Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Protesty przeciwko prawom do aborcji w całej Polsce po śmierci kobiety w ciąży |  tata

Protesty przeciwko prawom do aborcji w całej Polsce po śmierci kobiety w ciąży | tata

WARSZAWA, Polska (AP) – obrońcy praw kobiet zwołali w środę protesty w kilkudziesięciu polskich miastach pod hasłem „Przestań nas zabijać”, po Zmarła kobieta w piątym miesiącu ciąży Z powodu sepsy, ostatniego zgonu od czasu zaostrzenia polskiego prawa aborcyjnego.

Ta strona wymaga javascript.

Aby móc czytać treści premium, wymagana jest obsługa JavaScript. Zrób to w ustawieniach przeglądarki, proszę.

kAm%96 bbJ62C@=5H@>2? 5:65 = 2DE> @? E9:? E96 y @ 9? ! 2F = x x 9 @ DA: E2 =:? }HJ%2C8:? D @ FE96C? ! @ = 2? 5]xE: re 2 9 @ DA: E2 =:? 566A = J4@? D6CG2E: G6 C68: @? @7E96>@DE=Jr2E9@=:4? 2E: @?]96% 9 @ DA: E2 = 4 @? E2:? D C6 =: 4D @ 7 E96 = 2E6! @ =: D9 A @ A6 2? 5! @ =: D9 > 65: 2 92G6 C6A @ CE65 E92E: E? 6G6C A6C7 @ C > D 23 @ CE: @? D @? AC:? 4: A = 6]k^ Am

kAm%96H@>2?[ s@C@E2 {2=:<[ 2CC:G65 E96C6 27E6C 96C H2E6CD 3C@<6 2?5 H2D E@=5 E@ =:6 H:E9 96C =68D FA[ 2D E96 >65:4D 9@A65 96C 7=F:5D H@F=5 36 C64@?DE:EFE65] 96 $ 56G6 = @ A65 D6AD:D 2? 5 5:65 E9C66 52JD = 2E6C @? | 2J ac]k^am

kAmk2 9C67lQ9EEADi ^^2A? 6HD]4@>^2CE: 4=6^A@=2? 5 \ AC68? 2? 4J \ 562E9 \ 23 @ CE: @? \= 2H \ 3_5_hd575f_c6a3h6bdbc6e3_f6cbhC? E96Qm 4Qm & 56 = 2h[k^2m H@>6? 92G6 E96 C:89E E@ 23@CE:@? @?=J 😕 42D6D @7 C2A6 @C :?46DE @C :7 E96C6 😀 2 E9C62E E@ E96:C =:76 @C 962=E9] v@G6C?> 6? E 2FE9 @ C: E: 6D 92G6 DEC6DD65 E9: D H66 2? VD 562E9 2? 5 E92E 96C C: 89ED 2D A2E: 6? E H6C6 G: @ = 2E65]k^ Am

matka Sary[ H@>6?’D C:89ED 25G@42E6D H2C? E92E 5@4E@CD 2C6 AFEE:?8 H@>6?’D =:G6D 2E C:D< 2D E96J AC:@C:E:K6 D2G:?8 76EFD6D @G6C H@>6?[ 6:E96C 7@C :56@=@8:42= C62D@?D @C 762C:?8 =682= 4@?D6BF6?46D 7@C E96>D6=G6D]jestem

READ  Najgorszy tydzień Blizzarda był najlepszym tygodniem Riot

kAm$6G6C2=H@>2? 92G6? @ H 5:65 27E6C @ E96 4? DE: EFE: @? 2 = 4 @FCE CF = 65:? a_a_E92E H@>6? 4 @ F = 5? @ = @? 86C>E6C:? 2E6 AC68? 2? 4:6D:? 42D6D @ 7 D6G6C6 76E2 = 567 @ C>: E: 6D]% 96C6 92G6 D:? 46366? 42D6D @ 7E9C62E6? 65 AC68? 2? 4:6D[ 3FE E96 5@4E@CD H2:E65 F?E:= E96 76EFD ?@ =@?86C 925 2 962CE362E C2E96C E92? A6C7@C> 2? 23@CE:@?]jestem

kAmrC:E:4D@7E964FCC6? E=2HD2=D@2C8F6E92E2? @ E96C AC @ 3 = 6>: D 5 @ 4E @ CD C67FD:? 8 E @ A6C7 @ C > 23 @ CE: @?d @? 8C@F? 5D @ 7 E96: C > @ C2 = 4 @ ? D4: 6? 46]k^am

kAm%96=:36C2=v2K6E2(J3@C4K252:=JHC@E6(65?6D52J E92E E96 D@\42==654@?D4:6?464=2FD6 H2D36:?8 FD65? E@?=J 3J: ?5: G: 5F2=5@4E@CD[ 3FE 6G6? 3J 6?E:C6 962=E9 42C6 724:=:E:6D[ :?4=F5:?8 E96 @?6 H96C6 {2=:< 5:65]jestem

kAm” %96:? DE: EFE: @? @ 7 E96 4 @? D4: 6? 46 4 = 2FD6[ D:?46 :E =625D E@ 562E9[ >FDE 36 23@=:D965[” E96 A2A6C 2C8F65]jestem

@kAmr? D6CG2E:G6 A@=:E:4:2? D2? 5 2? E: \ 23 @ CE: @? 8C@FAD244FD6 E96H@>6? 'DC: 89ED 25G @ 42E6D @ 7 6IA = @: E:? 8 42D6D=:<6{2=:<'D 7@ca@=:E:42=82:?]k^am

kAmp = 67E\H:? 8 = 2H>2 <6C 42 == 65 7 @ C A2C =: 2> 6? EE @ DE2? 5 2? 5 @ 3D6CG6 2 > @ > 6 ? E @ 7 D: = 6? 46% F6D52J:? 9 @? @ C @ 7 E96 56462D65 H @ > 2?]{2H > 2 < 6CD 36 = @? 8:? 8 E @ E96 C: 89E \ H:? 8 CF =:? 8 A2CEJ 5:5? EDE2? 5]k^i

Prawa autorskie 2023 Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przepisywany ani redystrybuowany bez pozwolenia.