Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Przed wyjazdem koniecznie sprawdź X-Divide Azeko Poland SA (GPW: ACP)

Stali czytelnicy będą wiedzieć, że lubimy nasze dywidendy w Simply Wall Still, dlatego oglądanie tego jest ekscytujące Azeko Polska S.A. (GPW: ACP) X-Dividend ma trafić do obrotu w ciągu najbliższych 3 dni. Dzień X-Dividend przypada na jeden dzień przed terminem, w którym akcjonariusze muszą być w księgach spółki, aby otrzymać dywidendę. Poprzedni dzień dywidendy jest ważną datą, na którą należy uważać, ponieważ zakup akcji dokonany w tym dniu lub po tej dacie może świadczyć o opóźnionym rozliczeniu nie wykazanym w dniu rejestracji. W związku z tym inwestorzy Asseco Poland, którzy kupią akcje 9 czerwca lub później, nie otrzymają dywidendy, która zostanie wypłacona 21 czerwca.

Następna dywidenda spółki wyniesie 3,36 zł na akcję, aw ciągu ostatnich 12 miesięcy firma wypłaciła łącznie 3,36 zł na akcję. Łączna wypłata dywidendy z ubiegłego roku pokazała, że ​​rentowność Azeko Poland o 4,4% była niższa od obecnej ceny akcji 76,4 zł. Dywidendy są głównym wkładem w zwrot z inwestycji dla inwestorów długoterminowych, ale tylko wtedy, gdy dywidenda jest konsekwentnie wypłacana. Dlatego trzeba się zastanowić, czy Asseco Poland może kupić swoją dywidendę i czy dywidenda może rosnąć.

Zobacz naszą najnowszą analizę dla Azeko Polska

Jeśli firma płaci za dużo dywidend, dywidendy staną się nie do utrzymania – co jest świetną sytuacją. Asseco Poland wypłaciło w ubiegłym roku ponad połowę (59%) swoich przychodów, co jest typowe dla większości firm. Azeko może być przydatnym wtórnym sprawdzianem, aby ocenić, czy Polska wytworzyła wystarczającą ilość wolnej gotówki, aby wypłacić dywidendy. Dobrą wiadomością jest to, że w ubiegłym roku wypłacono tylko 17% wolnych przepływów pieniężnych.

Pozytywnie jest widzieć, że dywidendy Azeko Polska są zamknięte zarówno na zysk, jak i przepływy pieniężne, ponieważ generalnie wskazuje to, że dywidendy są stabilne, a niższa stopa wypłaty ogólnie sugeruje wyższy poziom ochrony przed zmniejszeniem dywidend.

READ  Polscy senatorowie uchwalają przepisy regulujące oprogramowanie szpiegujące po zeznaniach przeciwko Pegasusowi | Polska

Kliknij tutaj, aby zobaczyć stopę wypłat firmy i szacunki analityków dotyczące jej przyszłych dywidend.

GPW: Dywidenda historyczna AKP 5 czerwca 2022 r.

Czy przychody i dywidendy wzrosły?

Akcje spółek, które generują zrównoważony wzrost przychodów, często stwarzają lepsze możliwości dywidendowe, ponieważ łatwiej jest podnieść dywidendę, gdy rosną zyski. Jeśli biznes upadnie, a dywidendy ulegną zmniejszeniu, firma może szybko zaobserwować, jak jej wartość spada. Dlatego w ciągu ostatnich pięciu lat zyski z akcji Azeko Poland rosły o 9,5% rocznie. Ponieważ przychody rosną w niezawodnym tempie, firma wypłaca większość swoich przychodów akcjonariuszom. Traktujemy to jako pośredni sygnał, że jeśli kierownictwo dalej podniesie stopę wypłat, możliwości rozwoju firmy zmniejszą się.

Głównym sposobem, w jaki większość inwestorów ocenia możliwości dywidendowe spółki, jest sprawdzenie historycznego tempa wzrostu dywidendy. Od kiedy nasze dane zaczęły się 10 lat temu, Azeko Poland zwiększało swoją dywidendę średnio o 4,4% rocznie. Cieszy nas wzrost dywidendy na przestrzeni lat, co może świadczyć o tym, że spółka chce dzielić się wzrostem z akcjonariuszami.

Ostatnie na wynos

Czy warto kupić Asseco Poland na dywidendę? Chociaż zysk na akcję jest przeciętny, wypłaty dywidendy Azeko Poland są średnie; Bez gwałtownej zmiany dochodów czujemy, że dywidenda będzie w miarę stabilna. Na szczęście firma wypłaciła konserwatywnie niski procent swoich wolnych przepływów pieniężnych. Biorąc wszystko pod uwagę, nie jesteśmy szczególnie zainteresowani Azeko Polska pod względem dywidendy.

W tej notatce powinieneś zbadać, z jakimi zagrożeniami boryka się Azeko Polska. Aby w tym pomóc, znaleźliśmy 1 znak ostrzegawczy dla Azeko Polska Musisz być ostrożny przed inwestowaniem w ich akcje.

Kupowanie pierwszych interesujących akcji, które widzisz, jest częstym błędem inwestycyjnym. Znajdziesz go tutaj Pełna lista wysoko wydajnych akcji.

READ  Kraj rewolucji piwnej w Polsce stał się drugim co do wielkości producentem w Europie

Ten artykuł autorstwa Simply Wall St ma charakter ogólny. Zapewniamy komentarze oparte na danych historycznych i prognozach analityków, stosując wyłącznie bezstronne podejście, a nasze artykuły nie są poradami finansowymi. Nie zaleca się kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek akcji i nie bierze pod uwagę Twoich celów ani Twojej sytuacji finansowej. Naszym celem jest dostarczenie długoterminowej scentralizowanej analizy opartej na podstawowych danych. Należy pamiętać, że niedawne uczulenie cenowe nie będzie czynnikiem w naszej analizie ogłoszeń korporacyjnych ani treści wysokiej jakości. Wall Stuck nie ma pozycji na żadnej z wymienionych akcji.