Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Raport na temat katolików w Polsce wskazuje na wyraźną różnicę pokoleń

Raport na temat katolików w Polsce wskazuje na wyraźną różnicę pokoleń

Jeśli chodzi o religię, według opublikowanego we wtorek raportu Polska oferuje dziś migawkę katolicyzmu, z której wynika, że ​​w Polsce istnieją obecnie „dwa światy”.

Kobieta modli się w katedrze w Poznaniu, 1 stycznia 2012 r. © Mazur/catholicnews.org.uk.

26 września ukazał się raport „Kościół w Polsce 2023”. Konferencja prasowa W stolicy Polski, Warszawie, uwydatniono wyraźne różnice między Polakami poniżej 40. roku życia i Polakami powyżej 50. roku życia.

A Streszczenie Raport przygotowany przez Polską Katolicką Agencję Informacyjną Kai We współpracy z Instytutem Dziedzictwa Polskiej Myśli Narodowej (IDMN) stwierdził, że „osłabienie zaufania” jest szczególnie widoczne wśród młodszych pokoleń.

Udział

„W starszym pokoleniu nadal mamy wysoki wskaźnik identyfikacji z Kościołem i deklaracji wiary w Boga (88 proc.), w średnim pokoleniu wiara jest już osłabiona, natomiast w młodszym jest zupełnie inaczej” – napisano. .

Prezesem KAI jest Marcin Przeciszewski Skomentowano: „Mamy duże różnice, jeśli chodzi o praktyki religijne. Starsze pokolenie jest wobec nich lojalne. Tymczasem młodsze pokolenie jest podzielone niemal na połowę: wierzących i tych, którzy dystansują się od Kościoła.

W raporcie rocznym zauważono, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba osób określających siebie jako osoby regularnie praktykujące wiarę spadła o ponad jedną trzecią.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce (ISKK) Odsetek Polaków uczestniczących w niedzielnej Mszy św. spadł z 47% na przełomie tysiącleci do 28% obecnie.

Z podsumowania raportu wynika, że ​​upadek praktyk religijnych wśród młodych ludzi był tak poważny, że „można nawet mówić o zerwaniu dziedzicznego zapału wiary, będącego dotychczas jedną z cech charakterystycznych polskiej tożsamości”.

Zjawisko to widać także w spadku liczby powołań do kapłaństwa i życia zakonnego – stwierdził. W 2000 r. do seminariów diecezjalnych i zakonnych przyjęło 6800 kandydatów. Jednak na początku 2023 roku liczba ta spadła do 1900.

Niemniej jednak raport pokazuje również, że polscy katolicy w dalszym ciągu wnoszą znaczący wkład zarówno dla Polski, jak i świata.

Stwierdzono, że Kościół katolicki zapewnia w Polsce więcej usług biednym niż jakakolwiek inna instytucja poza państwem. Czyni to poprzez rozbudowaną sieć Caritas, która niesie pomoc biednym, chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym i osobom zmagającym się z uzależnieniami.

Każda parafia w Polsce angażuje się w jakiś sposób w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Caritas pomogła około 2 milionom ukraińskich uchodźców.

Obecnie 1743 Polaków pełni służbę misjonarską w 99 krajach świata. Znajdują się one głównie w Ameryce Łacińskiej (zwłaszcza Brazylii, Boliwii i Argentynie) oraz Afryce (zwłaszcza Kamerunie, Zambii i Tanzanii). Opiekę duszpasterską w krajach byłego Związku Radzieckiego sprawuje także około 1000 Polaków.

Chociaż liczba seminarzystów spadła, łączna liczba księży pozostaje na najwyższym w historii poziomie. 34 700 księży – liczba ta obejmuje zakony i duchownych pracujących za granicą – obsługuje 10 352 parafie w 45 diecezjach.

Tymczasem w ciągu ostatnich 25 lat liczba nowych wspólnot w Kościele zmniejszyła się o połowę. Do największych grup należy Towarzystwo Żywego Różańca Ruch światło-życie I to Kościół domowyOdnowa w Duchu Świętym, Akcja Katolicka I to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Trzecie Zakony i Droga Neokatechumenalna. Coraz aktywniejsze są grupy męskie.

W raporcie podkreślono także powstawanie nowych inicjatyw ewangelicznych. Dzięki ustalonym wydarzeniom, takim jak Spotkania młodzieży W Letnicy, w środkowo-zachodniej Polsce, rośnie liczba uczestników Parada Trzech Królifestiwale muzyki chrześcijańskiej i „Ekstremalna droga krzyżowa” Obejmuje 25-kilometrowy nocny spacer samodzielnie lub w małych grupach.

zostaw komentarz

Według raportu „Kościół w Polsce 2023” prawie 27 000 Polaków – 16 100 kobiet i 10 700 mężczyzn – należy do instytucji życia konsekrowanego.

Z raportu wynika, że ​​podczas gdy liczba osób życia konsekrowanego w Polsce spadła w ciągu ostatnich 25 lat o jedną czwartą, liczba misji zakonnych wzrosła ośmiokrotnie. Działalność obejmuje działalność charytatywną, edukacyjną i wydawniczą.

Polska przyjmie nowego kardynała podczas uroczystości, która odbędzie się 30 września w Bazylice św. Piotra: kardynała-elekta Kreskorsa Rhysa, arcybiskupa łódzkiego i zdecydowanego zwolennika Nowej Ewangelizacji.

Udział

READ  Scholz i polski premier rozmawiają o migracji, energii, UE