znacznie ulepszonym zestawem treści i rosnącą sprzedażą treści na platformy stron trzecich. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów w zakresie przychodów i rentowności na koniec roku dla tej działalności, co rozpoczęliśmy w lipcu.

Działalność międzynarodowa niezwiązana z podstawową działalnością w krajach bałtyckich, Polsce i Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu osiągała wyniki poniżej oczekiwań, ale była lepsza rok do roku dzięki szeregowi wdrożonych przez nas inicjatyw mających na celu oszczędności kosztów. Obecnie spodziewamy się, że w ciągu całego roku odnotujemy wyższe niż wcześniej zakładano straty z tytułu tej działalności, ze względu na szereg inicjatyw biznesowych, których nie możemy rozpocząć teraz, gdy wycofujemy się z rynków. Ścieżka do rentowności tej działalności nie jest ani jasna, ani realistyczna, dlatego właśnie osiągnęliśmy porozumienie w sprawie sprzedaży naszej działalności w Wielkiej Brytanii i pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych opuścimy rynki bałtyckie i polskie do lata 2025 r. Wyjście z tych operacji przynoszących straty wyniesie w nadchodzących latach około 2,2 miliarda koron szwedzkich. Ponadto osiągnęliśmy porozumienie w sprawie sprzedaży naszej działalności w zakresie produkcji treści Paprika Studios, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy, co zwiększy naszą koncentrację na krajach nordyckich.

Organiczny wzrost sprzedaży grupy o 7% w trzecim kwartale był głównie spowodowany 17% organicznym wzrostem sprzedaży w Viaplay, który obecnie stanowi 52% sprzedaży netto grupy. Organiczny wzrost sprzedaży w krajach skandynawskich wyniósł 3%, przy czym Viaplay osiągnął organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 9% i stanowił 43% naszej całkowitej sprzedaży netto w krajach skandynawskich. Wzrost sprzedaży Viaplay odzwierciedla pozytywny rozwój średniego przychodu na użytkownika (ARPU) na prawie wszystkich rynkach. W dalszym ciągu optymalizowaliśmy naszą bazę abonentów i ustaliliśmy jasne wymagania dotyczące zwrotu z naszych inwestycji marketingowych, w związku z czym zresetowaliśmy nasz docelowy poziom liczby abonentów na koniec roku, aby odzwierciedlić bardziej stabilną ścieżkę rozwoju, gdzie naszym priorytetem jest dokładne ustalanie cen i opakowanie naszych bardzo silnych treści oferując.

READ  Harmonogram zajęć sportowych Sekcji III Liceum, tablica wyników na dzień 10 października

W trzecim kwartale skandynawskie rynki reklamowe w dalszym ciągu znajdowały się pod presją, a nasza łączna sprzedaż reklam spadła w ujęciu organicznym o 10%, ponieważ wzrost sprzedaży cyfrowych usług VOD nie był w stanie zrównoważyć spadków sprzedaży linearnej telewizji i radia. Zwiększamy nasze zasoby reklam cyfrowych i spodziewamy się kontynuacji wzrostu w tym sektorze, w miarę jak kupujący coraz częściej przenoszą się na platformy cyfrowe.

Organiczny wzrost sprzedaży w ramach naszej skandynawskiej subskrypcji liniowej i pozostałej sprzedaży o 5% odzwierciedla wzrost sprzedaży w kanale hurtowym, przychodów z sublicencji i sprzedaży stronom trzecim za pośrednictwem naszego studia. Sprzedaż hurtowa w kanałach liniowych stanowi około 90% tej linii, a wzrost odzwierciedla podwyżki cen i nowe umowy z dotychczasowymi partnerami.

Dochody operacyjne Grupy przed ACI i IAC były, zgodnie z oczekiwaniami, niższe rok do roku, ponieważ w dalszym ciągu odnotowywaliśmy znaczne straty na rynkach międzynarodowych niezwiązanych z podstawową działalnością, a na zyski krajów nordyckich miała wpływ niższa sprzedaż reklam, inflacja kosztów treści i utrzymujący się negatywny rozwój sytuacji w kursach wymiany walut.

Kontrola jakości w tym kwartale dotyczyła przede wszystkim naszego programu praw pracowniczych, który był niezbędny do dostosowania działalności zgodnie z naszą nową strategią i planem, a także w kontekście warunków firmowych i rynkowych.

Nadal odczuwamy presję związaną z rosnącymi wcześniej poniesionymi kosztami oryginalnych treści, inflacją praw sportowych i negatywnym wpływem walut. Nasza prognoza sprzedaży na cały rok 2023 pozostaje niezmieniona, ale obecnie spodziewamy się całorocznych strat operacyjnych przed ACI i IAC w wysokości około 1,0–1,15 miliarda SEK z powodu słabych wyników działalności międzynarodowej niezwiązanej z podstawową działalnością. Nasze oczekiwania dotyczące sprzedaży i rentowności naszej podstawowej działalności w 2024 roku pozostają niezmienione, podobnie jak nasze oczekiwania dotyczące stopniowego wzrostu marż w kolejnych latach w kierunku długoterminowego celu, jakim są dwucyfrowe marże EBITDA.

Rozumiemy obecny stan i przyszły potencjał naszej działalności, produktów i ludzi. Wspaniale jest widzieć energię, entuzjazm i przygodę naszego zespołu, szczególnie w tych trudnych czasach. Mamy wiele do wspólnego osiągnięcia, a proponowane dokapitalizowanie biznesu jest niezbędnym elementem zmiany pozycji Grupy na bardziej zrównoważoną przyszłość, ponieważ nasza uwaga i zasoby skupiają się na tych rynkach, na których możemy konkurować w dłuższej perspektywie i gdzie nasze produkty są trafne, popularne i generujące rozsądne zyski.

Jürgena Madsena Lindemanna

Prezes i CEO

Informacje dla akcjonariuszy

Kalendarz fiskalny 2023

Publikacja raportu kwartalnego za cały rok 13 lutego 2024 r
READ  Federer przejdzie operację kolana i nie będzie przez kilka miesięcy

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełny raport

Komunikacja:
[email protected] (lub: +46 73 699 1700)
[email protected] (lub: +44 7768 440 414)

Uwagi dla redaktorów

Informacje te to informacje, które Viaplay Group AB (publ) ma obowiązek upublicznić zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie nadużyć na rynku i szwedzką ustawą o rynkach papierów wartościowych. Informacja została przekazana do publikacji za pośrednictwem powyższego kontaktu o godzinie 06:31 CET w dniu 1 grudnia 2023 roku.

Viaplay Group AB (publ) to międzynarodowy dostawca rozrywki. Nasza usługa przesyłania strumieniowego Viaplay jest dostępna bezpośrednio dla konsumentów we wszystkich krajach nordyckich, krajach bałtyckich, Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Każdego dnia miliony klientów korzystają z naszej wyjątkowej oferty rozrywkowej, w tym popularnej serii Viaplay, filmów i nie tylko, a także niezrównanej selekcji najwyższej jakości wydarzeń sportowych na żywo. Dodatkowo innowacyjna koncepcja treści Viaplay Select sprawia, że ​​fascynująca opowieść Viaplay jest dostępna dla partnerów na całym świecie. Od transmisji na żywo po kanały telewizyjne, stacje radiowe i firmy produkcyjne – naszym celem jest opowiadanie historii, dotykanie życia i poszerzanie światów. Grupa Viaplay jest notowana na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie („VPLAY B”)

Niniejszy raport okresowy zawiera stwierdzenia dotyczące między innymi sytuacji finansowej Grupy Viaplay oraz wyników działalności, które mają charakter wybiegający w przyszłość. Takie stwierdzenia nie stanowią faktów historycznych, lecz przedstawiają przyszłe oczekiwania Grupy Viaplay. Grupa Viaplay uważa, że ​​oczekiwania odzwierciedlone w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości opierają się na rozsądnych założeniach; Jednakże stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z nieodłącznym ryzykiem i niepewnością, a szereg ważnych czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą się znacząco różnić od tych wyrażonych w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Te ważne czynniki obejmują między innymi pozycję rynkową Grupy Viaplay; Rozwój branży transmisji na żywo. oraz skutki konkurencji i innych czynników ekonomicznych, biznesowych, konkurencyjnych i/lub regulacyjnych wpływających na działalność Grupy Viaplay, spółek należących do jej grupy i ogólnie na branżę nadawczą. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień ich sporządzenia i, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo, Grupa Viaplay nie zobowiązuje się do aktualizowania żadnego z nich w świetle nowych informacji lub przyszłych wydarzeń.